Egyházi pályázati felhívás

Csíkszereda Külhoni

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Csíkszereda területén működő, törvény által elismert egyházak támogatására a 2022-es évben.

A pályázatban részt vehetnek: a törvény által elismert és Csíkszereda Megyei Jogú Város területén tevékenységet kifejtő vallási felekezetek.

A vissza nem térítendő finanszírozás a következő tevékenységekre igényelhető:

  • templomok és más egyházi épületek építése (az érvényben levő törvényes előírások szerinti műszaki-gazdasági dokumentációk jóváhagyásának feltételei mellet) és javítása
  • egyházi levéltárak fenntartási és működési költségeinek finanszírozása (személyzeti költségeken kívül)
  • egyházak tulajdonában lévő vagyontárgyak állagmegóvása és karbantartása
  • egyházak által végzett szociális és egészségügyi tevékenységek
  • vallási-kulturális múzeumok kialakítása és javítása
  • az egyházakhoz tartozó szociális és egészségügyi tevékenységekre használt ingatlanok építése, kialakítása és javítása
  • egyházkerületek vagy vallási központok székhelyének építése és javítása
  • egyházak tulajdonában levő teológiai iskolák székhelyének építése és javítása

A program futamideje: a szerződés aláírásától számítva 2022. december 10.
A pályázatok leadási határideje: 2022. május 20., 12.00 óra.
Eredményhirdetés: 2022. május 31., a www.szereda.ro honlapon.

További információk: http://www.szereda.ro/#!hu/h1/67/2459/index