Első lépés szociális program

Beregszász, Nagydobrony, Verbőc Hazai

A Pro Agricultura Carpatika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány két vagy több kiskorú gyereket nevelő kárpátaljai magyar gazdák jelentkezését várja az „Első lépés” szociális programban való részvételre.

A szociális program célja:

életképes családi gazdaságok létrehozásának és beindításának segítése kamatmentes támogatás nyújtásával rászoruló nagycsaládok részére.

A pályázathoz szükséges dokumentumok:

a családi összetételről szóló igazolás;
személyigazolvány és identifikációs kód másolata, jól látható formátumban;
az óvodás vagy tanköteles korú gyerekek esetén igazolás a tanintézményben való tanulásról (a gyereküket magyarul taníttató gazdák a pályázat elbírálásakor előnyt élveznek);
Kérvény, benne rövid indoklás arról, hogy miért szeretnének részt venni a kedvezményes programban;
gazdálkodási terv.
A program részleteiről részletes tájékoztatást kaphatnak

az Alapítvány irodájában (Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hajdúság terem, 116. sz.), Tel.: 0959131021, 0673124295;
Nagydobronyban, Hidi Lászlónál, Tel.: 0673124353
Verbőcön, Gál Istvánnál, Tel.: 0961700744
A pályázatok beadásának határideje: 2017. június 30. 16:00 óra (közép-európai idő szerint).

A programot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

További részletek ITT.

 

Forrás: https://www.facebook.com