FAO-AM ösztöndíjas program

Hazai
A MAGYAR KORMÁNY ÁLTAL TÁMOGATOTT, FAO-AM ÖSZTÖNDÍJAS PROGRAM
PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS
2019/20-as tanév

Képzések
Magyar nyelvű képzéseket az alábbi MSc szakokon indítunk
– Állattenyésztő mérnök
– Agrár-mérnöktanár
– Élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnök
– Környezetgazdálkodási agrármérnök
– Mezőgazdasági biotechnológus
– Növényorvos
– Kertészmérnök
– Környezetmérnök
– Növénytermesztő mérnök
– Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök
– Természetvédelmi mérnök
– Vadgazda mérnök
– Vidékfejlesztési agrármérnök
– Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök

Egyetemek
Az alábbi egyetemek vesznek részt a 2018-2019 évi ösztöndíjas programban:
Pannon Egyetem Georgikon Kar
Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar
Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Feltételek
A fő cél a mezőgazdasági termelés fejlesztése, ezért az ajánlat a fő mezőgazdasági területekre terjed ki.
A Magyar Kormány az ösztöndíjas program során a következőket fedezi: jelentkezési költségek, oktatási költségek a tanulmányi időszak alatt, alapvető könyvek, jegyzetek költsége, kollégiumi elhelyezés, havi fix összegű ellátmány a megélhetés fedezésére. A hallgató a tanulmányi ideje alatt a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos egészségügyi ellátásban részesül. Az ösztöndíj csak a hallgató költségeinek fedezésére szolgál, annak keretében a családtagok nem támogathatók. Az egyes kurzusok csak megfelelő létszám esetén indulnak.
Bővebb információ a felvételi követelményekről a www.felvi.hu oldalon található.

Kedvezményezett országok
Az alábbi országok állampolgárai vehetnek részt az ösztöndíjas programban:
Afganisztán, Albánia, Algéria, Angola, Azerbajdzsán, Banglades, Belorusszia, Bosznia-Hercegovina, Burkina Faso, Csád, Dél-Szudán, Egyiptom, Etiópia, Észak-Korea, Fülöp-szigetek, Gambia, Georgia, Ghána, Jemen, Jordánia, Kambodzsa, Kazahsztán, Kenya, Kirgizisztán, Koszovó, Laosz, Libanon, Macedónia, Madagaszkár, Mali, Mianmar, Moldova, Mongólia, Montenegró, Namíbia, Nigéria, Örményország, Palesztina, Szerbia, Szomália, Szudán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Uganda, Ukrajna, Üzbegisztán, Vietnam.

Jelentkezési és kiválasztási eljárás
A kiválasztási eljárás a 2019 szeptemberében induló kurzusokra vonatkozik.

A kiválasztás két lépésben történik:
1. lépés: A pályázóktól az Agrárminisztérium (AM) csak komplett pályázati anyagot fogad be, a jelentkezőket előválogatja és a megfelelő pályázatokat továbbítja a pályázatban megjelölt egyetemnek.
2. lépés: Az egyetemek további válogatást végeznek és értesítik az AM-et a felvételi rangsorról. A végső kiválasztást az egyetemek végzik, a megállapított rangsor alapján. Az egyetemre történő felvételről az egyetemek, a pályázat elnyeréséről az AM értesti a hallgatókat.
A jelentkezők az alábbi feltételek alapján kerülnek kiválasztásra:
– Valamelyik kedvezményezett országbeli állampolgárság és állandó lakhely
– Kiváló tanulmányi eredmény
– Egészségügyi alkalmasság
– Motiváltság
– Korhatár: 30 év alatti jelentkezők előnyben
A következő tartalmú dossziét kell a jelentkezőknek összeállítaniuk:
– Csatolt jelentkezési lap megfelelően kitöltve
– Aktuális önéletrajz
– Diploma, index, bizonyítványok másolata (csak felsőfokú)
– Érvényes útlevél vonatkozó oldalainak másolata (útlevélszám és lejárati idő)
– Ajánlólevél
– Motivációs levél
– Orvosi igazolás
– Erkölcsi bizonyítvány
A dokumentumokat magyar nyelven, kizárólag Email-en kell benyújtani. Más nyelven beküldött dokumentumok nem elfogadottak. A jelentkezők feladata a dokumentumok megfelelő lefordítása és illetékes hivatalnál történő hitelesítése. A dokumentumokat JPG vagy PDF formátumban kérjük megküldeni. Az egyes dokumentumokat annak tartalma szerint kell elnevezni.

A teljes dossziét elektronikusan a következő Email címre kell küldeni:
Email:

Határidők:
A dosszié fenti Email címre történő beérkezésének határideje: 2019. február 28. Más módon beküldött pályázatokat nem tudunk figyelembe venni.

FIGYELEM ! – Fontos információk
Az ösztöndíjas program valamennyi elemét a Magyar Kormány finanszírozza.
Azok a jelentkezők, akik a korábbi években nem kerültek kiválasztásra, a 2019/2020-as tanévre újra jelentkezhetnek.
Az ösztöndíj nem halasztható el és nem hosszabbítható meg!
A pályázónak a kedvezményezett országok listájában felsorolt valamely ország állampolgárának kell lennie.
A sikeres pályázó és a támogató, azaz az Agrárminisztérium tanulmányi szerződést köt az egyetemre történő beiratkozáskor.
Minden, a programmal vagy a felvételi eljárással kapcsolatos kérdést a fent megjelölt címre várjuk.

A jelentkezőknek az ösztöndíjprogramra benyújtott jelentkezés mellett érvényes jelentkezést kell benyújtaniuk a választott egyetemre a 2019. évi általános vagy pótfelvételi eljárás során a www.felvi.hu oldalon keresztül.

A KÉPZÉSEK LEÍRÁSA
Feltételek összefoglalása:
Képzések fajtája és szintje: Különböző agrár MSc képzések
Egyetem: Különböző egyetemek, lásd a részletes leírást
Ki vehet részt: BSc/MSc-vel vagy ezeknek megfelelő képzettséggel rendelkező hallgatók.
Különböző követelmények vonatkozhatnak az egyes egyetemekre, lásd a részletes leírást, további információ a felvi.hu oldalon található.
Támogatás formája: Ösztöndíj
Ösztöndíj időtartama: max. 22 hónap
Nyelvek: magyar
Korhatár: 30 év alatti jelentkezők előnyt élveznek
Egyéb feltételek: magyar nyelvtudás
Jelentkezési határidő: 2019. február 28.

Egyetemek fő honlapjai
Szent István Egyetem MKK (Gödöllő):
Szent István Egyetem KK (Budapest): http://kertk.szie.hu
Pannon Egyetem GK: http://www.georgikon.hu
Széchenyi István Egyetem MÉK: http://mek.sze.hu

Növényorvos mester szak, MSc
Pannon Egyetem, Georgikon Kar
Magyarország, Keszthely
http://www.georgikon.hu

(Jelentkezési kód: “M1”)
Képzés neve: Növényorvosi mesterszak
Végzettség: Okleveles növényorvos
Képzés célja és sajátosságai:
A növényorvos alkalmas széles elméleti alapokon nyugvó, a növények védelmével kapcsolatos tervezői, fejlesztői, felsőszintű irányítói és szervezői, szaktanácsadási és szakigazgatási, valamint a kapcsolódó marketing feladatok ellátására.
A növényorvos képes diagnosztizálni a növényeket károsító szervezeteket (kórokozók, kártevők, gyomnövények), ismeri azok biológiáját, tömegszaporodási jelenségeit, a növényvédő szereket és azok hatásmechanizmusát, alkalmazásuk környezeti és humán vonatkozású összefüggéseit. Képes megelőzni a növényi károsítók által okozott károkat, alkalmazza a környezet peszticid terhelését csökkentő, ökológiai szemléletű, integrált növényvédelmi eljárásokat. Munkája során szem előtt tartja az élelmiszer, a fogyasztó, a felhasználó és a környezet biztonságát. Felsőfokú növényvédelmi képesítés alapján jogosult az engedélyhez kötött növényvédő szerek felhasználására.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120 kredit
Felvételi követelmények:
A felvétel feltétele elsősorban szakirányú vagy szakterületi BSc. vagy MSc. végzettség. A képzettség értékelése egyedileg történik a diploma és annak mellékletei, vagy az index alapján.
Elfogadott kurzusok: természettudományok, technikai és szociális tudományok, kertészeti termelés, növényvédelem, növénytermesztés, állattenyésztés és gazdaság, a felsőoktatási törvényben és a vonatkozó miniszteri rendeletekben meghatározottak szerint.

Agrár-mérnöktanár mester szak, MSc
Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Magyarország, 9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
http://mek.sze.hu

(Jelentkezési kód: “M2”)
Képzés neve: Agrár-mérnöktanár mesterszak
Végzettség: okleveles agrár-mérnöktanár (mezőgazdasági mérnök)
Képzés célja:
Az agrár alapképzési szakokon szerzett szakterületi ismereteik birtokában elméletileg megalapozott, módszertani ismeretekkel és képességekkel rendelkező szaktanárok képzése az agrár irányultságú iskolarendszerű szakképzés valamennyi szintje, az iskolarendszeren kívüli szakképzés és felnőttképzés számára. Olyan szakemberek képzése, akik az agrár szakképzés területén képesek a pedagógiai tervezési, fejlesztési és kutatási feladatokra, továbbá aktív részesei lehetnek a vidékfejlesztésnek, előmozdíthatják az elmaradott régiók felzárkózását, elősegítik az Európai Unió oktatási rendszereihez való kapcsolódást. Mindezek mellett a képzés kellő alapokat ad ahhoz, hogy a hallgatók tanulmányaikat a PhD képzésben folytathassák a neveléstudomány területén.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények:
felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felvételi elbeszélgetés
Nyelvi követelmények:
Egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga (az EU tagállamainak hivatalos nyelve, vagy orosz nyelv).

Állattenyésztő mérnöki mester szak, MSc
Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Magyarország, 9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
http://mek.sze.hu

(Jelentkezési kód: “M3”)
Képzés neve: Állattenyésztő mérnöki mesterszak
Végzettség: okleveles állattenyésztő mérnök
Képzés célja:
A képzés célja állattenyésztő mérnökök képzése, akik természettudományos, agrárműszaki, élelmiszergazdasági, élelmiszerlánc-biztonsági, termékfeldolgozási és állattudományi ismereteik birtokában képesek az állatitermék-termelés, -feldolgozás, -értékesítés szakmai feladatai megoldására. Alkalmasak a szakterület termelési és termékfeldolgozási területein vezetői feladatok ellátására, az állattenyésztés területén szakhatósági ellenőrző, szakmai irányító, tervező, szintetizáló kutatási és innovációs tevékenység végzésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények:
felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Nyelvi követelmények:
Egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga (az EU tagállamainak hivatalos nyelve, vagy orosz nyelv).

Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki mester szak, MSc
Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Magyarország, 9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
http://mek.sze.hu

(Jelentkezési kód: “M4”)
Képzés neve: Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki mesterszak
Végzettség: okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök
Képzés célja:
A képzés célja élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnökök képzése, akik elkötelezettek a szakmájuk iránt az élelmiszerlánc-biztonság és -minőség területen és rendelkeznek a megfelelő tanulási eredményekkel, akik mikrobiológiai, molekuláris biológiai, toxikológiai, analitikai, egészségvédelmi és élelmiszerjogi ismereteik birtokában hatékonyan tudják felügyelni és ellenőrizni a biztonságos és kiváló minőségű, az emberi táplálkozásra minden tekintetben alkalmas élelmiszer előállításának folyamatát és forgalmazását. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények:
felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Nyelvi követelmények:
Egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga (az EU tagállamainak hivatalos nyelve, vagy orosz nyelv).

Környezetgazdálkodási agrármérnöki mester szak, MSc
Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Magyarország, 9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
http://mek.sze.hu

(Jelentkezési kód: “M5”)
Képzés neve: Környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterszak
Végzettség: okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök
Képzés célja:
A képzés célja környezetgazdálkodási agrármérnökök képzése, akik megszerzett természettudományi és környezettudományi ismereteik birtokában alkalmasak a szakterületüknek megfelelő termelési folyamatok, illetőleg minőségbiztosítási szolgáltatások irányítási és tervezési feladatainak ellátására és azok felügyeletére, a mezőgazdaság, a gazdasági termelési folyamatok és a környezet széles értelmű fenntartható kapcsolatrendszerének figyelembevételével. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények:
felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Nyelvi követelmények:
Egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga (az EU tagállamainak hivatalos nyelve, vagy orosz nyelv).

Mezőgazdasági biotechnológus mester szak, MSc
Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Magyarország, 9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
http://mek.sze.hu

(Jelentkezési kód: “M6”)
Képzés neve: Mezőgazdasági biotechnológus mesterszak
Végzettség: okleveles mezőgazdasági biotechnológus
Képzés célja:
A képzés célja mezőgazdasági biotechnológusok képzése, akik felkészültek a biotechnológiai kutatások elvégzésére, ismereteik továbbfejlesztésére, a legújabb biotechnológiai módszerek növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési alkalmazására és a gyakorlati bevezetés irányítására. Elméleti tudásuk alapján, vezetési-szervezési és kommunikációs ismereteik birtokában képesek tervező-fejlesztő, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények:
felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Nyelvi követelmények:
Egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga (az EU tagállamainak hivatalos nyelve, vagy orosz nyelv).

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki mester szak, MSc
Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Magyarország, 9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
http://mek.sze.hu

(Jelentkezési kód: “M7”)
Képzés neve: Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki mesterszak
Végzettség: okleveles mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki
Képzés célja:
A képzés célja mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnökök képzése, akik a mesterképzésben megszerzett ismeretek birtokában képesek a mezőgazdasági vízgazdálkodás szakterületén belül a fenntartható integrált vízgazdálkodás eszközrendszerének kreatív mérnöki alkalmazására. A képzettségük birtokában magas szinten képesek együttműködni szakterületéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi feladatok megoldásában. Alkalmasak a tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények:
felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Nyelvi követelmények:
Egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga (az EU tagállamainak hivatalos nyelve, vagy orosz nyelv).

Növényorvosi mester szak, MSc
Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Magyarország, 9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
http://mek.sze.hu

(Jelentkezési kód: “M8”)
Képzés neve: Növényorvosi mesterszak
Végzettség: okleveles növényorvos
Képzés célja:
A képzés célja növényorvosok képzése, akik megfelelő ökonómiai szemléletmód birtokában képesek a növénybetegségek megelőzésére, felismerésére és azok kezelésére, ismerik a növények termesztését, a károsítók elleni védelem lehetőségeit, elsajátították a szükséges élelmiszer- és takarmánybiztonsági, továbbá a feldolgozási alapanyagok előállításához és minőségük biztosításához szükséges ismereteket, szabályokat. Ismerik a növények termesztésének kockázati tényezőit, köztük a károsító szervezeteket, és megjelenésük esetén a gazdasági és környezeti kár megelőzése, elhárítása érdekében a növényvédelem eszköztárából a hatékony, preventív és egyben legkisebb környezeti és humán-egészségügyi kockázatot jelentő integrált védekezési módszer megválasztására képesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények:
felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Nyelvi követelmények:
Egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga (az EU tagállamainak hivatalos nyelve, vagy orosz nyelv).

Vidékfejlesztési agrármérnöki mester szak, MSc
Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Magyarország, 9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.
http://mek.sze.hu

(Jelentkezési kód: “M9”)
Képzés neve: Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterszak
Végzettség: okleveles vidékfejlesztő agrármérnök
Képzés célja:
A képzés célja vidékfejlesztő agrármérnökök képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és szabályozási, valamint a termeléssel, a szolgáltatásokkal összefüggő szervezési és irányítási folyamatokat felügyelik. Részletesen ismerik az európai és a magyarországi vidék- és területfejlesztés működésének sajátosságait (a mezőgazdaság vidékmegtartó és fejlesztő szerepét) és a sajátosságok okait. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények:
felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Nyelvi követelmények:
Egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga (az EU tagállamainak hivatalos nyelve, vagy orosz nyelv).

Kertészmérnök mester szak, MSc
Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar
Magyarország, Budapest, 1118 Villányi út 29-43.
http://kertk.szie.hu
https://kertk.szie.hu/kepzesek/mesterkepzesek/kerteszmernoki-mesterkepzesi-szak

(Jelentkezési kód: “M10”
Képzés neve: Kertészmérnök mesterszak
Végzettség: Okleveles kertészmérnök
Képzés célja:
A kertészet a mezőgazdaság legdinamikusabban fejlődő, legszínesebb szektora. Ma már azonban a kertészmérnökök feladatai kibővültek, nem csak a növénytermesztési és feldolgozási tevékenységből állnak. Szervesen kapcsolódik ezekhez többek között a vállalkozási, szaktanácsadási, szervezői tevékenység, a minőségbiztosítás, a menedzsment, a kül- és belpiaci értékesítés és a szolgáltatások. A végzetteknek képesnek kell lenniük a kertészeti vertikum természeti, illetve szociális környezetre gyakorolt hatásainak felmérésére, azok kontrolljára, a stratégiai szemléletre.
A képzés során a hallgatók elméleti előadásokat hallgatnak, laboratóriumi és terepi gyakorlatokon, üzemlátogatásokon vesznek részt, csoportos és egyéni feladatokat oldanak meg. A hagyományos képzéshez képest jelentős szabadságuk van az érdeklődésüknek megfelelő tantárgyak megválasztásában. A diplomamunka kidolgozása során a problémamegoldó, szintetizáló képességek, a kutatási készség fejlesztésére különös hangsúlyt fordítunk, felkészítve akár a doktori képzésre is. A tanulmányokat 4 hét összefüggő szakmai külső gyakorlat egészíti ki.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények: agrár ill. természettudományi alapképzésben szerzett BSc diploma Nyelvi követelmények: TOEFL iBT 65, PBT500, CBT200, IELTS overall score 5,5, CEFR B2.

Növényorvos mesterképzési szak (MSc)
Szent István Egyetem
Kertészettudományi Kar
Budapest, Magyarország
http://kertk.szie.hu
https://kertk.szie.hu/kepzesek/mesterkepzesek/novenyorvosi-mesterkepzesi-szak

(Jelentkezési kód: “M11”)
Képzés neve: Növényorvos mesterképzési szak
Végzettség: okleveles növényorvos
Képzés célja: A növénytermesztés több ezeréves története egyben a károsító szervezetek (kártevő állatok, kórokozók, gyomok) elleni védelem, azaz a növényvédelem története is. A növényvédelem korai szakasza szép számmal feljegyez vesztes csatákat, amelynek következménye hatalmas termésveszteség, éhínség, területek elnéptelenedése volt.
Növényvédelem nélkül ma sincs eredményes növénytermesztés. Az idők folyamán a növénytermesztés módszerei és a károsítók egyaránt megváltoztak, a védekezés lehetőségei jelentősen fejlődtek. Napjainkban a növényvédelem tudományosan megalapozott módszerei egyre inkább lehetővé teszik a károsítók elleni hatékony, egyben környezetkímélő védelmet és akár a biológiai növényvédelem területén a vegyszer nélküli növényorvoslást is. A sikeres növényvédelem feltételezi a növénytermesztési módszerek alapos ismeretét, a károsító szervezetek és a termesztett növény közötti kölcsönhatás elsajátítását, a növényvédelmi beavatkozás lehetőségeinek és kockázatának felmérését.
A képzésen kötelező 4 hét szakmai gyakorlat teljesítése.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120 kredit
Felvételi követelmények: agrár ill. természettudományi alapképzésben szerzett BSc diploma
Nyelvi követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen a szakmának tudományos szakirodalma van.

Állattenyésztő mérnöki mesterszak, MSc
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Magyarország, Gödöllő
http://www.mkk.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-informaciok/mesterkepzeseink-bemutatasa/allattenyeszto-mernoki-msc

(Jelentkezési kód: “M12”)
Képzés neve: Állattenyésztő mérnöki mesterszak
Végzettség: Okleveles állattenyésztő mérnök
Képzés célja:
A képzés célja olyan okleveles állattenyésztő mérnökök képzése, akik természettudományos, agrár-műszaki, élelmiszergazdasági, termék-feldolgozási és állattudományi ismereteik birtokában képesek az állatitermék-termelés, feldolgozás, értékesítés, szakmai feladatai megoldására, továbbá az állattenyésztés területén tervező, szintetizáló kutatási és innovációs tevékenység végzésére. A végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények: http://www.felvi.hu
Nyelvi követelmények: legalább középfokú magyar nyelvtudás + szaknyelv ismerete

Környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterszak, MSc
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Magyarország, Gödöllő
http://www.mkk.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-informaciok/mesterkepzeseink-bemutatasa/kornyezetgazdalkodasi-agrarmernoki
(Jelentkezési kód: “M13”)
Képzés neve: Környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterszak
Végzettség: Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök
Képzés célja:
A képzés célja olyan környezetgazdálkodási agrármérnökök képzése, akik a megszerzett természettudományi és környezettudományi ismereteik birtokában alkalmasak a szakterületüknek megfelelő termelési folyamatok, illetőleg minőségbiztosítási szolgáltatások irányítási, tervezési feladatainak ellátására és azok felügyeletére, a mezőgazdaság és a környezet széles értelmű kapcsolatrendszerének figyelembevételével. Alkalmasak vezetői, illetve kutatói munkakörök betöltésére, valamint tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények: http://www.felvi.hu
Nyelvi követelmények: legalább középfokú magyar nyelvtudás + szaknyelv ismerete

Környezetmérnöki mesterszak, MSc
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Magyarország, Gödöllő
http://www.mkk.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-informaciok/mesterkepzeseink-bemutatasa/kornyezetmernoki-msc

(Jelentkezési kód: “M14”)
Képzés neve: Környezetmérnöki mesterszak
Végzettség: Okleveles környezetmérnök
Képzés célja:
A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és irányítási ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik képesek a meglévő, ill. potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, ill. csökkentésére, továbbá kárelhárítási projektek irányítására. Megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a környezeti szennyezések megelőzésére. A végzett okleveles környezetmérnökök Ph.D. képzésen folytathatják tanulmányaikat.
A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények: http://www.felvi.hu
Nyelvi követelmények: legalább középfokú magyar nyelvtudás + szaknyelv ismerete

Mezőgazdasági biotechnológus mesterszak, MSc
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Magyarország, Gödöllő
http://mkk.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-informaciok/mesterkepzeseink-bemutatasa/mezogazdasagi-biotechnologus-msc

(Jelentkezési kód: “M15”)
Képzés neve: Mezőgazdasági biotechnológus mesterszak
Végzettség: Okleveles mezőgazdasági biotechnológus
Képzés célja:
A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan okleveles mezőgazdasági biotechnológusok képzése, akik felkészültek a biokémia, mikrobiológia, élettan, a klasszikus és molekuláris genetika és transzgénikus nemesítés, a szaporodásbiológia és szaporításbiológia területén, valamint ismerik és alkalmazzák ezek laboratóriumi gyakorlatát. Elméleti tudásuk, vezetési-szervezési és kommunikációs ismereteik birtokában alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére, tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
Specializáció: Növény-biotechnológus, Állat-biotechnológus
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények: http://www.felvi.hu
Nyelvi követelmények: legalább középfokú magyar nyelvtudás + szaknyelv ismerete

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki mesterszak, MSc
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Magyarország, Gödöllő
http://mkk.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-informaciok/mesterkepzeseink-bemutatasa/novenyorvosi-msc

(Jelentkezési kód: “M16”)
Képzés neve: Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki mesterszak
Végzettség: Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök MSc
Képzés célja:
A képzés célja mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnökök képzése, akik a mesterképzésben megszerzett ismeretek birtokában képesek a mezőgazdasági vízgazdálkodás szakterületén belül a fenntartható integrált vízgazdálkodás eszközrendszerének kreatív mérnöki alkalmazására. A képzettségük birtokában magas szinten képesek együttműködni szakterületéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi feladatok megoldásában. Alkalmasak a tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények: http://www.felvi.hu
Nyelvi követelmények: legalább középfokú magyar nyelvtudás + szaknyelv ismerete

Növényorvosi mesterszak, MSc
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Magyarország, Gödöllő
http://mkk.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-informaciok/mesterkepzeseink-bemutatasa/novenyorvosi-msc

(Jelentkezési kód: “M17”)
Képzés neve: Növényorvosi mesterszak
Végzettség: Okleveles növényorvos
Képzés célja:
A képzés célja olyan okleveles növényorvosok képzése, akik ismerik a növények termesztésével és védelmével, az egészséges élelmiszerek és takarmányok előállításával és minőségük biztosításával kapcsolatos rendszabályokat, folyamatokat; továbbá a növények termesztésének kockázatait, károsítóit, a védelemhez használt növényvédő szerek, vegyületeinek hatásmechanizmusát, munka- és élelmiszerhigiénés, valamint munkavédelmi előírásait, azok környezeti és humán vonatkozású összefüggéseit. Képesek az agrártudomány területén, a képzés során elsajátított mezőgazdasági, növényvédelmi, természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alapismeretek szintetizáló alkalmazására. Cél továbbá a tudományos, doktori és szakirányú továbbképzésben történő részvételre.
A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények: http://www.felvi.hu
Nyelvi követelmények: legalább középfokú magyar nyelvtudás + szaknyelv ismerete

Növénytermesztő mérnöki mesterszak, MSc
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Magyarország, Gödöllő
http://mkk.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-informaciok/mesterkepzeseink-bemutatasa/novenytermeszto-mernoki-msc

(Jelentkezési kód: “M18”)
Képzés neve: Növénytermesztő mérnöki mesterszak
Végzettség: Okleveles növénytermesztő mérnök
Képzés célja:
A képzés célja olyan növénytermesztő mérnökök képzése, akik széles természettudományi-, termesztéstechnológiai- növényvédelmi- növénynemesítési-és élelmiszergazdasági komplex ismeretekkel rendelkeznek. A végzett hallgatók a szántóföldi növények, elsősorban a gabonanövények, ipari- és olajnövények, takarmánynövények és energianövények profi szintű termesztéséhez szükséges megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak a szántóföldi növénytermesztés szervezési és irányítási folyamatainak vezetésére. Alkalmasak tervező-fejlesztő
mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére, valamint tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények: http://www.felvi.hu
Nyelvi követelmények: legalább középfokú magyar nyelvtudás + szaknyelv ismerete

Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterszak, MSc
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Magyarország, Gödöllő
http://mkk.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-informaciok/mesterkepzeseink-bemutatasa/takarmanyozasi-es

(Jelentkezési kód: “M19”)
Képzés neve: Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterszak
Végzettség: Okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök
Képzés célja:
A képzés célja olyan takarmányozási és takarmánybiztonsági szakemberek képzése, akik rendelkeznek a takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakágazatokkal kapcsolatos korszerű, alapelveiben az Európai Unió szabályrendszerében foglaltakkal azonos szemléletű, komplex ismeretanyaggal és felkészültek a takarmányozási ipar, valamint a takarmánygazdálkodás teljes vertikumának termékfejlesztési, termékelőállítási, ökonómiai, környezetvédelmi és minőségbiztosítási szakterületein mérnöki szintű tervezői és irányítói feladatok ellátására.
A mesterszakon végzettek megszerzett ismereteik birtokában felkészültek arra, hogy munkájuk során a fenntarthatóság elvét képviseljék. A mesterszakon elsajátított ismeretek birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények: http://www.felvi.hu
Nyelvi követelmények: legalább középfokú magyar nyelvtudás + szaknyelv ismerete

Természetvédelmi mérnöki mesterszak, MSc
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Magyarország, Gödöllő
http://mkk.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-informaciok/mesterkepzeseink-bemutatasa/termeszetvedelmi-mernoki-msc

(Jelentkezési kód: “M20”)
Képzés neve: Természetvédelmi mérnöki mesterszak
Végzettség: Okleveles természetvédelmi mérnök
Képzés célja:
A képzés célja okleveles természetvédelmi mérnökök képzése, akik képesek a természetvédelem általános és sajátos feladatainak megtervezésére, szervezésére és irányítására. Megszerzett elméleti tudásuk alkalmazása során hatékonyan érvényesítik a természetvédelmi elveket és előírásokat. A mesterszakon elsajátított ismeretek birtokában alkalmasak tanulmányaik szakirányú továbbképzés, illetve doktori képzés keretében történő folytatására.
A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények: http://www.felvi.hu
Nyelvi követelmények: legalább középfokú magyar nyelvtudás + szaknyelv ismerete

Vadgazda mérnöki mesterszak, MSc
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Magyarország, Gödöllő
http://mkk.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-informaciok/mesterkepzeseink-bemutatasa/vadgazda-mernoki-msc

(Jelentkezési kód: “M21”)
Képzés neve: Vadgazda mérnöki mesterszak
Végzettség: Okleveles vadgazda mérnök
Képzés célja:
A képzés célja olyan okleveles vadgazda mérnökök képzése, akik szakterületük gyakorlati műveléséhez és irányításához, illetve annak ellenőrzéséhez szükséges szakmai, természettudományi, valamint – szakterületük gyakorlásához megfelelő – műszaki és gazdasági ismeretekkel rendelkeznek. A mesterszakon megszerzett ismeretek birtokában képesek a szakterületen továbbképezni magukat és alkalmasak a doktori képzésben való részvételre.
A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
Képzés időtartama: 4 félév
Teljesítendő kreditek száma: 120
Felvételi követelmények: http://www.felvi.hu
Nyelvi követelmények: legalább középfokú magyar nyelvtudás + szaknyelv ismerete