Felhívás magyar nyelvű könyvek kiadására

Erdély Külhoni

Pályázati felhívás magyar nyelvű könyvek kiadásának támogatására – 2020

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2020. évi alapjából, magyar nyelvű könyvek kiadásának támogatására. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

 

A könyvkiadók/intézmények pályázhatnak:

 • romániai szerzők magyar nyelven írt műveivel;
 • bárhol élő magyar szerzőknek az erdélyi magyar szellemi-társadalmi élet múltjához és jelenéhez kötődő munkáival.
 • új, hiánypótló műfordításokkal.

Pályázni az alábbi tárgykörökben, illetve műfajokban lehet:

 • szépirodalom;
 • irodalomtörténet és -elmélet, antológiák;
 • a romániai magyar képzőművészek, színművészek, zeneművészek, műépítészek munkásságának, alkotásainak bemutatása;
 • publicisztika, esszé, visszaemlékezések, emlékiratok, önéletírások, levelezések;
 • filozófia, szociológia, politológia;
 • romániai szerzők magyar nyelven írt, széles közérdeklődésre számot tartható történelmi, tudományos ismeretterjesztő munkái;
 • kivételes jelentőségű, nehezen hozzáférhető művek újrakiadása;
 • felsőoktatási segédanyagok, illetve szaktudományi kiadványok;
 • felsőoktatási tevékenységhez vagy előmenetelhez szükséges tudományos munkák.

PÁLYÁZÁSI FELTÉTELEK

Pályaműveket kizárólag azok a gazdasági társaságként működő kiadók, nonprofit alapítványok, kulturális intézmények, egyesületek, ifjúsági és egyházi szervezetek nyújthatnak be, amelyeknek alapító okiratában és alapszabályában a megjelölt célok között szerepel a könyvkiadás és amelyek tulajdonosa a pályázati kiírás közzétételének időpontjában Romániában bejegyzett jogi személy.

A benyújtható pályázatok száma legtöbb 12 lehet.

A pályázat leadásának határideje 2020. április 8. (postabélyegző dátuma).

Az online illetve a papíron történő pályázásról az alábbi linken olvashat bővebb információkat: https://communitas.ro/main/palyazas/current/0-0-0/Palyazati-felhivasmagyar-nyelvu-konyvek-kiadasanak-tamogatasara-2020