Én és az erdő – vers- és prózaírás

Hazai

Mikszáth Kálmán gondolatinak jegyében, ORSZÁGOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST, hirdetünk…
Egyesületünk 2017-es évének, legfőbb célkitűzése: a gyerekek és a környezet kapcsolatának tudatosítása, és ebből a célból, kiírtuk az országos vers- és prózaíró pályázatunkat, “Én és az Erdő” címmel!
Közel 4000 tanintézmény (általános-és középiskola) vezetője kapta meg elektronikus úton, pályázati felhívásunkat, melynek szövegét lent olvashatjátok. Kérjük ennek a posztnak, minél többszöri megosztását Tőletek! Köszönjük szépen!
ORSZÁGOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
A Debreceni Nagyerdőért Egyesület
Országos vers- és prózaíró pályázatot
hirdet általános- és középiskolások részére

“ÉN ÉS AZ ERDŐ”

címmel.
A témaválasztás szabad, de a pályaműnek valamilyen formában mindenképpen kapcsolatban kell lennie az erdővel, a természetes környezettel.
A beérkezett műveket hat kategóriában ismert írókból, költőkből álló zsűri bírálja el.

Kategóriák:
– 6-9 éves korosztály vers
– 6-9 éves korosztály próza
– 10-14 éves korosztály vers
– 10-14 éves korosztály próza
– 15-18 éves korosztály vers
– 15-18 éves korosztály próza
Minden kategória első három helyezettje értékes jutalomban részesül, ezen kívül kiadunk egy fődíjat is. A helyezett pályaműveket megjelentetjük az ez alkalomra kiadott könyvben is.

Megkötések:
1. Minden pályázó kategóriánként egy-egy művel pályázhat. (Tehát küldhet egy verset és egy prózát, de két verset vagy két prózát nem.)
2. A maximális terjedelem vers esetében legfeljebb 80 verssor, próza esetében legfeljebb 2500 karakter (szóközök nélkül).
A kiírásnak nem megfelelő pályaműveket kizárjuk a versenyből. Nem értékeljük továbbá az egyértelműen felnőtt segítséggel készült írásokat.
A pályamunkákat az e-mail címre kérjük beküldeni csatolt fájlban Microsoft Word, txt vagy pdf formátumban 2017. április 20-ig. A pályázók adják meg:
– nevüket
– lakhelyüket
– iskolájukat
– osztályukat.

Az ünnepélyes díjkiosztó pontos helyét és időpontját minden helyezettel e-mailben időben közöljük!
http://www.nagyerdoertegyesulet.hu