dm START! Induljunk együtt!

Hazai
dm START! Induljunk együtt!

Legyen a dm új beszállítója! 
Pályázati Útmutató 

A pályázati célja: 
A dm Kft. (továbbiakban: dm Kft. vagy Szervező) tovább szeretné bővíteni beszállítói körét, és célja az újonnan induló magyar vállalkozások felkarolása. Együttműködési lehetőséget kínálunk magyar tulajdonban álló cégek számára, amelyek szépségápolási, háztartási- vegyi áru, valamint élelmiszeripari területeken egyedi, innovatív termékek gyártását tűzték ki célul. 

A pályázat tárgya: 
Innovatív, egyedi, ötletgazdag, a magyarországi piacon már fellelhető, vagy röviddel bevezetés előtt álló termékek/márkák bemutatása, amelyekben magas növekedési potenciál van. 

Kik nyújthatnak be pályázatot? 
Olyan (innovatív, naggyá válási képesség, a nemzetközi piacon is értékelhető teljesítmény felmutatására képes) magyar jog szerint működő, jogerősen bejegyzett mikro-, kis-, és közepes vállalkozások, amelyek minimum 1 éve, legfeljebb 5 éve folytatnak kereskedelmi tevékenységet, és teljesen magyar, vagy többségi magyar tulajdonban állnak. 

A dm Kft. által meghatározott, kiemelt kategóriák: 
1. Szépségápolási termékek 
2. Mosó-, és tisztítószerek 
3. Bio és konvencionális élelmiszerek 

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 
Pályázati dokumentumok: 
A pályázatot elektronikusan kérjük elkészíteni, és a http://www.dm-egyuttegymasert.huoldalon található jelentkezési űrlap kitöltésével feltölteni. 
Jelentkezési űrlap elemei: 
– Termék jellemzői, felhasználási területei, innovációra utaló tulajdonságok bemutatása 
– Termék összetevői 
– Kozmetikai termék esetében CPNP regisztrációs szám, a regisztráció másolata 
– Élelmiszerek esetében HACCP tanúsítvány, bio termékeknél bio certifikát 
– Éves nettó árbevétel 
– Gyártási kapacitás db/hónap 
– Termék nettó átadási ára 
– Hol érhető el jelenleg a termék? 
– YouTube vagy egyéb Social Media link 
– Termékismertető prezentáció 
– Cégadatok 
– Nyilatkozat arról, hogy 2 db termék minta, 2 db – 2030 Érd, Fiastyúk utca 3. sz. alatt személyesem a recepción leadva vagy postai úton eljuttatva úton való eljuttatása a pályázat benyújtásával egy időben megtörtént; (A csomagon tüntesse fel: a pályázó cég és kapcsolattartó nevét, továbbá a pályázat nevét: dmSTART!) 
– Köztartozásmentességet igazoló NAV igazolás benyújtása. 

A pályázat jelentkezési határideje2018. 11. 01-2019. 01. 31. 
A pályázatot a jelen pályázati útmutató alapján kell elkészíteni. 
Egy pályázó egyszerre akár több kategóriában és több termékkel is indulhat. 

A benyújtott pályázatok értékelése: 
A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követően szakmai zsűri bírálja el, amely szortimentmenedzserekből és cégvezetőkből áll. 
A kiírt pályázat 2 fordulóból áll: 
1. A pályázat online benyújtása. 
2. A kiválasztott cégekkel személyes találkozó 2019 márciusában. 
A dm Kft. 2019. március 11-ig írásban visszajelzést ad arról, hogy kik kapnak személyes bemutatkozási lehetőséget. 
A kiválasztott pályázatok képviselőit a Szervező érdi központjában személyes egyeztetésre várjuk, ahol a gyártóknak lehetőségük nyílik termékeit személyesen is bemutatni a zsűrinek. 
A személyes bemutatkozás időpontjáról a későbbiekben e-mail útján küldünk tájékoztatást. 
A pályázatok elbírálásának általános szempontjai: 
– Formai értékelés: o A kötelező pályázati adatok hiánytalan megléte 
— Pályázati feltételeknek való hiánytalan megfelelés 
– Tartalmi értékelés o Pályázat kidolgozottsága 
— Termék innovatív jellege 
— dm vásárlók igényeinek figyelembevétele 
— Termékek piacképességének vizsgálata 
— Fenntarthatósági szempontok 

A pályázati döntés és eredményhirdetés várható időpontja: 2019. április 
A nyertes pályázónak a dm Kft. együttműködési lehetőséget kínál annak érdekében, hogy a nyertes termék a dm polcain is megjelenhessen. 

Pályázó felelőssége: 
A pályázó felelősséget vállal azért, hogy Pályázatában csak saját termékével pályázik. A pályázat beadásával a Pályázó vállalja, hogy a harmadik személyek jogainak megsértéséből fakadó következményekért teljes körűen helytállni köteles. 

Kizárási feltételek: 
Azok a pályázatok, amelyek a jelen Pályázati Útmutatóban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, automatikusan kizárásra kerülnek. 
A következő szervezetek nem vehetnek részt a pályázaton: 
Amelyek ellen jogerősen csődeljárás, felszámolási eljárás indult, vagy végelszámolásukat határozták el. 
Amelyeket az elmúlt öt évben a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért jogerősen elmarasztalták. 
Amelyeknek 60 napot meghaladó lejárt adótartozásuk, illetve adók módjára behajtható köztartozásuk van az állam vagy az önkormányzatok felé, ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is. Ezt a feltételt NAV igazolással kell bizonyítani a nyertes pályázóknak. 

Kizárhatók azok a Pályázók, akik: 
A Pályázat leadását követően bármikor a Szervező tudomására jut, hogy a Pályázó, vagy a Pályázat, a Pályázat leadásának időpontjában nem felelt meg a jelen Útmutatóban rögzített feltételeknek. 
A Pályázat leadását követően bármikor a Szervező tudomására jut, hogy a Pályázó, vagy a Pályázat a Pályázat leadását követően történt változás miatt a jelen Útmutatóban rögzített feltételeknek nem felel meg. 
A pályázatok elkészítését illetően a e-mail címen kérhetnek további tájékoztatást. 
https://www.dm-egyuttegymasert.hu/hu/dm-start!/palyazati-urlap/#0

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati űrlap