Egyiptom – államközi ösztöndíj

Ösztöndíj
Az on-line rendszerbe feltöltött pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:
Két nyelven: magyar nyelven ÉS idegen nyelven (az idegen nyelv a fogadó ország nyelve ill. a fogadó ország által jelzett nyelvek egyike lehet):
• szakmai önéletrajz (lehetőleg Europass formátumban kell a CV-t feltölteni, hogy adott esetben továbbítható legyen a fájl, de az online rendszerben az önéletrajzi alapadatokat ki kell tölteni),
• részletes munkaterv (tervezett szakmai program), legalább 1, legfeljebb 2 oldal
• tudományos publikációk jegyzéke (csak 1 hónapnál hosszabb tanulmányút esetén)
• nyelvtudás igazolása (állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata. Ennek hiányában ösztöndíjának sikeres megvalósításához szükséges nyelvtudását szakmai ajánlója vagy valamely felsőoktatási intézmény idegen nyelvi lektorátusa, tanszéke is igazolhatja).
• két darab ajánlás, tudományosan/szakmailag elismert hazai vagy külföldi szakemberektől eredeti aláírással, valamint pecséttel és/vagy fejléccel ellátva. Az ajánlólevél aláírója nem egyezhet meg a munkahelyi vezetővel, témavezetővel.
Csak idegen nyelven:
• 3 hónapnál nem régebbi háziorvosi igazolás a megfelelő egészségi állapotról (nincs fertőző betegsége) (eredeti másolata és annak hiteles angol nyelvű változata vagy fordítása). Az orvos készítheti az angol változatot, de azt el kell látnia aláírással és pecséttel. Nincs ehhez formanyomtatvány.
• személyazonosságot igazoló okmány (személyi igazolvány vagy útlevél) fényképes oldalának másolata.
• lsd. a 2. sz. mellékletben az adott országnál megjelölt további dokumentumok (ezt a pályázati felület Egyéb dokumentumok mezőjébe kell feltölteni).
– a külföldi fogadó intézmény hivatalos, aláírással, valamint fejléccel és/vagy pecséttel ellátott fogadólevele

csak magyar nyelven:
• munkahelyi vezető támogató levele (hallgatók esetében témavezető támogató levele); Munkahelyi vezető alatt az adott intézmény belső szabályzata szerinti vezetőt értjük. Nem alkalmazotti státuszban lévőknek ezt a dokumentumot nem szükséges benyújtaniuk.
• aláírt nyilatkozat („TKA pályázati adatlap”) a pályázat eredetiségéről és adatvédelmi nyilatkozat (a nyilatkozati adatlap kizárólag az online rendszerből nyomtatható, s aláírás után visszatölthető a pályázat véglegesítése és elküldése előtt. A rendszer tölti ki automatikusan a pályázó által bevitt adatok alapján.).

A fogadó fél semmiféle juttatást nem biztosít. A vízumügyintézés teljes mértékben az ösztöndíjas felelőssége.