Elemi rehabilitáció látássérülteknek

Hazai

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. feltételes pályázatot hirdet

„Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára”
(kód: LSER2017) címmel

A pályázat kiírója abban az esetben bírálja el a pályázatokat, köti meg a szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés megkötésre kerül.

1. A PÁLYÁZAT HIVATKOZÁSI SZÁMA
LSER2017

2. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

3. A PÁLYÁZAT CÉLJA, CÉLCSOPORTJA
A pályázati program célja az elemi rehabilitációs jogszabály elfogadásáig az átmeneti idő-szakra az elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása és a készülő jogszabály alapján a szolgáltatás átszervezése.
A pályázati program célja a látássérült személyek számára nyújtott elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosításához szükséges feltételek megteremtése, a szolgáltatás folyamatos működésének biztosítása. Az elemi rehabilitációs szolgáltatás újratervezése, a működési feltételeik újraszervezése. A pályázat kiemelt célja a szolgáltatás népszerűsítése.
Közvetlen célcsoport: látássérült személyek számára elemi rehabilitációs szolgáltatást működtető vagy létrehozni kívánó nem állami, nem egyházi szervezet.
Közvetett célcsoport: elemi rehabilitációs szolgáltatásban részesülő fogyatékos személyek.

4. TÁMOGATHATÓ PROGRAMOK, A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A pályázaton vissza nem térítendő működési támogatás nyerhető el. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.
A pályázó egy-egy ellátási területre pályázik, ahol elemi rehabilitációs szolgáltatást biztosít. Támogatott program az elemi rehabilitációs szolgáltatás népszerűsítése, szakmai konzultációk és rendezvények, a szolgáltatás fejlesztése is.
A pályázati program keretén belül pályázni lehet 18 megyei, 1 főváros és pest megyei ellátási terület és 1 siketvak személyek elemi rehabilitációs szolgáltatás országos ellátására. Összesen 19 ellátási területen megvalósuló elemi rehabilitációs szolgáltatás és egy speciális célcsoport ellátása támogatható.
A Pályázati Útmutató részletesen tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető. Nem lehet olyan tételekre támogatást igényelni, melyek finanszírozása álla-mi vagy egyéb más forrásból megtörténik.

5. A PROGRAM FORRÁSA
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 100 000 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejövő együttműködési megállapodás biztosít.
Önrész vállalása nem feltétel.
A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.
6. TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTHETŐK KÖRE, BEADHATÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA – Egyesület, alapítvány (GFO 529, 569)
– Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)
– Nonprofit Kft. (GFO 572)
– Közalapítvány (GFO 561, 562)
– Szövetség (GFO 515, 516, 517, 521, 522, 523)
A szolgáltatás ellátására az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 6. pontja szerinti civil szervezet pályázhat:
A pályázatot a fenntartó nyújtja be a Lebonyolítóhoz. Ha a fenntartó a pályázat benyújtása-kor még nem működtet elemi rehabilitációs szolgáltatást, a pályázat benyújtásával vállalja – annak pozitív elbírálása esetén – a szolgáltatás létrehozását és működtetését.
Egy pályázó (fenntartó) kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.
FONTOS! Amennyiben a pályázó (fenntartó) több ellátási területen kíván elemi rehabilitációs szolgáltatást biztosítani, abban az esetben is csak 1 pályázatot kell benyújtania. Az adatlapon kell részleteznie az ellátni kívánt területeket.
Ellátási terület: az a földrajzi terület (megye illetve főváros), amelyre a támogatási szerződésben a fenntartó elemi rehabilitációs szolgáltatás létrehozását, működtetését és a szolgáltatás biztosítását vállalja.
FONTOS! A Pályázó (fenntartó) arra az ellátási területre pályázhat, ahol a Központja található és ezen kívül kizárólag azokra az ellátási területekre, ami a Központjával közvetlen szomszédos.
A pályázat nyilvános.

7. A PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKA
A megvalósítási időszak 2017. október 1-től 2018. szeptember 30-ig tart.

8. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A pályázati dosszié honlapunkról letölthető: http://www.fszk.hu.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót!
Benyújtási határidő: 2017. július 15.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.
A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1071 Budapest, Damjanich u. 4.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (LSER2017)
A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban (példányonként spirálozva/fűzve) valamint egy elektronikus adathordozón (a pályázati adatlap Word, az adatok tábla és költségvetés kizárólag Excel formátumban elfogadható a CD-n, DVD-n) kérjük benyújtani. Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.
Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség a pályázati útmutatóban részletezett esetekben, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása esetén a pályázat formai okok alapján kizárásra kerül.

9. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail:
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.
A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a http://www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.
A Társaság információs napot tart, melynek keretében a pályázók feltehetik kérdéseiket a pályázattal kapcsolatban. Időpontja: 2017. június 15., 1000 – 1200
Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Fel-hívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.