Felelős Társadalomért Program

Hazai
Felelős Társadalomért Program – az egészségért

A KPMG 2018-ban meghirdeti “Felelős Társadalomért Program – az egészségért” című pályázati programját, amelynek célja az egészségügy területén működő közhasznú szervezetek fenntartható, hatékony és átlátható működésének támogatása. 
Ennek keretében komplex együttműködési lehetőséget kínálunk az egészségügy területén működő, Magyarországon bejegyzett, közhasznú non-profit szervezetek vagy civil alapítású társadalmi vállalkozások számára.

Előnyt élveznek a hátrányos helyzetű gyermekek egészségét kiemelten kezelő valamint a betegek érdekeit képviselő (beteg)szervezetek.
Mit kínál a KPMG a nyertes szervezetek részére?
A Pályázat nyertesei részére a KPMG komplex együttműködési lehetőséget kínál a 2019-es évre, amely az alábbi elemeket tartalmazza: 

1. Pro bono szolgáltatás
A KPMG pro bono – anyagi ellenszolgáltatás nélküli – szakmai szolgáltatást kínál az együttműködő szervezetnek az alábbi területeken:
– Könyvvizsgálat
– Adótanácsadás
– Átvilágítási és adóvizsgálati tanácsadás
– Közvetettadó (áfa)-tanácsadás
– Személyi jövedelemadóval és TB-vel kapcsolatos tanácsadás
– Társasági adóval kapcsolatos tanácsadás
– Adózási hírlevél
– Üzleti hatékonyság fejlesztése (vezetési tanácsadás)
– Szervezeti stratégia áttekintése és fejlesztése
– Szervezeti struktúra áttekintése és fejlesztése
– Folyamatfejlesztés (elsődlegesen támogató területeken)
– HR tanácsadás (elsődlegesen támogató területeken)
– Informatikai tanácsadás (vezetési tanácsadás)
– Informatikai rendszer bevezetés előkészítésének támogatása
– Jogi tanácsadás
– Költséghatékonysági átvilágítás
– Marketing és kommunikációs tanácsadás
– Projekt megvalósítási terv készítés támogatása
– Belső rendszerek és folyamatok informatikai kontrollpontjainak ellenőrzése
– Pénzügyi tanácsadás
– Pénzügyi átvilágítás
– Üzleti terv elkészítésének támogatása
– Számviteli tanácsadás
– Pályázatkészítés szakértői támogatása, technikai segítségnyújtás
– Belső ellenőrzési, megfelelőségi szolgáltatás
– Fenntarthatósági tanácsadás

2. Adomány működési költség támogatására
A KPMG által biztosított támogatási keret: minimum 250 000 Ft, maximum 1.000 000 Ft. A megpályázni kívánt összeget és annak tervezett felhasználását a pályázónak jeleznie kell a jelentkezéskor, de a támogatás mértékéről a zsűri dönt. 

3. Lecserélt számítógépek
A KPMG munkatársai által már nem használt, de működőképes eszközök átadása jogtiszta szoftverekkel. 
Pályázat meghirdetése: 2018. október 11.
Pályázat beadási határideje minden kötelező melléklettel együtt: 2018. november 23.15:00 
Eredményhirdetés: 2019. január 25.
A Pályázatokról önkéntes munkatársakból álló, független zsűri dönt. 

A pályázat benyújtásának technikai feltételei:
– Teljes körűen, elektronikusan kitöltött pályázati adatlap és mellékletek
– Alapító okirat másolata
– Közhasznúságot igazoló bírósági végzés másolata (2011. évi CLXXV. tv. alapján)
– Az elmúlt két év egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
– Hitelesen aláírt nyilatkozatok (köztartozásról és közzétételről)
– A pályázati anyaghoz kapcsolódó további dokumentumok: pl.: SZMSZ, stratégia, etikai kódex stb.

Korábbi pro bono egészségügyi együttműködéseink:
– Bókay Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány
– Korai Fejlesztő Központ
– Magyar Vöröskereszt
– Peter Cerny Alapítvány
– Pénziránytű – Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért
https://home.kpmg.com/hu/hu/home/about/vallalati-felelossegvallalas/kozossegek/felelos-tarsadalomert-program.html

 

Forrás: pafi.hu