DAAD ösztöndíjak

Hazai
DAAD ösztöndíjak

Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak
– 1-10 hónap németországi kutatás egy legalább doktori fokozattal rendelkező német fogadó professzor felügyeletével
– elsődlegesen doktoranduszok számára, akik egy magyar PhD képzésen vesznek részt
– azok a pályázók, akik művészeti szakokon doktorálnak (DLA) kérjük forduljanak a DAAD – Német Felsőoktatási Információs Központhoz
– pályázni már az utolsó tanulmányi év alatt is lehet (ösztöndíj közvetlenül a magyar diploma folytatásaként)
– diplomásoknak az utolsó végzettség szabály szerint nem lehet hat évnél régebbi
– doktoranduszoknak a doktori tanulmányok kezdetének az időpontja általában nem lehet három évnél régebbi (indokolt esetben azonban a bizottság döntése ettől eltérhet)
– posztdoktoroknak a doktori képzés befejezése rendszerint nem lehet két évnél régebbi
– posztdoktoroknak, akik rövid kutatói ösztöndíjra pályáznak (6 hónap vagy annál kevesebb), a doktori képzés befejezése rendszerint nem lehet négy évnél régebbi
– ösztöndíj kezdeti időpontja 6 hónapnál rövidebb ideig tartó ösztöndíjak esetén leghamarabb csak májustól lehetséges; az ösztöndíjnak legkésőbb a következő év január végéig be kell fejeződnie
– ösztöndíj kezdeti időpontja 6 hónapnál hosszabb ideig tartó ösztöndíjak esetén általában október 1., egy előzetes németországi
nyelvtanfolyam esetén ennek megfelelően előbb
– ösztöndíj összeg havonta: diplomásoknak 750 euró, egyszeri utazási támogatás: 200 euró 
– ösztöndíj összeg havonta: doktoranduszoknak 1000 euró, egyszeri utazási támogatás: 200 euró 

Benyújtandó pályázati anyagok
A pályázás a DAAD portálon keresztül online történik, amely a http://www.funding-guide.de ösztöndíjas adatbankból érhető el, valamint papíralapon a DAAD – Német Felsőoktatási Információs Központnál. A pályázat csak akkor érvényes, ha online és papíralapon is határidőn belül elküldésre kerül, és hiánytalanul beérkezik a DAADhoz.

Az egyéni ösztöndíjprogramok lebonyolítása
A DAAD ösztöndíjfelhívása a következő tanévre mindig legkésőbb június végén jelenik meg a magyar érdeklődők számára.
Az egyéni ösztöndíjak magyarországi pályázati határideje mindig november 15. A rövid kutatói ösztöndíj keretein belül továbbá lehetőség van a pályázat május 1-ig történő benyújtására, amennyiben a kint tartózkodás kezdete az adott év decembere és a következő év májusa közé esik.

Egyéb kivételek:
– “Graduális ösztöndíj építészeknek”: szeptember 30.
– “Graduális ösztöndíj művészek részére:” zene- és előadóművészet: jelentkezési határidő október 31.
– “Graduális ösztöndíj művészek részére:” képzőművészet, design/vizuális kommunikáció és filmművészet: november 30.
– “Nyári egyetemek”: jelentkezési határidő december 1.

A beadandó dokumentumok rövid áttekintése (teljes és kötelező érvényű lista: lásd “Ellenőrző lap”)
– Önéletrajz (CV)
– Adott esetben publikációs jegyzék
– A pályázat kifejtése 
– Egyéni kutatási projektek esetén:
a) minden jelentkező számára: a pályázati elbírálás során kiemelten fontos részletes és precíz kutatási terv, valamint az eddigi kutatómunka bemutatása
b) jelenleg magyarországi doktori képzésben résztvevők számára, illetve a Németországban doktorálni kívánóknak a munkatervet ki kell egészíteni a doktori disszertáció téziseivel (előzetes felosztás, előzetes szakirodalom, stb.)
c) minden jelentkező számára: időterv a megpályázott időszakra (németországi doktorálás esetén a teljes 3 éve időszakra vonatkoztatva)

– Strukturált kutatói programok (doktori iskola vagy ún. “Graduiertenkolleg”) esetén: 
a) A pályázó által megfogalmazott munkaterv
b) A választott program leírása (profil, tanulmányok időtartama, stb., pl. az internetről kinyomtatva)
– Fogadónyilatkozat

– Egyéni kutatási projektek esetén:
Németországi egyetem vagy főiskola habilitált oktatójának a tudományos fogadólevele, amely kifejezetten állást foglal a pályázó projektjére vonatkozóan és szükséges munkakörülmények biztosítását is igazolja. Amennyiben a németországi doktori cím megszerzésére irányul a projekt, akkor a német témavezetőnek kell ezt a fogadólevelet kiállítani.

– Strukturált kutatói programok esetén:
a német felsőoktatási intézmény felvételi igazolása vagy igazolás arról, hogy a pályázó megfelel a formális felvételi feltételnek 
– PhD fokozattal rendelkezők esetén: doktori oklevél és ennek fordítása
– Magyarországra beiratkozott PhD hallgatók esetén, ha még nem rendelkeznek leckekönyvvel: intézményi igazolás a beiratkozásról és ennek fordítása
– Minden diploma másolata és fordítása
– Minden leckekönyv (szakváltásoké is!) másolata (“Europass oklevélmelléklet” nem kerül elfogadásra!) és fordításuk
– Érettségi bizonyítvány másolata és fordítása
– Államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolata és fordítása, vagy OnDaF nyelvi teszt, esetleg DAAD nyelvvizsga-bizonyítvány 
– Egyéb igazolások (pl.: szakmai gyakorlat) és fordításuk 

Papíralapon benyújtandó dokumentumok
– Ajánlólevél egy magyarországi tudományos fokozattal rendelkező (habilitált vagy doktorált) főiskolai vagy egyetemi oktatatótól, illetve két ajánlólevél a németországi doktori cím megszerzésére irányuló projekt esetén két magyarországi tudományos fokozattal rendelkező főiskolai vagy egyetemi oktatatótól, egy ill. két lezárt borítékban. A szükséges ajánlólevél-űrlap letölthető a DAAD portálról, a “Gutachten anfordern” (ajánlólevél kérése) menüpontban.
– Pályázati összefoglaló (az a kinyomtatott PDF dokumentum, melyet a pályázat véglegesítése után a DAAD-portálon kap) 
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a strukturált németországi PhD programok esetén az ösztöndíj megkezdése előtt a német intézmény felvételi eljárásán is részt kell venni.
http://www.daad.info.hu/mstipendiendaadforschung.html