Első lépés szociális program

Beregszász, Nagydobrony, Verbőc Hazai

A „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány többgyermekes családok, valamint az anyaországban meghirdetett „a családok éve” programhoz kapcsolódóan kárpátaljai fiatal családok jelentkezését is várja az „Első lépés” szociális programban való részvételre.

Feltételek:

1. fiatal családok részére az életkor maximum 35 év, a gyermekek száma nem feltétel;

2. többgyermekes családok számára a korhatár nem releváns;

3. a minél több gyermek a pályázat elbírálásakor mindkét kategóriában előnyt jelent.

A szociális program célja: életképes családi gazdaságok létrehozásának és beindításának segítése kamatmentes támogatás nyújtásával rászoruló családok részére.

A pályázathoz szükséges dokumentumok:

• a családi összetételről szóló igazolás;

• házassági kivonat másolata;

• személyi igazolvány és identifikációs kód másolata, jól látható formátumban;

• az óvodás vagy tanköteles korú gyerekek esetén igazolás a tanintézményben való tanulásról (a gyereküket magyarul taníttató gazdák a pályázat elbírálásakor előnyt élveznek);

• Kérvény, benne rövid indoklás arról, hogy miért szeretnének részt venni a kedvezményes programban;

• gazdálkodási terv.

A program részleteiről részletes tájékoztatást kaphatnak

• az Alapítvány irodájában (Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hajdúság terem, 116. sz.), Tel.: 0959131021, 0673124295;

• Nagydobronyban, Hidi Lászlónál, Tel.: 0673124353;

• Verbőcön, Gál Istvánnál, Tel.: 0961700744.

A pályázatok beadásának határideje: 2018. augusztus 1–szeptember 14.

A programot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

 

Forrás: http://karpataljalap.net