Felelős Foglalkoztató vagyok-vándordíj

Magyarország Hazai
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
vándordíjhoz

1. Háttér
Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (OFA NKft.) együttműködésben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) és a HR Portállal 2016. november 24-én országos konferenciát és kiállítást szervez Felelős Foglalkoztató vagyok címmel. A konferencián, Magyarországon először átadásra kerül az év Felelős Foglalkoztatója vándordíj. A díj elnyerésére, illetve a konferencián való kiállításra pályázati úton van lehetőség.
Az OFA NKft. a vállalati társadalmi felelősségvállalásról szóló CSR Cselekvési Tervben nevesített Munkáltatói és Civil Fórumok megvalósítója. 2014 óta saját forrásból megvalósított programon keresztül aktív szerepet vállal a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának elterjesztésében: szakmai egyeztető fórumokat szervezett helyi munkáltatók számára a felelős foglalkoztatás témakörében, HR képzést tartott vezetők számára, illetve konferenciákat szervezett, ahol jó gyakorlatok megismerésére és tapasztalatcserére biztosított lehetőséget. Az OFA NKft. aktívan részt vesz Magyarország 2017. évi CSR (Vállalatok Társadalmi Felelősségvállalása) stratégiájának kidolgozásában, munkáltatói fórumok szervezésében, ezen kívül országosan több száz munkáltatóval tartja a kapcsolatot és programokat valósít meg a felelős foglalkoztatás területén.

2. A rendezvény célja és a pályázói kategóriák
A rendezvény célja a felelős foglalkoztatás jó példáinak bemutatása, együtt gondolkodás a szakma meghatározó képviselőivel, a nagyvállalatok, a kis- és középvállalatok, illetve a közszféra lehetőségeinek megvitatása, valamint a felelős foglalkoztatás területén a jó gyakorlatok díjazása.
A konferencián, Magyarországon először kerül átadásra az év Felelős Foglalkoztatója Vándordíj, amelyre pályázat benyújtásával lehet nevezni. A vándordíjat kategóriánként egy szervezet nyeri meg. A vándordíj birtokosa egy évig tartja meg a címet, amely egy kiemelt együttműködés és médiapartneri lehetőség is egyben az OFA NKft.-vel, a HR Portállal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával.
A kiemelt együttműködés részeként a nyertesek elnyerik:
– A “Felelős Foglalkoztató 2016” cím és logó használatának jogosultságát
– PR és szakmai cikkek, interjúk megjelenésének lehetőségét az OFA felületein
– szakmai cikkek megjelentetésének lehetőségét a HR Portál CSR rovatában, valamint a Facebook oldalán
– egyszeri megjelenést a HR Portál Heti Ajánló elnevezésű PR cikkeket tartalmazó dobozában és szereplés a vezetőket bemutató Portrérovatában
– az a) és b) kategória nyertesei megjelenési lehetőséget a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Üzleti című folyóiratában
2.1. Pályázói kategóriák
A vándordíj az alábbi három kategóriában kerül kiosztásra:
a) mikro- és kisvállalkozások
b) középvállalkozások és nagyvállalatok
c) közszféra szervezetei
A vándordíjon felül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által támogatott különdíj kerül kiosztásra a képzés, szakképzés területén kiemelkedő vállalat részére, az a) és b) kategóriában indulók között.

3. Pályázati feltételek
A pályázatra magyarországi telephellyel rendelkező vállalkozások nevezhetnek. A benyújtott programnak a 2015-ös vagy a 2016-os évben kellett megvalósulnia. Folyamatos megvalósítás esetén az ennél korábban megkezdett, de a jelzett időszakban megvalósítás alatt lévő programok is érvényesek.
Pályázatot adhatnak be a következő formában működő gazdasági társaságok:
– Egyéni vállalkozás
– Betéti társaság
– Közkereseti társaság
– Korlátolt felelősségű társaság
– Részvénytársaság
– Nonprofit Kft.
– Közigazgatási szervek
3.1. Pályázható témakörök
A felelős foglalkoztatás területein belül kizárólag a következő témakörökben megvalósított programokkal pályázhatnak a megadott kategóriákban a vállalkozások:
Fiatalok foglalkoztatása, munkaerő-piaci (re)integráció
25 életévet be nem töltött fiatalok foglalkoztatását elősegítő programok; a munkaerő-piacon kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalók foglalkoztatása és munkahelyi (re)integrációja
Családbarát munkahely, magánélet-munka egyensúly
Családbarát program vagy stratégia, amely a családi, a magánéleti és a munkahelyi kötelezettségek összehangolását segíti
Munkahelyi környezet és egészségmegőrzés
Minden olyan intézkedés, amely a munkavállaló szellemi és fizikai jólétét támogatja
Vállalati önkéntesség
Olyan program, amelynek keretében támogatja dolgozóit és vagy partnereit, hogy közcélú tevékenység érdekében anyagi ellenszolgáltatás nélkül önkéntes munkát végezhessen.
Képzés, szakképzés
Olyan szakképzési tevékenység, mellyel aktívan közreműködik a tanulófoglalkoztatásban és/vagy lehetőséget biztosít céglátogatásra a kamara pályaorientációs tevékenységéhez kapcsolódóan.
Egy vállalat vagy szervezet a pályázatában több témakört is megjelölhet, azok egy pályázatként együttesen kerülnek értékelésre. A felsoroltakon kívül eső tevékenységek (pl. környezetvédelem) nem kerülnek értékelésre.
3.2. Részvételi díj
A pályázatok benyújtása részvételi díjhoz kötött:
mikro- és kisvállalkozások 20 ezer Ft
középvállalkozások és nagyvállalatok 100 ezer Ft
közszféra szervezetei 50 ezer Ft
A pályázat befogadásakor díjbekérőt küldünk, amelynek számát – a beazonosíthatóság érdekében – kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel. Amennyiben a részvételi díj nem kerül átutalásra, a pályázatot nem tudjuk elfogadni. A részvételi díjak végső beérkezési határideje 2016. október 14.
A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
– részvétel az év Felelős Foglalkoztatója 2016 pályázaton
– megjelenés a beérkezett pályázatokból készített kiadványban a pályázó felelős foglalkoztatói jó gyakorlatának bemutatásával
– megjelenés az OFA NKft. erre a célra kialakított oldalán
– részvétel a Felelős Foglalkoztató Vagyok elnevezésű konferencián
– 50%-os kedvezmény a HR portál valamennyi banner hirdetési felületére
– ellátás a konferencián 2 fő részére
– welcome csomag 2 fő részére, amely a konferencián kerül átadásra
– zsűri általi kiválasztás esetén lehetőség a konferencián történő egész napos kiállításra, amelyhez standot biztosítunk
Miért érdemes pályázni?
– Országos elismerés szerzése, valamint a Felelős Foglalkoztató 2016 cím és logó viselése.
– A díj nyertesei kiemelt médiapartneri és stratégiai együttműködési lehetőségben részesülnek az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, a HR Portállal valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával.
– A pályázat benyújtása részvételt biztosít a Felelős foglalkoztató vagyok elnevezésű, november 24-én megrendezésre kerülő konferencián, valamint lehetőséget a rendezvényen való kiállításra.
– Neves előadók mutatják be a jelenlegi trendeket és a CSR-ban rejlő lehetőségeket előadások és kerekasztal beszélgetések keretében.
– A pályázatok anyagát – jóváhagyást követően – megjelenítjük az esemény előtt elkészülő kiadványban.
– A pályázó anyagát – jóváhagyást követően – megjelenítjük az OFA NKft. honlapján.

4. A pályázási folyamat szakaszai
4.1. Pályázás folyamata
A kiállítói térben való részvételre és a Felelős Foglalkoztató 2016 vándordíjra a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap benyújtásával lehet nevezni. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, a pályázat azonban több témakört is érinthet.
4.2. A pályázat formai és tartalmi ellenőrzése
A szakmai zsűri munkájának megkezdése előtt a beadott pályázatok a kiírásnak megfelelően formai és tartalmi ellenőrzésre kerülnek. Az OFA NKft.-nek bírálat előtt lehetősége van tisztázó kéréseket feltenni, illetve hiánypótlásra felszólítani a pályázót.
4.3. Elbírálás, döntés
A pályázók közül a kiválasztott szakmai zsűri dönt a kiállítókról, valamint a Vándordíj kategóriánkénti győzteseiről és a szakképzési különdíjat elnyerő vállalatról.
4.4. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázati adatlapot elektronikusan, magyar nyelven, pdf dokumentumként és szerkeszthető formátumban a e-mail címre kérjük benyújtani. Kérjük, hogy a „tárgy” mezőben tüntesse fel: Az Év Felelős Foglalkoztatója 2016 pályázat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30.
Felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag azok a pályázatok kerülnek értékelésre, amelyekre vonatkozóan a részvételi díj átutalásra került.
4.5. A pályázat befogadása
A pályázat befogadásáról a formai és tartalmi követelmények ellenőrzését követően, illetve az esetleges hiánypótlásról elektronikus úton kapnak tájékoztatást az érintettek. Amennyiben valaki nem él a hiánypótlás lehetőségével, abban az esetben a pályázata eredeti (hiányos) formában, kerül elbírálásra.
A pályázat érvényesítéséről (a regisztrációs díj befizetéséről) szintén visszaigazolást küldünk.

5. A program területi korlátozása
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2016 címre az pályázhat, akinek a székhelye vagy telephelye Magyarországon van, valamint a program megvalósítása is Magyarországon történik.

6. További információ
A pályázatok benyújtásával összefüggő kérdéseket kizárólag elektronikus úton, a e-mail címre várjuk, amelyeket a program munkatársak folyamatosan, elektronikus levélben válaszolnak meg.
http://www.ofa.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag

 

Forrás: pafi.hu