Dr. Kopp Elemér pályadíj 2017

Erdély Külhoni

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya (EMEOGYSZ), anonim adományozó megbízásából pályadíjat ír ki gyógyszerészhallgatók, orvostanhallgatók és biológus egyetemi hallgatók, vagy már végzett, a 30. életévét még be nem töltött, gyógynövényekkel foglalkozó fiatal erdélyi szakemberek részére. A pályadíj a fenti egyetemen, társegyetemeken, illetve a gyógynövény szakterületen dolgozó fiatal magyar szakemberek tudományos fejlődését hivatott serkenteni és támogatni.

A pályadíj színvonalas kutató és szakirodalmat feldolgozó munkákat jutalmaz:

 • Gyógynövények, gyógynövény-alapú gyógyszerek és étrend-kiegészítők kísérletes kutatásának, terápiás alkalmazásuk szakszerű értelmezésének előmozdítására írott pályamunkát (hallgatói diákköri pályamunka, diplomamunka vagy szaklapban megjelent tudományos közlemény)
 • Népi gyógynövény alkalmazással kapcsolatos adatgyűjtést és feldolgozást
 • A fenti témakörökben (a és b pont) született eredmények bemutatását bel- és külföldi tudományos konferenciákon (TDK, EMEOGySz Tudományos Ülésszak stb.)
 • A fenti tárgykörben színvonalas szakmai ismeretterjesztő anyagokat (elektronikus közlés, média anyag)
 • Dependenciát okozó gyógyszerek, illegális kábítószerek kutatását, színvonalas ismeretterjesztő munkát bemutató írott, illetve szakmai fórumon bemutatott egyéb anyagokat.

Pályázat benyújtása
Benyújtandó dokumentumok:

 • Kitöltött űrlap – 3 példányban, nyomtatva és elektronikus változatban CD-n
 • Mellékletek:
  • szakmai önéletrajz, 3 példányban, nyomtatva és elektronikus változatban CD-n
  • a munkát leíró legtöbb 5 oldalas összefoglaló, 3 példányban, nyomtatva és elektronikus változatban CD-n
  • a díjazásra kerülő munka másolata (diplomamunka, tudományos közlemény, tudományos konferenciák összefoglaló kötetében megjelent közlemény, ismeretterjesztő anyag) vagy indokolt esetben a közlemény vagy előadás elfogadásának igazolása.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. március 16.

Eredményhirdetés: 2018. április 6. A pályadíj keretösszege 1000 lej.

További információk: http://www.emeogysz.ro/palyazatok/KoppElemer_2017.php