„Első lépés” szociális program

Beregszász, Nagydobrony, Verbőc Egyéb

A Pro Agricultura Carpatika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány két vagy több kiskorú gyereket nevelő kárpátaljai magyar gazdák jelentkezését várja az „Első lépés” szociális programban való részvételre.

A szociális program célja:

életképes családi gazdaságok létrehozásának és beindításának segítése kamatmentes támogatás nyújtásával rászoruló nagycsaládok részére.

A pályázathoz szükséges dokumentumok:

  • a családi összetételről szóló igazolás;
  • személyigazolvány és identifikációs kód másolata, jól látható formátumban;
  • az óvodás vagy tanköteles korú gyerekek esetén igazolás a tanintézményben való tanulásról (a gyereküket magyarul taníttató gazdák a pályázat elbírálásakor előnyt élveznek);
  • Kérvény, benne rövid indoklás arról, hogy miért szeretnének részt venni a kedvezményes programban;
  • gazdálkodási terv.

A program részleteiről részletes tájékoztatást kaphatnak

  • az Alapítvány irodájában (Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hajdúság terem, 116. sz.), Tel.: 0959131021, 0673124295;
  • Nagydobronyban, Hidi Lászlónál, Tel.: 0673124353
  • Verbőcön, Gál Istvánnál, Tel.: 0961700744

A pályázatok beadásának határideje: 2018. május 11. 16:00 óra (közép-európai idő szerint).

A programot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

Letölthető dokumentumok:

Forrás:http://www.paccalapitvany.org