Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért

Hazai

Pályázati felhívás – Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj 2017

 

A Tempus Közalapítvány pályázati felhívást jelentet meg a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj elnyerésére.
A felhívás célja a hazai felsőoktatási intézményekben zajló nemzetköziesítési folyamat elősegítése, az egyéni kezdeményezések ösztönzése és támogatása, ezzel hozzájárulva a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének javításához és szolgáltatásfejlesztéséhez.

A felhívás témakörei
A hallgatóközpontú, innovatív oktatási és értékelési módszerek keretén belül:
1. Újszerű kurzusszervezési, tanulásszervezési megoldások
2. Újszerű, nemzetközileg versenyképes, tanulóközpontú oktatási módszerek.
3. IKT eszközök, programok innovatív alkalmazása a felsőoktatásban.
4. Újszerű, rugalmas, interaktív oktatási és értékelési módszerek,
5. Különleges igényű, hátrányos helyzetű, alulreprezentált hallgatók, oktatók számára kínált oktatási programok, módszerek, e csoportok felsőoktatásban való részvételének, mobilitásának elősegítése online-offline oktatási eszközök akadálymentesítése révén.
6. Az oktatók, PhD-hallgatók számára kínált, az intézményen belül kifejlesztett, szervezett pedagógiai módszertani (tovább)képzési programok.
7. A hallgatók képzésfejlesztésbe, tanulásszervezésbe való bevonásának innovatív módszerei.

Nevezési feltételek
A felhívásra magyarországi felsőoktatási intézményben hivatalosan oktató munkatárs(ak) nevezését várjuk.
A nevezés módja
Nevezni 2017. április 25. és június 25. között a Tempus Közalapítvány honlapján elérhető on-line jelentkezési lap kitöltésével, valamint az ehhez kapcsolódó, pályázó által benyújtott, csatolt dokumentumokkal lehet.

Bővebb információ a felhívás tartalmáról és a jelentkezési feltételekről, illetve a pályázat benyújtásának módjáról a felhívásban található.
http://tka.hu/hir/7506/palyazati-felhivas—felsooktatas-nemzetkozi-fejleszteseert-dij-2017