Demonstrátori ösztöndíj

Ösztöndíj

I. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A Tanács demonstrátori ösztöndíjrendszeréről szóló határozata alapján az a személy pályázhat a Tanács 2020–2021. évi demonstrátori pályázati felhívására, aki az alábbi feltételek mindegyikének eleget tesz:

  • a Szerb Köztársaságban akkreditált szakfőiskolai, illetve akadémiai alapképzés hallgatója;
  • a pályázati felhívás idejére eső akadémiai évben a pályázat benyújtásakor legalább 37 kreditpontot ért el;
  • magyar nyelven végezte általános és/vagy középiskolai tanulmányait;
  • nyilatkozik arról, hogy diplomázása után legalább 3 (három) évig Szerbiában fog dolgozni lehetőség szerint a tanulmányai során szerzett képesítésnek megfelelő munkakörben;
  • aki az adott intézmény egyik szakoktatójának ajánlásával rendelkezik;
  • aki kimagasló teljesítményt ért el tanulmányi, kutatói, közösségépítő vagy demonstrátori tevékenységében;
  • aki szándéknyilatkozatban vállalja, hogy e határozat rendelkezéseivel összhangban segíti az elsőéves hallgatók tanulmányait, illetve beilleszkedését.

A pályázat beadási határideje: 2020. július 15. – szeptember 15-e 14 óra.

II. A KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ÖSZTÖNDÍJAK SZÁMA ÉS NAGYSÁGA

E pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő ösztöndíjak száma: 65.

Az elbírálás során, figyelembe véve a demonstrátori pályázatra jelentkezők és az elsős ösztöndíjas hallgatók létszámát, a karonként meghatározott demonstrátori ösztöndíjasok száma módosítható.

Az ösztöndíjak havi összege nettó 70, illetve 140 EUR dinárellenértéke (a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott hivatalos középárfolyam szerint), amelyeknek pontosítására a Tanáccsal megkötendő szerződésben kerül sor a Tanács által elfogadott határozat rendelkezései szerint.

A Tanáccsal megkötött szerződés meghatározza az ösztöndíjak nagyságát, havi folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát éves szinten, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjrendszeréről szóló határozat rendelkezéseinek értelmében.

III. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázatot kizárólag a Magyar Nemzeti Tanács által közzétett formanyomtatványokon lehet beadni. A pályázati kérelmet két eredeti példányban, a három nyilatkozatot pedig egy-egy eredeti példányban kell benyújtani zárt borítékban.

A pályázati kérelmet elektronikus formában kell kitölteni és rögzíteni.

A teljes pályázati dokumentáció (a formanyomtatványokkal együtt) 2020. július 15‑étől letölthető a Magyar Nemzeti Tanács (www.mnt.org.rs) Hivatalos Honlapjáról.