Felhívás: zászlóanyák jelentkezzenek!

Kalonda Külhoni

A kalondai Pro Kalondiensis Polgári Társulás és társszervezetei ismét felhívással fordulnak nemcsak a palócokhoz, de az egész Kárpát-Hazához. Elkészítik az Összetartozás zászlóját. Ezt arra a zászlóoszlopra helyezik el, amely annál a határkőnél fog állni, ami már száz éve jelzi azt a pontot, ahonnan határfolyóvá lett az Ipoly 1920-ban…

Kedves lányok és asszonyok!

Egyre kevesebben vannak közöttünk olyanok, akik megélték a II. világháborút, 1956-ot vagy 1968-at. Azután is voltak nehéz időszakok, de ilyen közel azóta nem volt a nemzethez a halál, a betegség vagy bármilyen fizikai és szellemi veszély.

Ezekben a nehéz időkben a lányok, asszonyok védőmaszkokat varrnak, és mi, férfiak kissé haszontalanabbnak érezzük magunkat, de ezzel együtt nagyon büszkék vagyunk a szeretteinkre, mert amíg mi megbeszélünk dolgokat, azalatt ők megoldják.

Ez a felhívás még a járvány kitörése előtt készült, de addig nem szándékoztunk nyilvánosságra hozni, amíg a felkért személyek nem jeleznek vissza, hogy vállalják-e a védnökséget a kezdeményezés felett. Jelentem vállalják, és nem is akárkik a Kárpát Hazából! Olyan férfiak, akik közéleti szerepükkel, imájukkal, hangjukkal és főleg tetteikkel naponta bizonyítják, hogy összetartozunk!

A magyar hagyomány szerint mindig is a magyar nők voltak a hadfiaink zászlóinak felavatói, szalagkötői: ők voltak a zászlóanyák (Diószegi György Antal: Zászlótartó hőseink…).

A kalondai Pro Kalondiensis Polgári Társulás és társszervezetei, valamint a megszámlálhatatlan önkéntes, 2018-ban elkészítette és felavatta a Palóc Határkeresztet az Ipolytarnóc – Kalonda határátkelőhely épülete mellett, majd 2019-ben a Palócok Élőlánca keretén belül már nem csak a Palócországból érkezőkkel, hanem a csehországi, svédországi diaszpórában élő magyarokkal együtt alkottak egy elszakíthatatlan emberláncot a határon, demonstrálva az összetartozásunkat.

Ebben az évben pedig, annál a határkőnél fogunk felállítani egy zászlóoszlopot, amely határkő már száz éve jelzi azt a pontot, ahonnan határfolyóvá lett az Ipoly 1920-ban. Az oszlopra pedig egy zászló kerül majd, az Összetartozás zászlója.

Kedves lányok és asszonyok szerte Palócországban, a Kárpát Hazában és a diaszpórában!

Arra kérjük Önöket, hogy vállalják el a zászlóanya szerepét és adományozzanak egy darab fehér szövetanyagot, amelyet majd összevarrunk közösen és ebből áll össze az a hatalmas, közös zászló, amely az említett határkő melletti tíz méter magas zászlórúdon fog lobogni az Ipoly partján.

A szövetanyag lehet egy ing, vagy bármilyen ruhadarab, de egy régi abrosz, vagy egyéb olyan anyag a nagyszülők hagyatékából is akár, amelyhez kötődik egy családi történet vagy emlék.

Minden adományozót megkérünk, hogy pár sorban írja majd le az adományozott anyag történetét. Így tettük ezt a Palóc Határkereszt esetében is. Terveink szerint a kereszt és a zászló adományozóinak így összegyűjtött történetét egy kiadványban összegezzük majd.

A részletekkel hamarosan jelentkezünk, addig is várjuk a jelentkezéseket, a kérdéseket a e-mail címünkre.

Meggyőződésünk, hogy egy olyan zászlót tudunk együtt készíteni és felavatni 2020 augusztusában Kalonda és Ipolytarnóc között, amelyhez több száz édesanya, nagymama, kis- és nagylány szíve, lelke és keze munkája fog hozzájárulni.

Kérjük Önöket, hogy terjesszék a közös zászlónk, az Összetartozás zászlaja hírét.

Köszönjük.

A szervezők nevében
Papp Sándor
Kalonda / Felvidék

Forrás: Felvidék.ma/SZAKC