Erasmus+ program

Hazai
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2017 – EAC/A03/2016
Erasmus+ program
(2016/C 386/09)

1. Célok és bevezetés
E pályázati felhívás alapja az “Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról szóló, 2013. december 11-i 1288/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az Erasmus+ 2016. és 2017. évi éves munkaprogramja. Az Erasmus+ program a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozik. Az Erasmus+ program általános és konkrét célkitűzéseit felsorolásszerűen az említett rendelet 4., 5., 11. és 16. cikke tartalmazza.

2. Intézkedések
Az ajánlati felhívás keretében az Erasmus+ program következő intézkedéseihez nyújtható támogatás:
1. kulcsintézkedés – Egyéni tanulmányi mobilitás
– Egyéni mobilitás az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén
– Az Európai önkéntes szolgálat stratégiai projektjei
– Az Európai önkéntes szolgálathoz kapcsolódó nagyobb rendezvények
– Erasmus Mundus közös mesterképzések
2. kulcsintézkedés – Innovációs együttműködés és a helyes gyakorlatok cseréje
– Stratégiai partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén
– Tudásfejlesztési szövetségek
– Kapacitásépítés a felsőoktatás terén
– Kapacitásépítés az ifjúságügy terén
3. kulcsintézkedés – A szakpolitikai reform támogatása
– Strukturált párbeszéd: Találkozók fiatalok és döntéshozók részvételével az ifjúságügy témájában
A Jean Monnet program tevékenységei
– Jean Monnet tanszékek
– Jean Monnet oktatási modulok
– Jean Monnet kiválósági központok
– Jean Monnet társulások támogatása
– Jean Monnet hálózatok
– Jean Monnet projektek
Sport
– Együttműködési partnerségek
– Kisebb együttműködési partnerségek
– Nonprofit európai sportrendezvények

3. Pályázati feltételek
Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet pályázhat az Erasmus+ program támogatására. A fiatalok és fiatal munkavállalók egyéni tanulmányi mobilitásához, valamint ifjúsági stratégiai partnerségekhez nyújtott támogatásokra a fiatalok olyan csoportjai is pályázhatnak, amelyek ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik.
A következő kedvezményezett országok teljes mértékben részt vehetnek az Erasmus+ program valamennyi intézkedésében:
– az Európai Unió 28 tagállama,
– az EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein és Norvégia,
– az EU-tagjelölt országok: Törökország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.
Az Erasmus+ program egyes intézkedései ezenfelül a partnerországokból jelentkező szervezetek előtt is nyitva állnak.
A részvétel feltételeinek részletesebb leírását lásd az Erasmus+ program útmutatójában.

4. Költségvetés és a projektek időtartama
Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 2 157,1 millió euró:
Oktatás és képzés: 1 905,4 millió euró
Ifjúságügy: 209,1 millió euró,
Jean Monnet: 10,8 millió euró,
Sport: 31,8 millió euró,
A pályázati felhívás céljára előirányzott teljes költségvetés és annak felosztása indikatív, és az Erasmus+ program éves munkaprogramjának módosítása esetén változhat. Az érdeklődőknek javasoljuk, hogy rendszeresen tekintsék meg az Erasmus+ program éves munkaprogramját és annak módosításait, melyek a következő oldalon olvashatók:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm
továbbá különösen a pályázati felhívás hatókörébe tartozó tevékenységek céljára rendelkezésre álló költségvetés alakulását.
Mind a megítélt támogatások összege, mind a projektek időtartama eltérhet olyan tényezők függvényében, mint például a projekt típusa vagy az érintett országok száma.

5. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok benyújtására kitűzött határidők minden esetben brüsszeli idő szerint 12.00-kor (délben) zárulnak le.
1. Kulcsintézkedés:
Egyéni mobilitás az oktatás és a képzés terén 2017. február 2.
Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén 2017. február 2.
Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén 2017. április 26.
Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén 2017. október 4.
Az Európai önkéntes szolgálat stratégiai projektjei 2017. április 26.
Az Európai önkéntes szolgálathoz kapcsolódó nagyobb rendezvények 2017. április 5.
Erasmus Mundus közös mesterképzések 2017. február 16.
2. Kulcsintézkedés:
Stratégiai partnerségek az oktatás és a képzés terén 2017. március 29.
Stratégiai partnerségek az ifjúságügy területén 2017. február 2.
Stratégiai partnerségek az ifjúságügy területén 2017. április 26.
Stratégiai partnerségek az ifjúságügy területén 2017. október 4.
Tudásfejlesztési szövetségek 2017. február 28.
Kapacitásépítés a felsőoktatás terén 2017. február 9.
Kapacitásépítés az ifjúságügy terén 2017. március 8.
3. Kulcsintézkedés:
Találkozók fiatalok és döntéshozók részvételével az ifjúságügy témájában 2017. február 2.; 2017. április 26.; 2017. október 4.
Jean Monnet intézkedések
Tanszékek, modulok, kiválósági központok, társulások támogatása, hálózatok, projektek 2017. február 23.
Sportügyi intézkedések
Együttműködési partnerségek 2017. április 6.
Kisebb együttműködési partnerségek 2017. április 6.
Nonprofit európai sportrendezvények 2017. április 6.
A pályázatok beadására vonatkozó részletes utasításokat lásd az Erasmus+ program útmutatójában.

6. További információk
A pályázati felhívás részletesebb feltételeit, ideértve a felhívás prioritásait is, lásd az Erasmus+ program útmutatójában, amely a következő internetes címen található: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_hu
Az Erasmus+ program útmutatója a jelen pályázati felhívás szerves részét képezi, és a benne foglalt részvételi és finanszírozási feltételek teljes mértékben vonatkoznak a jelen pályázati felhívásra.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag