DELFIN Díj 2017

Hazai

DELFIN Díj 2017 – fenntartható fejlődés gondolatának népszerűsítésé

DELFIN Díj, 2017

A Magyar Telekom 2008-ban megalapította a DELFIN Díjat, melyet évente ítél oda különböző kategóriákban.
A Díjat 2013-tól már nemcsak saját beszállítói között hirdeti meg, hanem minden Magyarországon tevékenykedő vállalkozás és szervezet pályázhat az elismerésre
A DELFIN Díj olyan vállalkozások és szervezetek elismerésére szolgál, amelyek fenntartható fejlődés iránti elkötelezettsége kimagasló, tevékenységükhöz viszonyított fenntarthatósági teljesítménye példamutató.

A pályázat célja
A DELFIN Díj odaítélésével a Magyar Telekom a fenntartható fejlődés gondolatának népszerűsítését szeretné elősegíteni, és az azért tett aktivitásokat kívánja elismerni.

Pályázati követelmények
A DELFIN Díj 2017-re csak Magyarországon bejegyzett és tevékenykedő vállalatok és szervezetek pályázhatnak. A pályázat keretében csak olyan működő projektet, programot fogadunk el, amely már megvalósult (koncepciók és )tervek nem képezhetik a pályaművek anyagát).

A pályázat kötelező tartalmi elemei:
– A pályázati adatlap I. kitöltése
– A pályázati adatlap II. kitöltése, az alábbiak szerint:
– A szervezet tevékenységét bemutató szöveges rész. (max. 300 szó)
– A szervezet fenntarthatósági szempontú általános bemutatása a társadalmi – gazdasági – környezetvédelmi hármas pillér mentén. Ebben a részben kerüljenek bemutatásra a pályázó vállalatra vonatkozó adatok. (egyenként max. 150 szó)
– A szervezet kiemelkedő tevékenységének részletes bemutatása az alábbi témák egyike alapján (max. 1500 szó):
1. kategória Megvalósult innováció a fenntarthatóság érdekében (társadalmi és környezeti hatások pozitív irányú megváltoztatása)
2. kategória Esélyegyenlőség támogatása, diszkrimináció-mentesség segítése vállalaton belül és kívül
3. kategória Klímavédelemmel kapcsolatos beruházás és fejlesztés
4. kategória Fenntarthatósági tudatformálás, oktatás

A pályázatokat az egyes részekhez megadott terjedelemben, magyar nyelven kérjük elkészíteni.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot elektronikusan formában kell elkészíteni és benyújtani a következő e-mail-címen:
Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni “DELFIN 2017”
A pályázat benyújtásával a pályázó igazolja, hogy azt a pályázati feltételek ismeretében, annak megfelelően készítette el, hozzájárul annak közzétételéhez; valamint kijelenti, hogy az abban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.
Korábbi kiírásokban már nyertes pályázat nem indulhat a mostani kiírásban.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.

Pályázat elbírálásának módja
A pályázatokat szakmai zsűri értékeli és rangsorolja az alábbiak szerint:
A pályázó vállalatra vonatkozó adatok:
– Felelős irányítás (0-5 pont)
Milyen irányítási modellt követ a szervezet, és hogyan valósul meg ennek a gyakorlati alkalmazása, mennyire átlátható?
– Etikai megfelelés biztosítása (0-5 pont)
Hogyan biztosítja a szervezet a tisztességes üzleti magatartást, valamint a jogi és etikai normáknak való megfelelést?
– Környezeti teljesítmény (0-5 pont)
Milyen környezeti mérőszámokat használ a szervezet és hogy követi ezek alakulását, milyen céljai vannak?
– Környezetközpontú menedzsment rendszer (0-5 pont)
Milyen menedzsment rendszert használ a szervezet?
– Klímavédelem (0-5 pont)
Milyen szén-dioxid csökkentési lépéseket tesz a szervezet?
– Foglalkoztatási gyakorlat (0-5 pont)
Hogyan biztosítja a szervezet a diszkriminációmentességet, az egyenlő bánásmódot, a munkahelyi sokszínűséget?
– Szervezeti állampolgárság (0-5 pont)
A szervezet mint a társadalom része, hogyan járul hozzá a társadalmi célokhoz (önkéntes munka, adományozás stb.)?
– Esélyegyenlőség (0-5 pont)
Hogyan biztosítja a szervezet az egyenlő esélyeket munkavállalói és ügyfelei számára?
A pályázó szervezetre vonatkozó információk mind a 8 fenti szempont mentén kerüljenek bemutatásra. Ha valamelyik szempont nem kerül kifejtésre, arra a zsűri automatikusan 0 pontot ad. Amennyiben valamelyik szempont nem releváns az adott szervezetre vonatkozóan, akkor röviden kerüljön kifejtésre, hogy miért nem az.
Valamint a választott témára vonatkozó adatok:
– A megoldás újszerűsége, jelentősége (0-10 pont)
– A megoldás társadalmi dimenzióban elért teljesítménye (0-10 pont)
– A megoldás gazdasági dimenzióban elért teljesítménye (0-10 pont)
– A megoldás környezeti dimenzióban elért teljesítménye (0-10 pont)
A választott témában mind a 4 fenti szempont mentén kerüljön bemutatásra a megoldás. Ha valamelyik szempont nem kerül kifejtésre, arra a zsűri automatikusan 0 pontot ad.

A Bíráló Bizottság tagjai
– Bodó Péter – a route4u alapítója
– György Bence, az origo tartalom igazgatója, a Fenntarthatósági Média Klub képviselője
– Dr. Pataki György, a Budapesti Corvinus Egyetem docense
– Szomolányi Katalin, a Magyar Telekom fenntarthatósági központjának vezetője

Díjak
– Botos Péter üvegművész erre az alkalomra készített alkotása,
– Kiállítási lehetőség a Fenntarthatósági Nap elnevezésű, szeptember végi fesztiválkonferencián
– 2-3 perces, a nyertes pályázatot bemutató film és ennek online promóciója
– nyertes KKV és civil szervezetek esetén:
– 2 éves Magenta 1 Business előfizetés
– Webkönnyen előfizetés
– nyertes nagyvállalat esetén:
– bemutatkozási és kiállítási lehetőség a T-Systems Magyarország 2017-es Symposiumán

A Díj átadása
A DELFIN Díjat ünnepélyes keretek között a Magyar Telekom XVIII. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetésén adjuk át 2017. június 9-én a Magyar Telekom székházában (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a e-mail-címen tehetik fel.
http://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatosag/palyazatok/delfin_dij_2017

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati adatlap