Debrecen 2023 – arculat megtervezése

Hazai
PÁLYÁZAT AZ ARCULAT MEGTERVEZÉSÉRE

A projekt
Az Európai Unió határozata alapján 2023-ban egy-egy magyar és brit város visel­eti az Európa Kulturális Fővárosa címet. A kandidáló városok pályázatáról vár­hatóan 2018 végén dönt egy nemzetközi összetételű bírálóbizottság Brüsszelben. A megelőző évtizedek hagyományától eltérően az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címre ma azok a városok pályáznak a legnagyobb eséllyel, amelyek hosszú távon fenntartható kulturális stratégiát mutatnak be. Fontos szempont a pályázatok értékelésekor az európai dimenzió, az államhatáron átnyúló együtt­működés, a helyben élők minél nagyobb számú bevonása, a társadalmi szerepvállalással kapcsolatos témák fókuszba állítása és a tudatos közönségfejlesztés, a kultúrafogyasztók körének szélesítése. Az EKF program a korábbiaknál jobban reflektál a helyi közösségek igényeire, a város élhetőségi tényezőire, a program közép és hosszú távú társadalmi, valamint gazdasági hatásaira.
Debrecen részt vesz ezen a pályázaton – az egyik legnagyobb esélyesként. Komoly helyzeti előnyt biztosít a város számára a kiemelkedő infrastruktúrá­ja, valamint (országhatárokon átnyúló) régióközponti szerepe, amely mintegy egymillió lakosú, többnemzetiségű vonzáskörzetet biztosít számára. A pályázat elkészítésébe az EKF 2023 Programiroda igyekszik majd bevonni mindenkit a régióban, aki közvetlenül vagy közvetve érintett kulturális kérdésekben.

Az arculat üzenete röviden
A Debrecen 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt európai léptékű, országos és regionális jelentőségű. Olyan történelmi jelentőségű program, amely képes a gazdasági periféria-helyzet okozta társadalmi problémákat is orvosolni – a kultúra révén.

A pályázat célja
Print és on-line formában egyaránt használható kisarculat létrehozása.

Ennek részei:
logó (több változatban), névjegy, levélpapír, boríték, banner, Facebook-fejléc.
A győztes kötelezettséget vállal arra, hogy a kisarculat elfogadását követő újabb két hónapon belül elkészíti a projekt nagyarculatát, amelyet arculati kézikönyv formájában átad a pályázat kiírójának.

Szempontok a logó megtervezéséhez
A logónak kötelezően tartalmaznia kell a következő szöveges elemet:
Debrecen 2023
Olyan logót kell tervezni, amelyhez szervesen illeszthető
az Európa Kulturális Fővárosa, illetőleg az European Capital of Culture szöveg. Az illeszkedést a tervekben be kell mutatni.

Részvételi feltételek
A pályázat nyilvános, de a kiíró fenntartja magának a jogot, hogy grafikusokat és grafikai stúdiókat külön is felkérjen a részvételre. A beérkezett pályaműveket szakmai bírálóbizottság véleményezi – az ebben szereplők nem ismerik a pályázók kilétét. A véleményezők és döntéshozók neveit csak az eredmény kihirdetése után hozza nyilvánosságra a kiíró.
Az EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Programiroda) jogosultságot szerez a győztesként kiválasztott pályamunka teljes és kizárólagos fel­használására, használatára, valamint a pályamunka és a pályázó személyének nyilvánosságra hozatalára.
A pályázati határidő lejárta előtt a Programiroda lehetőséget biztosít az ezt igénylő pályázók számára személyes konzultációra.
A Programiroda fenntartja a jogot a pályázati kiírás módosítására, a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy a győztes kiválasztása és személyének megismerése után kisebb módosításokat és változtatásokat javasoljon a kiválasztott arculati elemekben.

A pályázat benyújtása
Kizárólag e-mailben lehetséges egy összevont pdf-fájl formájában, úgy, hogy a pályamű nem tartalmazhatja a készítő nevét vagy bármilyen olyan információt (pl. fájlnevet), amelyből személyazonossága megállapítható. Az anyagot négy­számjegyű kóddal kell ellátni, amelyet az e-mail alapján csak Programiroda erre felhatalmazott, a bírálatban részt nem vevő munkatársa tud beazonosítani és a pályázó nevével összekapcsolni.
A pályamunkákat legkésőbb 2017. február 21-én éjfélig várjuk az alábbi címre:

A pályázat díjazása
A pályázati győztes díjazása bruttó 600 000 Ft.
Az arculati kézikönyv elkészítéséért a Programiroda további bruttó 600 000 Ft megbízási díjat fizet.

Döntés a pályázat eredményéről
2017. március 1-ig
https://www.facebook.com/2023debrecen/