Európa Kollégium pályázat-második kör

Vajdaság Ösztöndíj

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A Tanácsnak az Európa Kollégiumban való kollégiumi elhelyezésről szóló határozata alapján azok a személyek pályázhatnak a második pályázati felhívás alapján kollégiumi elhelyezés odaítélésére a 2017–2018. évben, akik az alábbi feltételek mindegyikének eleget tesznek:

 • először nyertek felvételt egy Újvidék területén lévő, Szerb Köztársaságbeli akkreditált szakfőiskolai, akadémiai alapképzés bármely évfolyamára;
 • magyar nyelven végezték általános és/vagy középiskolai tanulmányaikat, illetve a Tanács elnökének külön erre a célra kinevezett bizottsága mentesítette őket ezen alapfeltétel alól;
 • nyilatkoznak arról, hogy a diplomázásuk után legalább 3 évig Szerbiában fognak dolgozni lehetőség szerint a tanulmányaik során szerzett képesítésnek megfelelő munkakörben;
 • lakóhelyük nincsen a felsőoktatási intézménnyel ugyanazon város területén;
 • felsőbb éves kollégiumi hallgatók esetében, hogy részt vettek a kollégium szakkollégiumi programjában;
 • a kollégium igazgatása bentlakási joguktól nem fosztotta meg a házirend megsértése miatt.

A pályázatok beadási ideje: 2017. október 10. – október 20.

II. A KOLLÉGIUMI HELYEK ODAÍTÉLÉSE

Az odaítélésre kerülő kollégiumi helyek száma: 267

A pályázatok elbírálásakor hiányszaknak számít minden szakfőiskolai és akadémiai alapképzés kivéve a következő szakirányokat: színészképzés szerb nyelven, román nyelv és irodalom, ruszin nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom, okleveles tanító, okleveles óvodapedagógus, média és tanügyi szerkesztő, könyvtárosképzés szerb nyelven.

A hiányszakokon és az egyetemi szintű képzésben részt vevő hallgatók számának és arányának a növelése érdekében, továbbá az oktatáspolitikai célok megvalósítása végett és az előző évi pályázatok elemzése alapján a következő szakokon kerül maximálásra az odaítélhető kollégiumi helyek száma:

 • szakfőiskolai képzés esetében legfeljebb………………………………………………………………….. 29
 • magánkaron történő képzés esetében legfeljebb………………………………………………………….. 4

A Tanáccsal megkötött szerződés éves időszakra megszabja az elhelyezés időtartamát, a jogosultsági feltételek megszűnését és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket e határozat rendelkezéseinek értelmében.

A szerződést a felek egy tanévre kötik. A kollégiumi elhelyezésre kötött szerződés időtartamának lejártával a hallgató köteles elhagyni a kollégiumot.

Ha a kollégiumi elhelyezésről szóló szerződés aláírását követően a hallgató a meghatározott feltételeknek többé nem tesz eleget, köteles azonnal, de legkésőbb 8 napon belül erről írásban értesíteni a Tanácsot és a megkötött szerződés közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezni. Ha a jogosultságot a hallgató hamis vagy téves adat közlésével, bármely a jogosultságát kizáró adat elhallgatásával szerezte, vagy a hallgató nem értesíti meghatározott határidőn belül a Tanácsot a jogosultság elveszítéséről e bekezdéssel összhangban, a Tanács jogosult egyoldalúan felmondani a megkötött szerződést, és intézkedéseket tenni a hallgató eltávolítására a kollégiumból.

III. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázatot kizárólag a Magyar Nemzeti Tanács által közzétett formanyomtatványokon lehet beadni. A pályázati kérelmet két eredeti példányban, a három nyilatkozatot pedig egy-egy eredeti példányban kell benyújtani zárt borítékban.

A pályázati kérelmet elektronikus formában kell kitölteni és rögzíteni. A pályázati űrlap regisztráció útján érhető el. Regisztrálni a breki.mnt.org.rs oldalon lehet.

A teljes pályázati dokumentáció (a formanyomtatványokkal együtt) 2017. október 10-étől letölthető a Magyar Nemzeti Tanács (www.mnt.org.rs) hivatalos honlapjáról.

A pályázati formanyomtatványokhoz a következő iratokat (és iratmásolatokat) kell csatolni:

 • a születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát;
 • a folyó tanévben a felsőoktatási intézménybe való beiratkozásról szóló igazolást, illetve annak hitelesített másolatát;
 • a magyar nyelvű általános és/vagy középiskolai tanulmány befejezéséről szóló igazolás fénymásolatát vagy a Tanács bizottsága által kiadott bizonylatot a megfelelő magyar anyanyelvtudásról;
 • sajátkezűleg aláírt, hitelesített nyilatkozatot a Tanács Hivatala által biztosított formanyomtatványon arról, hogy diplomázása után legalább 3 évig Szerbiában fog dolgozni lehetőség szerint tanulmányai során szerzett képesítésének megfelelő munkakörben;
 • elsőéves hallgatók esetében a középiskolai tanulmányok során szerzett év végi bizonyítványok fénymásolatát;
 • felsőbbéves hallgatók esetében a pályázat benyújtásának napjáig letett vizsgaeredményekről szóló igazolást, illetve annak hitelesített másolatát;
 • a tanulmányi, művészeti és sportversenyeken való kimagasló teljesítményt igazoló dokumentum fénymásolatát, illetve egyéb, a pályázat elbírálásához szükséges dokumentumokat és igazolásokat;
 • felsőbb éves kollégiumi hallgatók esetében a kollégium szakkollégiumi programjában való részvételről szóló igazolás, amelyet az intézmény ad ki;
 • ha a felsőbb éves hallgató tavaly nem volt a kollégium bentlakója, akkor erről írásos nyilatkozatot tesz (E5 nyilatkozat).

Az iratok hitelesítése az eredeti bemutatása mellett a CMH információs irodáiban  díjmentesen elvégezhető.

A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

A pályázatok átadásának határideje: 2017. október 20.

A pályázatok zárt borítékban, személyesen adhatók le a CMH  információs irodáiban:

SZABADKAI INFORMÁCIÓS IRODA24000 Szabadka, Ptuji utca 1.

Tel.: 024/552-976, 024/670-031, 

ZENTAI INFORMÁCIÓS IRODA24400 Zenta, Boško Jugović utca 20/A

Tel.: 024/811-727, 

ZOMBORI INFORMÁCIÓS IRODA25000 Zombor, Petar Bojović körút 13.

Tel.: 025/442-910, 

NAGYBECSKEREKI INFORMÁCIÓS IRODA23000 Nagybecskerek, Petőfi utca 1.

Tel.: 023/510-251, 

TEMERINI INFORMÁCIÓS IRODA21235 Temerin, Újvidéki utca 344.

Tel.: 021/842-373, 

ÚJVIDÉKI INFORMÁCIÓS IRODA21000 Újvidék, Svetozar  Miletić utca 4.

Tel.: 021/420-107, 

A borítékon a pályázó nevén és címén kívül a következő cím és szöveg szerepeljen:

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.

Pályázat kollégiumi elhelyezés odaítélésére – Ne nyisd fel!

IV. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A határidőn belül beadott pályázatok A Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Európa Kollégiumban való kollégiumi elhelyezésről szóló határozat alapján  kerülnek elbírálásra és rangsorolásra. A határozat szövege letölthető a Magyar Nemzeti Tanács honlapjáról (www.mnt.org.rs).

A pályázatok elbírálásával kapcsolatos eljárást a Tanács Hivatala folytatja le.

A pályázati eredményként meghirdetésre kerülő jogosultsági rangsorról a Tanács elnöke külön határozattal dönt.

A Tanács elnökének döntése ellen fellebbezésnek nincs helye, de a kihirdetett döntés ellen a pályázók három napon belül kifogást emelhetnek a Tanács elnökénél, ha a rangsor ténybeli tévedésen alapul. A benyújtott kifogásokról a Tanács elnöke nyolc napon belül dönt.

A jogosultsági rangsorról a pályázók hivatalos írásos értesítést kapnak, de az a Tanács hivatalos honlapján is kihirdetésre kerül.

A késve érkezett, hiányos vagy szabálytalanul kitöltött, nem a pályázó személy által aláírt, valamint a pályázat tárgyától eltérő kérelmeket a Tanács Hivatala érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

A Tanács Hivatala, illetve az elbírálási eljárással megbízott szakmai szervezet a jelentkezőktől szükség szerint kiegészítő dokumentumokat és információt, illetve hiánypótlást kérhet a pályázati határidőn belül.

A jelentkezési űrlapot és a mellékelt dokumentumokat a Tanács nem küldi vissza.

V. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS IDŐTARTAMA

Az elbírálást követően a sikeres pályázók a Tanáccsal szerződést kötnek, amely meghatározza az elhelyezés időtartamát, a jogosultsági feltételek megszűnését és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket.

A hallgató a szerződés aláírásával szerez jogot a kollégiumi elhelyezésre.

Regisztrációs útmutató

A pályázat igényléséhez regisztrálni kell a Magyar Nemzeti Tanács Breki diákportálján.

A regisztráció menete:

 • Keresse fel a http://breki.mnt.org.rs honlapot.
 • Válassza az új fiók létrehozása lehetőséget.
 • Adja meg a kért adatokat, majd a regisztráció célja kérdésnél válassza a Pályázatok lehetőséget.
 • Ezek után máris kitöltheti az űrlapot, melyet kitöltés után nyomtatni tud.

Amennyiben már regisztrált diákportálunkon, akkor lépjen be az előzőekben már megadott e-mail címével és jelszavával, válassza a felső menüsávban a Pályázatok lehetőséget, majd máris kitöltheti a megfelelő pályázati űrlapot.

 További információ: Magyar Nemzeti Tanács