Fejlesztőpedagógiai asszisztens vizsga

Hazai
Fejlesztőpedagógiai asszisztens vizsgafelkészítő
PK19/2017. számú pályázat

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

1. Előzmények:
A Projektközpont Kft., mint pályázatkezelő pályázatot hirdet, ingyenes, levelező-távoktatásos formában megvalósuló, szakmai programon való részvételre, az alábbiak szerint.

2. Pályázható programok és helyszínek:
2.1. Pályázható program: Fejlesztőpedagógiai asszisztens (kompetencia specializáció)
2.2. Konzultációs helyszín: Gödöllő
2.3. Tagozat: Levelező-távoktatás
2.4. Szint: Pedagógiai (vagy gyógypedagógiai) asszisztensi (OKJ) végzettségre épülő, általános kompetencia specializációs program
2.5. A program nyelve: magyar
2.6. Képzési idő: 30 óra kontaktóra, 60 óra távoktatás
2.7. Záróvizsga várható ideje: 2017. december
2.8. Megszerezhető végzettség: Fejlesztőpedagógiai asszisztens specializáció
A kurzus minimum 14 fő érvényes jelentkező esetén indulhat.

3. A program célja:
A szakmai továbbképzés célja, hogy a köznevelés területén tevékenykedő pedagógiai asszisztensek ismereteit kiegészítse, felkeltse az érdeklődést a segítő, támogató pedagógia iránt. A program kiemelt célja, hogy a fejlesztőpedagógus (vagy gyógypedagógus) munkáját módszertani háttérrel segítse. Olyan gyakorlati kompetenciák átadása a cél, amelyek révén hatékonyan részt tud venni a fejlesztő tevékenységek előkészítésében, megtervezésében, valamint megvalósításában.

4. A pályázat célközönsége, pályázati feltételek:
– 18. életkorukat betöltött, természetes személyek,
– pedagógiai asszisztens, vagy gyógypedagógiai asszisztens középfokú végzettség,
– szakmai nyitottság a fejlesztőpedagógia iránt.

5. A program típusa:
A program 100%-ban távoktatási formában valósul meg, így nem kell személyesen megjelenni a szakmai napokon, viszont a távoktatást személyes konzultációs lehetőségek segítik. A konzultációk pénteki vagy szombati napokon kerülnek megrendezésre – konzultációs rend alapján. A konzultációk száma: kb. 5 alkalom. A konzultációk hétvégi (első sorban pénteki délutáni vagy szombati) napokon kerülnek megrendezésre.

6. Modulok/tárgyak:
A fejlesztőpedagógia alapjai
A fejlesztőpedagógus munkáját segítő tevékenységek
Közreműködés a fejlesztőpedagógiai tevékenységeken
Az SNI-s gyermek jellemzői, pedagógiai feladatai
A fejlesztőpedagógus által kifejtett szakmai munka tanügyi segítése
A fejlesztő tevékenységek tervezésében való közreműködés
A fejlesztőpedagógiai asszisztens szakmai és személyes kompetenciái

7. A program megvalósítása:
A program személyes konzultációval indul 2017. október hónapban. A személyes konzultáció alkalmával kerülnek átadásra a távoktatáshoz kapcsolódó belépő kódok (az elektronikus tananyaghoz), a tankönyvek. A személyes konzultáción kerül leegyeztetésre a tananyag-feldolgozás ütemezése is. A személyes konzultációt követően távoktatási szakasz következik, elektronikus, internet alapú keretrendszer felhasználásával. A programban résztvevők konzulens iránymutatása mellett készülnek fel a program végén megvalósítandó (minősítő) záróvizsgára. A konzultációs időpontok közreadása a beiratkozás alkalmával valósul meg. 

Támogatott férőhelyek száma: kurzusonként 16 fő.

8. A távoktatási szakasz lényege:
A távoktatás minden olyan ismeret átadására alkalmas, mely nem igényel közvetlen és hosszú időtartamú kapcsolatot a tanárral. A hallgató akár egyéni munkarend szerint, a nap bármely szakában tanulhat, és ha problémája, kérdése van, akkor konzultálhat a tanárral. A tanár szerepe is egy kicsit megváltozik: nem csak oktat, hanem inkább rávezet a megoldásra, egyéni felfedezésekre ösztönöz, próbálkozásra biztat, de persze javítja az esetleges hibákat, tévedéseket, orientál. 
Ez az oktatási forma feltételezi a hallgató nagyobb önállóságát, de folyamatos visszajelzést is tud adni a haladásról, ami a tanulás folyamatosságának fenntartását is segíti. A rendszer további előnye, hogy a különböző képzési helyek képzési minőségét kevésbé befolyásolják a tanárok esetleges eltérő oktatási rutinja, eltűnik a különbség a lehetőségek terén a földrajzi adottságok területén, felértékelődnek a tanulók egyéni sajátosságai, lehetőségei és korlátai, amit könnyebb felismerni és a hiányosságokat egyénileg pótolni, a szükséges kompetenciákat fejleszteni. 
Az elsajátítók ugyanazt a képzést kaphatják ugyanabban az időben, egyenletes és magas színvonalon, függetlenül a tényleges haladásuktól, lakhelyüktől.

9. Vizsgák rendje:
A távoktatás anyagából, a programmegvalósítás szakaszában belső vizsgák nincsenek, önálló forráselemző munkát vár el a programrésztvevőtől. A távoktatás harmadik trimeszterében vizsgakonzultációt szervez a programszervező, amelynek célja a záróvizsga átfogó ismertetése és a vizsgára történő felkészülés didaktikai támogatása.
A záróvizsgára bocsátás feltétele:
– 120 órás szakmai (terep) gyakorlat igazolása.
A záróvizsga részei:
– gyakorlati vizsga (A 120 órás szakmai gyakorlat alapján. Külön vizsgatevékenység a gyakorlati ismeretekből nincsenek, a szakmai gyakorlat minősítése kerül befogadásra a záróvizsgán.)
– komplex szóbeli vizsga (Az ismeretkörökből 8-12 tételből álló tételsor alapján).
A záróvizsga megrendezésére az adott konzultációs központban kerül sor.

11. A program önköltsége:
A programban résztvevő programrészvétele térítésmentes, így a képzési költség 0 Ft. (Az intézményi támogatás mértéke 100%.) A programhoz vizsgadíj kapcsolódik, amely a pályázó költsége. Jelen pályázathoz kapcsolódó vizsgadíj mértéke a mindenkori minimálbér 16%-nak megfelelő összeg, 2017-ben az idevonatkozó 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet értelmében 20 400 Ft/fő szolgáltatási díj. A vizsgadíj befizetésére a programkezdetekor kerül sor. A programhoz a vizsgadíjon kívül más költség nem társul. A pályázat nem tartalmazza az esetleges utazási- és étkezési költségeket, e kiadások a pályázót terheli. A programon résztvevőnek a záróvizsgán kötelező a részvétel, így a vizsgadíj a programindításakor, a személyes konzultáció alkalmával pénztári befizetéssel teljesítendő. 

12. A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus jelentkezését WORD formátumban kérjük megküldeni a  címre. 
Tárgy mező: Fejlesztőpedagógia

(A pdf, jpg vagy más nem szerkeszthető fájltípus nem megfelelő. Az így megküldött jelentkezéseket nem fogadjuk! )
(Telefonos ügyfélszolgálatot a szerteágazó tevékenységünk következtében nem üzemeltetünk – kérdéseit e-mailben tegyék fel. Köszönjük!)

Pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 10.

Rendelkezésre álló státuszok feltöltése folyamatos, így a jelentkezési határidő lejárta előtt feltöltésre kerülhet a rendelkezésre álló férőhelyek. Ez esetben a jelentkezések várólistára kerülnek. A pályázati határidőn túl benyújtott pályázatokat a programkoordinátor automatikusan elutasítja, a bírálatban ezen pályázatok nem vesznek részt.
http://www.projektkozpont.hu