Felnőttoktatási munkatársak mobilitása

Hazai

Az Erasmus+ pályázattípus célja az oktatásban, képzésben és ifjúsági területen dolgozók szakmai fejlődésének támogatása a tanítás, képzés és ifjúsági munka minőségének fejlesztése és megújítása érdekében.

FELNŐTTOKTATÁSI MUNKATÁRSAK MOBILITÁSA

1. A pályázattípus célja
A munkatársak mobilitására vonatkozó pályázattípus célja az oktatásban, képzésben és ifjúsági területen dolgozók szakmai fejlődésének támogatása a tanítás, képzés és ifjúsági munka minőségének fejlesztése és megújítása érdekében.

2. A pályázásra jogosultak köre
A pályázásra kizárólag intézmények jogosultak:
– bármely, a felnőttoktatás területén működő köz- vagy magánintézmény / szervezet
– bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény
Például:
– a felnőttoktatás területén oktatási és képzési szolgáltatást nyújtó intézmények és szervezetek: iskolák, intézmények, központok;
– speciális igényű felnőtt tanulókkal foglalkozó intézmények;
– felsőoktatási intézmények, melyek tanulási lehetőséget biztosítanak felnőtt tanulók számára (harmadik kor egyeteme vagy nyelvi tanszékek, akik nem csak a hallgatóknak nyújtanak nyelvi képzést, andragógiai és más felnőttoktatási módszereket is oktató egyetemek);
– köz- vagy magánkézben lévő, kis-, közép- vagy nagyvállalkozások, beleértve a szociális vállalkozásokat is;
– szociális partnerek és a munka világának egyéb képviselői, beleértve a kereskedelmi kamarákat és egyéb szakmai szervezeteket is;
– helyi, regionális és nemzeti szintű közintézmények;
– kutatóintézetek, amennyiben a felnőttoktatási módszereket tanulmányozzák, azok kifejlesztéséhez, vagy adaptációjához járulnak hozzá;
– alapítványok;
– nonprofit szervezetek, egyesületek, nem kormányzati szervezetek;
– kulturális szervezetek, könyvtárak, múzeumok;
– népfőiskolák és közművelődési intézmények;
– orientációs, tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatásokat nyújtó szervek.
2.a. Résztvevők köre
Bármely, a felnőttoktatás területén működő intézményben / szervezetben dolgozó személy.

3. Támogatható tevékenységek
Oktatási/képzési tevékenység, amely keretében felnőttoktatással foglalkozó intézmények / szervezetek munkatársai végeznek oktatási / képzési tevékenységet a külföldi partnerintézményben.
Munkatársak képzése, amely a felnőttoktatással foglalkozó munkatársak szakmai fejlődését szolgálja a következő lehetőségeken keresztül:
– külföldi szervezett kurzusokon vagy tréning alkalmakon való részvétel
– egy külföldi felnőttoktatási területen működő intézménynél / szervezetnél végzett job-shadowing / tanulmányút
A projekt futamideje: 1-től 2 évig
A gyakorlat időtartama 2 és 60 nap között, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele.

4. A programban részt vevő országok
Az alábbi országok vesznek részt az Erasmus+ programban:
Az Európai Unió tagállamai* (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns, azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

5. Pályázati feltételek
– A mobilitási projektben minimum két (egy küldő és egy fogadó), különböző országból származó intézmény megléte. A pályázat benyújtásakor kizárólag a küldő szervezet megadása szükséges.
– Konzorciumi pályázatok esetén minimum 3, a küldő országban bejegyzett, felnőttoktatás területén működő intézmény megléte. A pályázat benyújtásakor az összes konzorciumi tagot meg kell nevezni.
– Egy adott, a felnőttoktatás területén működő intézmény vagy nemzeti konzorcium egy pályázati körben csak egy mobilitási pályázatot nyújthat be, mely egyben tartalmazhatja a munkatársak számára megpályázott különböző típusú mobilitási tevékenységeket. Ugyanakkor egy adott, a felnőttoktatás területén működő intézmény tagja, illetve koordinátora lehet több különböző konzorciumnak is.

6. Prioritások
Az oktatás és képzés területén az alábbi prioritások kerültek meghatározásra:
– Készségek és kulcskompetenciák mint a vállalkozókészség, digitális kompetenciák és többnyelvűség, továbbá újszerű és tanulóközpontú pedagógiai módszerek fejlesztése;
– Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatának elősegítése az oktatásban, többek között nyitott oktatási segédanyagokhoz való hozzáférés, IKT-alapú tanítás és a digitális tartalmak felhasználói és előállítói jogainak és kötelezettségének átláthatósága révén;
– Készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása;
– Az oktatás és képzés illetve a készségek fejlesztése területén a beruházások és pénzügyi támogatások illeszkedésének elősegítése, valamint az oktatásba és képzésbe történő hatékony és fenntartható beruházások európai és nemzeti szinten történő megvitatásának ösztönzése az érintettek bevonásával.
Továbbá
– A felnőttoktatásban azon projektek kerülnek előtérbe, amelyek az alacsony készségszintű / iskolázottságú (low-skilled) felnőttek számát igyekeznek csökkenteni többek között képzés, egész életen át tartó tanulási lehetőségekről való tájékoztatás (pl: nem formális és informális tanulás elismerése, orientációs / tanácsadási tevékenység), illetve egyéneknek személyre szabott képzési lehetőség biztosítása révén.

7. A támogatás mértéke
A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:
– Utazási támogatás: utazási távolság alapján résztvevőként számolva
– Megélhetési költség: a kiutazás időtartama és a célország alapján résztvevőnként számolva
– Szervezési támogatás:
100 főig: 350 euró/résztvevő
100 fő fölött: 200 euró/további résztvevő
– Kurzusdíj: 70 euró/résztvevő/nap, legfeljebb 700 euró/résztvevő
– Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva

8. A pályázás menete
A pályázás menetéről részletes tájékoztató az Erasmus+ útmutatóban (Programme Guide Part C) érhető el.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ program keretében pályázatot csak intézmények nyújthatnak be, egyének közvetlenül nem.
A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:
– Előzetes regisztráció az Európai Bizottság Unique Registration Facility (URF) portálján – amennyiben ezt korábban nem tette meg a szervezet
– Részvételi kritériumok ellenőrzése
– E-űrlap kitöltése és online benyújtása

9. Pályázati határidő 2018. február 1., déli 12:00
Munkatársunk, aki a pályázattípussal foglalkozik
Bibók-Fekete Éva
e-mail: eva.fekete{kukac}tpf.hu
telefon: 06-1/237-1300 145-ös mellék
http://www.tka.hu/palyazatok/249/felnottoktatasi-munkatarsak-mobilitasa