Esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj

Ösztöndíj

Pályázati felhívás

A Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj pályáztatásának és odaítélésének rendjéről szóló 68/2012. HM utasítás alapján a Honvédelmi Minisztérium “Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj” pályázatot hirdet azon középiskolai tanulók részére, akik a katonai alapismeretek szabadon választott érettségi tantárgyat tanulják, valamint a felsőfokú intézmények azon hallgatói részére, akik a honvédelmi ismeretek tantárgyat a 2016/2017. tanulmányi év II. félévében vették fel.

Az ösztöndíjat azok a magyar állampolgárságú, hátrányos helyzetű, vagy magukat roma származásúnak valló középiskolai tanulók, illetve felsőfokú intézményben tanuló hallgatók nyerhetik el a 2016/2017. tanulmányi év II. félévére, akik megfelelnek a kiírt pályázati feltételeknek.
Az ösztöndíjat 3,00 feletti tanulmányi eredményt elérő, jó magaviseletű tanuló, fegyelmi felelősségre vonásban nem részesült hallgató nyerheti el féléves időtartamra.

Az ösztöndíj havi mértéke a kormány-tisztviselői illetményalap 25%-ának személyi jövedelemadó előleggel növelt összege. A nyertes pályázó részére az ösztöndíj csak bankszámlára folyósítható, egyéb kifizetésre nincs lehetőség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– hiánytalanul és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap;
– kézzel írott önéletrajz, amelyből megismerhetők a pályázó családi körülményei, jövőjéről való elképzelése, a Magyar Honvédség eszme- és értékrendszeréhez való kötődése;
– motivációs, kézzel írott levél;
– igazolás a tanulói vagy hallgatói jogviszonyról;
– igazolás a katonai alapismeretek szabadon választott érettségi tantárgy, illetve a honvédelmi ismeretek tantárgy oktatásában történő részvételről;
– tanulmányi eredményének hitelesített igazolása (az előző félév tanulmányi eredményei – különös tekintettel a katonai alapismeretek/honvédelmi ismeretek tantárgy jegyére);
– a pályázó iskolájának véleménye a tanuló/hallgató tevékenységéről (jellemzés);
– hátrányos helyzetet igazoló dokumentum (szociális/gyermekvédelmi ellátásban történő részesülés igazolása) az illetékes önkormányzattól;
– támogató levél a helyi roma önkormányzattól vagy az Országos Roma Önkormányzat helyileg illetékes képviselőjétől (a magukat roma származásúnak valló pályázók esetében);
– az ösztöndíjat korábban már elnyert hallgatók esetében rövid összefoglaló arról, miben jelentett segítséget az elnyert támogatás.

A pályázatok benyújtási határideje: 2017. február 20. (Csak azok a pályázatok kerülnek elfogadásra, mely pályázatokon a postai bélyegző legkésőbbi dátuma: 2017. február 20.)

A pályázat beküldési címe: Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály, Budapest, 1885 Pf. 25. A borítékon fel kell tüntetni: “Lippai Balázs ösztöndíj”

Kérjük, hogy a pályázati felhívásban kért adatokat maradéktalanul szíveskedjenek megküldeni, mert érvényes pályázatnak csak a minden adatot és dokumentumot tartalmazó pályázatokat tekintjük. A pályázaton utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázat nyertesei az ösztöndíj odaítéléséről írásban kapnak tájékoztatást. Az ösztöndíj ünnepélyes átadására a Honvédelmi Minisztériumban kerül sor, mely rendezvényen minden esetben kérjük az ösztöndíjban részesültek személyes megjelenését.
A pályázattal kapcsolatban információ és tájékoztatás az alábbi elérhetőségen kérhető:
Hornyák Erika alezredes

Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály Elismerési, Esélyegyenlőségi és Ifjúságstratégiai Osztály, kiemelt főtiszt
Telefon: + 36 1 474-1111/22-949 mellék, e-mail:
http://www.kormany.hu