CREA-CULT-2022-MME

Szerbia Külhoni

A felhívás a fenntartható zeneterjesztést támogatja, az élőzenére összpontosítva. A fellépés célja az európai zenei ágazat versenyképességének, innovációjának és sokszínűségének javítása. A felhívás célja egy olyan konzorcium kiválasztása, amely képes a versenyképességet, az innovációt és a sokszínűséget előmozdítani az európai zenei szektor számos szervezetén belül, beleértve a pénzügyi támogatást is. A pályázatoknak tartalmazniuk kell 2 különálló, de egymáshoz kapcsolódó tevékenységre vonatkozó rendelkezéseket: 1. Egy pénzügyi támogatási rendszer, amely a pénzeszközöket az élőzenei szektorban tevékenykedő harmadik felek között osztja el. 3 téma üzletfejlesztés: • ÉLŐ adás; • együttműködés; • zene export.

Kik jelentkezhetnek? Civil szervezetek  ; Egyéb

A támogatás minimális és maximális összege projektenként 60 000 euróig

 Támogatási terület:   Kultúra ; Zene

Támogatás földrajzi területe: Egész Szerbia

A projekt becsült időtartama 36 hónap

Link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-mme;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1 ” ;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState