Effekt 2030 – A közösségi befektetések díja

Hazai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Effekt 2030 – A közösségi befektetések díja

Az Effekt 2030 – A közösségi befektetések díja a Magyar Adományozói Fórum által 2011-ben bevezetett MAF Társadalmi Befektetések Díj új alapokra fektetett és nevében is megújított jogutóda, amely a vállalatok és innovatív kezdeményezéseik példaértékű, hatékony környezeti és társadalmi befektetési programjait értékeli. 
A Magyar Adományozói Fórum 2006-os megalakulása óta a vállalati társadalmi befektetések iránt elkötelezett szakemberek egyik legelismertebb platformjává vált, majd 2019 januárjától az egyesület közgyűlésének döntése értelmében Effekteam Egyesület (továbbiakban: Effekteam) néven folytatja a munkát a vállalati társadalmi felelősségvállalás hazai kultúrájának gazdagítása érdekében. 
Az Effekt 2030 – A közösségi befektetések díja épít a Magyar Adományozói Fórum által 2011-2016 között évente meghirdetett MAF Társadalmi Befektetések Díj szakmai alapjaira, amely az egyik legszélesebb körben ismert és elismert szakmai megmérettetés volt, ugyanakkor figyelembe veszi és beépíti a vállalati felelősségvállalás terén az utóbbi években megjelent tendenciákat, gyakorlatokat, illetve az Effekteam szervezeti stratégiájában megjelenő új irányvonalakat is. 
A megújult díj átadásának célja, hogy a vállalatok és innovatív kezdeményezéseik példaértékű, hatékony környezeti és társadalmi befektetési programjainak bemutatásával, elismerésével és a lehető legszélesebb körű publikálásával hozzájáruljunk az üzleti és startup szektor társadalmi szerepvállalásának, fenntarthatósági kezdeményezéseinek erősítéséhez, továbbá a vállalati döntéshozók ilyen irányú szakmai munkájának inspirálásához, személyes szerepvállalásuk növeléséhez. 

Kategóriák: 
– Esélyteremtő üzlet 
– Jövő gazdasága 
– Zöld egyensúly 
– Mindenki társadalma 
A Díj az ENSZ SDG-k (Sustainable Development Goals) alapján kialakított keretrendszer szempontjai szerint kerül átadásra. A pályázati kategóriák leírását megtalálja a felhívás mellékletében. Ugyanezen kategóriákban – a nagyvállalatoktól elkülönítve – kerülnek elismerésre a kis- és középvállalkozások, illetve a startup-cégek. Továbbá a shortlistre került pályázatokra a Közönségdíj keretében a széles publikum is leadhatja majd a szavazatát szeptemberben. 

A pályázat fontos dátumai: 
– A jelentkezési határidő lezárása: 2019. augusztus 1. 23:59 
– A döntőbe jutott pályázók értesítése: 2019. szeptember 12. 
– Közönségszavazás: 2019. szeptember 12-26-a között 
– Eredményhirdetés és díjátadó gála az Effekteam éves konferenciáján: 2019. október 3. PwC székház 

Pályázatok benyújtásának feltételei: 
A pályázaton bármely Magyarországon működő vállalat, kis-és középvállalkozás, illetve startup cég indulhat a hivatalos pályázati űrlap kitöltésével, és a megadott határidőig történő beküldésével, valamint a pályázati adminisztrációs költség befizetésével. 
A pályázatra azok a környezeti és társadalmi befektetési programok nevezhetők, amelyek jelenleg is futnak vagy 2018-2019 során zárultak le, és a pályázók a bemutatott projekttel kapcsolatos információkat alá tudják támasztani. 
Egy vállalat csak egy környezeti és társadalmi befektetési programmal pályázhat. A pályázatok az ENSZ SDG-k mentén kialakított kategóriák rendszerében (ld. mellékletben) kerülnek elbírálásra. A pályázó az űrlapon megjelöli a keretrendszer alapján a projektjére leginkább jellemző pályázati kategóriát, ugyanakkor a díjat bíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy szükség esetén átsorolja a benyújtott pályázatot másik kategóriába annak tartalma szerint. 
Felhívjuk a pályázóink figyelmét, hogy a pályázati űrlap kérdései mindösszesen 3 gépelt oldal terjedelemben adnak lehetőséget a projektek bemutatására. A korábban futott pályázati folyamataink tapasztalatai alapján javasoljuk a jelentkező cégek számára, hogy először saját maguk foglalják össze a pályázat részletes bemutatását. A kidolgozott projekt tartalmát ezután érdemes beilleszteni az űrlap adott kérdéséhez rendelkezésre álló cellákba. 
A pályázatra kézírással beküldött űrlapot nem tudunk befogadni. 
A pályázati űrlapot magyar nyelven kérjük kitölteni. 

A pályázat benyújtásának menete: 
Jelentkezési szándék esetén az Effekteam honlapjáról letölthető regisztrációs adatlapot kérjük a  e-mail címre küldjék be. 
A regisztrációs adatlapon megadott pályázati kapcsolattartó részére továbbítjuk a pályázati űrlapot. 
A kitöltött pályázati űrlapot a  e-mailcímre 2019. augusztus 1. 23:59-ig kérjük beküldeni. 
A pályázati űrlappal együtt lehetőség van a programhoz kapcsolódó és azt bemutató egyéb anyagok mellékelésére is, amelyeket csatolmányként kérünk e-mailben megküldeni, összesen maximum 20 MB méretben. A nagy terjedelmű fotókat, videókat, kiadványokat digitális formában fájlmegosztó oldalakon keresztül kérjük eljuttatni pl. wetransfer. 
A sikeres pályázati jelentkezésről minden esetben visszaigazolást küldünk a pályázóknak. 
Az Effekteam fenntartja a jogot, hogy a nevezési határidőt meghosszabbítsa. 
A pályázat keretében tudomásunkra jutott információkat bizalmasan kezeljük, és azokat csak a pályázó engedélyével tesszük közzé bármilyen nyilvános platformon!

Költségek: 
A pályázaton történő részvételnek adminisztrációs költsége van, amelynek összegét a jelentkező cég a kiállított számla alapján utalhatja át az Effekteam számlájára. 
A pályázaton történő részvétel az Effekteam tagjai számára tagsági csomagtól függően: 
– 49 000 Ft + áfa, 
– 69 000 Ft + áfa, 
– 89 000 Ft + áfa, 
– míg a szervezeti tagsággal nem rendelkezők részvételi díja egységesen 99 000 Ft + áfa. 
A pályázat adminisztrációs költsége az alábbiakat foglalja magába: 
– pályázaton való részvétel (pályázatok adminisztrációja, zsűrizésre való előkészítése) 
– a bíráló bizottság döntése után visszacsatolást adunk a beadott pályázat szakmai tartalmáról 
– minden shortlistre került, azaz döntős pályázati projekt részt vesz 2019 szeptemberében az Effekteam által szervezett online közönségszavazáson, így nagyobb nyilvánosságot biztosítva a cégek környezeti és társadalmi befektetési programjainak 
– minden pályázó vállalattól egy képviselő jogosult részt venni az Effekteam éves szakmai konferenciáján 2019. október 3-án, amelyen az Effekt 2030 – A közösségi befektetések díja is átadásra kerül 
– megjelenési lehetőséget biztosítunk a döntős cégeknek a díjátadó gála keretei között megszervezendő meetupon 
– továbbá a döntőbe jutott és a díjazott pályázatokat az Effekteam esettanulmány formájában is közzéteszi honlapján az eredményhirdetést követően 
– valamint a 2020 folyamán megtartandó Effekteam műhelybeszélgetéseken lehetőségük van a cégeknek bemutatni döntőbe jutott projektjeiket a rendezvényen résztvevőknek 
– az eredményekről sajtóközleményt adunk ki, amelyben megjelenítjük a díjazott cégeket. 

Az értékelés menete: 
A benyújtott pályázatokat szakmai bíráló bizottság értékeli. 
A bíráló bizottság tagjai: 
– Matolay Réka, egyetemi adjunktus, Corvinus Egyetem 
– Nagy Bálint, vezető szerkesztő, Pénzcentrum.hu 
– Pogány Éda Glória, Business Sustainability (EE) vezető, Syngenta 
– Szabó Gyula, igazgató, Ökoszolgálat Magyarország 
– Veiszer Alinda, televíziós és rádiós szerkesztő-műsorvezető, újságíró 
A bírálatra beérkezett pályázati űrlapokat a bíráló bizottság minden tagja külön-külön értékeli. A zsűritagok nem ismerik a zsűri többi tagjának a projektekre adott pontszámait. Az értékelés során maximum 40 pontot érhet el egy pályázó, amelyet az űrlap 4 kérdéscsoportjára adott pontok összesítésével lehet megszerezni. Az értékelők által adott egyedi pontszámokat minden pályázó esetében az Effekteam munkatársai összesítik, és az így megszerzett végső pontszámokat tartalmazó dokumentum alapján a bíráló bizottság állítja össze kategóriánként a shortlistet, azaz a döntős projektek listáját. Ezt követően a bíráló bizottság egy személyes találkozó alkalmával kategóriánként döntést hoz a nyertesekről. 
Amennyiben nincs elegendő számú és szakmailag megfelelő pályázat egy-egy kategóriában, úgy a bíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy nem hirdet nyertest az adott kategóriában valamint cégméret és típus szerint sem. 
A shortlisre került projektek az Effekteam honlapján és közösségi médiafelületén közönségszavazásra kerülnek, mely alapján a Közönség-díj kategóriában is győztest hirdetünk. A pályázati űrlapon külön kérdést találnak, ahol maximum 1500 karakterben kérjük foglalják össze projektjüket. A bemutatáshoz 3 db fotót kérünk csatolni, illetve amennyiben van lehetőségük, akkor egy lefeljebb 3 perces videót is kérjük, hogy mellékeljenek. 

Bírálati szempontok: 
közösség – a program során a partnerekkel kölcsönös érdekek mentén kialakított, egymás munkáját erősítő és a program sikerét növelő együttműködés(ek) milyen hozzáadott értéket eredményeztek a program célcsoportját jelentő közösség számára, amelyeket a vállalat egyedül vagy más partnerekkel nem tudott volna elérni 
hatás – a programnak milyen eredményeit és hatását sikerült kimutatni a vállalat, a környezet és a társadalom szempontjából 
jövő – a program mennyiben alkalmaz előremutató, innovatív megoldásokat, és mennyiben várható hatásának fenntartása vagy tovább élése 
A közösség, hatás, jövő szempontjainak bemutatása során, kérjük elsősorban azokra a kérdésekre adjanak választ az űrlapon, amelyek a program és az abban meghatározott célok szerint relevánsak. A program jellegéből adódóan előfordulhat, hogy nem feltétlenül szükséges az összes kérdés megválaszolása. 
A pályázatok értékelésekor kiemelt jelentősége van a rendelkezésre bocsátott információk minőségének, megbízhatóságának, ezért kitöltéskor kérjük, a pályázók törekedjenek arra, hogy a programhoz kapcsolódó legfontosabb tényeket bemutassák és az információkat alátámasztó dokumentumokat csatolják. 

PÁLYÁZATI MELLÉKLET 
A Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 20301 és a keretrendszer alapján kialakított kategóriák leírása 
https://ensz.kormany.hu/a-2030-fenntarthato-fejlodesi-keretrendszer-agenda-2030- 
A 2015 őszén elfogadott Fenntartható Fejlődési Keretrendszer (SDG-k) és annak gerincét képező célrendszer végrehajtása, azaz a világ fejlődési pályájának fenntartható irányba állítása az ENSZ eddigi egyik legnagyobb vállalása. 
A 2012-ben megrendezett Rio+20 ENSZ Fenntartható Fejlődési Konferencián döntés született arról, hogy a Millenniumi Fejlesztési Célok (MDG-k) teljesítési határidejének lejártával a 2015 utáni időszakra a fenntarthatóság követelményeinek megfelelő agendára van szükség. Az új globális Fenntartható Fejlődési Keretrendszer a kiegyensúlyozott társadalmi fejlődés, a tartós gazdasági növekedés és a környezetvédelem pilléreire építve a fejlődő országok mellett a fejlett államokra is kiterjed. A korábbi, csak a fejlődő országok problémáira koncentráló logikával való szakítás így lehetőséget ad a fejlett országok számára is saját fejlesztési céljaik megvalósítására a keretrendszeren belül. 
2015 év elején vette kezdetét az a kormányközi tárgyalási folyamat, amely a teljes fejlesztési keretrendszert dolgozta ki 2015 őszére. A tárgyalások során a tagállamok megállapodtak arról, hogy a fenntartható fejlődésre való átállást milyen módon, milyen szereposztásban, együttműködési és finanszírozási lehetőségekkel, illetve milyen nyomon követési eljárások igénybevételével kell megvalósítani. 
A kormányközi tárgyalási folyamat 2015 augusztusában zárult a Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development című záródokumentum konszenzussal történő elfogadásával. A 2015 utáni fejlesztési irányokat kijelölő dokumentumot ünnepélyes keretek között a 2015. szeptember 25-27. között, New Yorkban megrendezett ENSZ Fejlesztési Csúcs első napján a 193 tagállam vezetője egyhangú döntéssel fogadta el. 
Az Effekteam az ENSZ Fenntartható Fejlődési Keretrendszer célkitűzései (SDG-k) alapján alakította ki a díj pályázati kategóriáit. Olyan pályázatokat várunk, melyek a lenteikben hivatkozott kategóriák valamelyikében pozitív, mérhető társadalmi és/vagy környezeti hatást értek el a közösség(ek) számára: 

Esélyteremtő üzlet 
Ebbe a kategóriába olyan pályázatokat várunk, melyek az SDG-k 1, 2, 3, vagy 6-os célok bármelyikének megfelelően hozzájárulnak a társadalmi jóllét megteremtéséhez az igazságosság elvének érvényesülésével, különös tekintettel az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésre és a mindenki számára elérhető minőségi táplálkozásra. 

A jövő gazdasága 
Ebbe a kategóriába olyan pályázatokat várunk, melyek az SDG-k 8, 9, 11, vagy 12-es célok bármelyikének megfelelően segítik a fenntartható gazdaságot, termelést és fogyasztást, ösztönzik az innovációt és támogatják a gazdasági fejlődést előmozdító infrastruktúra megteremtését. 

Zöld egyensúly 
Ebbe a kategóriába olyan pályázatokat várunk, melyek az SDG-k 7, 13, 14, vagy 15-ös célok bármelyikének megfelelően hozzájárulnak az éghajlatváltozás hatásainak csökkentéséhez, a természeti erőforrások fenntartható használatához, valamint a szárazföldi és vízi ökoszisztémák védelméhez. 

Mindenki társadalma 
Ebbe a kategóriába olyan pályázatokat várunk, melyek az SDG-k 4, 5, 10, vagy 16-os célok bármelyikének megfelelően mindenki számára elősegítik a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, az élethosszig tartó tanulást és a társadalmi esélyegyenlőség megteremtését.
Effekteam Egyesület 1056 Budapest, Szerb utca 17-19., telefon: 06-1-700-0020, e-mail:
https://effekteam.hu/effekt2030/