Családi és/vagy utónevek változtatás

Egyéb

1. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A pályázatra azok a Szerb Köztársaságban lakhellyel rendelkező és anyakönyvezett személyek jelentkezhetnek, akik a szerb nyelven anyakönyvezett családi és/vagy utónevüknek a magyar nyelv szabályai szerinti változtatását kérték.

A résztámogatás az anyakönyvi kivonat, az állampolgársági igazolás és a személyazonosító igazolvány cseréje, valamint a névváltoztatási eljárás megindítására kifizetett illetékekre vonatkozik.

A pályázat 2021. március 19-étől a Tanács költségvetésében erre a célra előirányzott pénzösszeg felhasználásáig, de legkésőbb 2021. december 15-éig áll nyitva.

2. A TÁMOGATÁS NAGYSÁGA

A pályázaton kiosztásra kerül A Magyar Nemzeti Tanács 2021. évi költségvetéséről szóló határozat (meghozva 2020. december 29-én az M/H/8/2020. iratszám alatt) 465000 kontószám alatt szereplő „A szerbül anyakönyvezett nevek magyar helyesírással való beírási, illetve a magyar nemzeti hovatartozás anyakönyvezési költségeinek megtérítése” elnevezésű tételében meghatározott összeg.

Az egy-egy pályázónak odaítélhető összeg nagyságát a Tanács elnöke által meghozott egyedi határozat szabja meg.

3. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázatot kizárólag a Tanács által közzétett formanyomtatványokon lehet beadni. A pályázati formanyomtatványt és a kötelező mellékleteket a pályázóknak egy-egy példányban kell átadniuk.

A teljes pályázati dokumentáció a Magyar Nemzeti Tanács honlapjáról (www.mnt.org.rs) tölthető le.

A pályázati formanyomtatványhoz a következő iratokat (illetve iratmásolatokat) kell csatolni:

  • a névváltoztatásról szóló végzés és
  • a befizetőlapok fénymásolatát.

A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

A pályázatok átadásának végső határideje 2021. december 15-e.

A pályázatokat a jelentkezők zárt borítékban adhatják át a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalában (24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.), vagy a következő postai címre küldhetik el:

MAGYAR NEMZETI TANÁCS HIVATALA
24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.

A pályázatokat a „SZERBÜL ANYAKÖNYVEZETT NEVEK MAGYAROSÍTÁSA” megjelöléssel ellátva, a pályázó nevével és címével kell átadni, illetve postázni.