Dura László diplomamunka pályázat 2017

Hazai
Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Dura Stúdió Kft. meghirdeti
a Dura László diplomamunka pályázat 2017-et


A pályázaton való részvétel feltételei
1. A pályázatra az jelentkezhet, aki magyar felsőoktatási intézményben
– alapképzés
– mesterképzés
– osztatlan 5 éves képzés,
– szakirányú továbbképzés (amely szakdolgozat készítéssel zárul)
keretében a szakszervezetekkel, a munkavállalói érdekvédelemmel foglalkozó, magyar, vagy idegen nyelvű diplomamunkát, szakdolgozatot készített.
2. A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat tárgya legyen kapcsolatban a munkavállalói érdekvédelemmel, oktatással, továbbtanulással, a szakszervezetekkel és azok feladatával, történelmével, honi és nemzetközi kapcsolatával, a munka világával munkavállalói szemszögből nézve. Érintsen valamilyen időszerű problémakört. Legyen világos, áttekinthető szerkezetű, a szövege és ábraanyaga legyen egymással összhangban. Tekintse át a témára vonatkozó szakirodalmat, és arra helyesen hivatkozzon, abból helyesen idézzen. Legyen a diplomamunka hasznosítható a társadalom számára. A diplomamunka, szakdolgozat legyen magas színvonalú, alkalmazza a tanultakat, és kiemelkedő gondolkodásmódot tükrözzön.
3. A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat – amennyiben megfelel a Dura László diplomamunka pályázat szabályzatában előírtaknak – díjat nyerhet. Az arra érdemes pályázók dicséretben részesíthetők.
4. A pályázatra a 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig terjedő időszakban megvédett diplomatervek, szakdolgozatok nyújthatók be.
5. A pályázó a benyújtás időpontjáig zárja le az adott képzési szintnek megfelelő tanulmányait, és védje meg a diplomamunkáját, szakdolgozatát.
6. A pályázatot a megadott határidőig elektronikusan az ÉSZT irodához kell benyújtani az címen, Dura László Díj tárgy megjelölésével. A pályázati jelentkezési laphoz mellékelni kell
– a diplomamunkát,
– a diploma másolatát,
– a felsőoktatási intézményben született belső és külső bírálat szövegét,
– az oktatási intézmény nyilatkozatát,
– pályamunka egyoldalas tartalmi kivonatát.
A pályázatot a pályázó hallgató és a hallgató oktatási intézménye is benyújthatja.
Amennyiben az oktatási intézmény több pályamunkát is benyújt, kérjük azokhoz csatolni az “összesítő lapot” is.

A jelentkezés határideje: 2018. január 5.
A jelentkezési lap letölthető a http://www.eszt.hu vagy a http://www.szakszervezetek.hu honlapról.
A díjak oklevéllel és pénzjutalommal járnak.
A kiírók a pályázat eredményét (szerző, cím, konzulensek, díj) a honlapjaikon közzé teszik.
A díjazott és dicséretben részesített pályamunkák teljes terjedelemben megjelennek a http://www.szakszervezetek.hu honlap e célra létrehozott rovatában.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag