CLARINET Európai Díj

Hazai
Önkormányzatok migrációval és integrációval kapcsolatos kommunikációs kampányainak Európa díja

1. Háttér-információ
A helyi önkormányzatok migrációs és integrációs kampányairól szóló CLARINET Európai Díj az EU által finanszírozott “CLARINET – Helyi önkormányzatok integrációs kommunikációja az európai városokban” projekt része (támogatási megállapodás száma 821562).
A CLARINET célja, hogy felhívja az uniós polgárok figyelmét a migrációs háttérrel rendelkező társaink az EU közösségre gyakorolt pozitív hatásaira.
A projekt célja:
– Uniós szinten azonosítani és népszerűsíteni az önkormányzatok migrációról és integrációról szóló nyilvános kommunikációs jó gyakorlatait;
– a határ menti önkormányzatokat képzéseken keresztül fejleszteni, hogy képesek legyenek sikeres és tényeken alapuló nyilvános kommunikációt folytatni a migrációról és az integrációról.
A projekt elemei:
– Önkormányzatok migrációs és integrációs nyilvános kommunikációs kampányainak Európa Díja;
– “Pozitív történetek” gyűjteményének összeállítása migrációról és integrációról helyi önkormányzatok részére;
– 8 képzési program megvalósítása önkormányzatok részére, téma: hogyan kommunikáljunk migrációról és integrációról helyi szinten;
– Összesen 8 művészeti kiállítás 8 megvalósulási helyszínen;
– Összesen 8 migrációról szóló önkormányzati kommunikációs kampány tervezése és támogatása.
A CLARINET projektet Lampedusa és Linosa Önkormányzata vezeti nemzetközi partnerségi együttműködésében 7 másik határmenti területen lévő helyi önkormányzattal, 9 civil társadalmi szervezettel (CSO) 8 EU országból és 2 nemzetközi hálózattal. További információ: http://www.clarinetproject.eu

2. Mi a CLARINET Díj?
A CLARINET-díj a bevándorlást strukturális jelenségnek tekinti, amely szorosan kapcsolódik az észak és a dél közötti erőforrások és demográfiai körülményekből adódó eltérésekből. A migráció ellen nem érdemes harcolni, de magasztalni sem kell. Ehelyett az okokat és következményeket, valamint a kiinduló országok földrajzi és egyéb problémáit kell gondosan figyelembe venni, megérteni és kezelni.
A migráció olyan komplex jelenségeket eredményez, amelyeket a jelenkori változásokra nyitott megközelítéssel érthetünk csak meg. Ezen túlmenően a migráció elemzésének a származási és az érkezés országok alapos ismeretén kell alapulnia. Az elemzésnek multidiszciplináris megközelítést kell alkalmaznia, olyan területeken, mint az antropológia, a posztkoloniális tanulmányok, a gender tanulmányok, a történelem, a közgazdaságtan és a szociológia.
A migráció lehetőséget nyújt különböző kulturális és társadalmi háttérrel rendelkező emberek megismerésére. A különbségek mellett azonosságok is vannak, melyek megértése jogokon és kötelességeken alapuló harmonikus életforma alapjává válhatnak.
A CLARINET-díj célja az önkormányzatok által vagy azok megbízásából végzett sikeres, hatásos kampányok és kommunikációs tevékenységek előmozdítása és értéknövelése.
A CLARINET-díj támogatást biztosít azoknak a bizonyítékokon, tapasztalatokon alapuló kampányoknak, amelyek pontos tényeket és számadatokat használnak fel arra, hogy hangsúlyozzák a menekültek által nyújtott értékeket, amelyeket ők az európai társadalmak számára nyújthatnak. Ezek lehetnek például az infografikákban vagy a tényfeltáró technikákban feldolgozott adatok, amelyek megkönnyítik a téves felfogások átalakítását. A díj azokat a sikertörténeteken alapuló kampányokat ismeri el, amelyek történeti bizonyítékokat alkalmaznak, és amelyek lehetőséget biztosítanak a harmadik országok állampolgárai (TCN) által elmesélt történetek megismerésére.

3. Jogosultság
A pályázat benyújtására jogosult a 28 hivatalos EU-tagállam valamelyikében működő nemzeti, regionális vagy helyi hatóság. A tagországok hivatalos listájának megtekintéséhez látogasson el a (https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en#tab-0-0) oldalra. A pályázó hatóságnak rendelkeznie kell egy már végrehajtott vagy folyamatban lévő, a bevándorlás és az integráció témakörén alapuló kommunikációs kampánnyal.
Pályázatként elfogadhatóak olyan kampányok és kommunikációs tevékenységek is, amelyeket a helyi hatóság nevében, felkérésre külsős szervezet készített.
Mind a lezárt, megvalósított kampányok/tevékenységek, mind pedig folyamatban lévő tevékenységek jogosultak pályázni.

4. Díj kategóriák
A díjat három fő kategóriában lehet megpályázni:
– Webes és szociális média: kommunikációs kampányok és tevékenységek, amelyeket elsősorban online csatornákon keresztül fejlesztettek ki, például weboldalak, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram stb.;
– Hagyományos média: kommunikációs kampányok és tevékenységek, amelyeket elsősorban a televízió, a rádió, a nyomtatott sajtó és a kültéri reklám csatornáin folytatnak;
– Nyilvános rendezvények: kommunikációs kampányok és kezdeményezések, amelyeket főként kiállítások, műhelyek, művészeti vagy sportesemények formájában fejlesztettek ki.
A pályázóknak ki kell választaniuk azt kategóriát, amelyikben indulni szeretnének. Azok, akik több kommunikációs csatornát is alkalmaznak a kampányaik során, ki kell választaniuk azt az egyet, amelyet a leginkább alkalmazni kívánnak.

5. A Díj pályázati folyamata
A felhívás 2019. április 1-jén nyílik meg, a pályázatokat 2019. április 1-jétől 2019. július 31-e éjfélig lehet benyújtani.
A kérelem benyújtásához a pályázónak az alábbiakat kell elvégeznie:
– Látogassa meg a clarinetproject.eu weboldalát;
– Töltse le a “A díj szabályai” dokumentumot és olvassa el figyelmesen;
– Nyissa meg a kezdőlapon a “Mutasd be a kampányodat” részt, és töltse ki az online űrlapot;
– Töltsön fel egy egyedi fájlt. zip vagy. rar formátumban – Max 10 MB terjedelemben -, amely tartalmazza:
1. A kampány angol nyelvű, 2000 karakteres leírását, részletezze a célokat, a célcsoportokat, a fő tevékenységeket, a minőségi és mennyiségi eredményeket;
2. angol nyelvű rövid felirattal rendelkező fotókat;
3. linkeket az interneten elérhető videókhoz, rövid angol nyelvű feliratokkal (ha van ilyen);
4. képeket és/vagy fájlokat JPG, PNG, EPS, TIFF, PDF formátumban, rövid feliratokkal angolul.
Arra kérünk minden pályázót, hogy a lehető leghamarabb nyújtsák be pályázatukat. Minél hamarabb elérhető a pályázó kampánya az online felületen, annál nagyobb nyilvánosságot kap, így nagyobb lesz az esélye a díj elnyerésére.
A pályázók egynél több kategóriában is pályázhatnak, de egy kampány nem nyújtható be több kategóriában.
A díj odaítélésével a pályázók kijelentik, illetve tudomásul veszik, a benyújtott pályázat a jelölt saját eredeti munkája; hogy a kampány anyagai és tartalma nem sértik más személy szerzői jogát, védjegyét, erkölcsi jogait, adatvédelmi jogait vagy nyilvánosságát, vagy szellemi tulajdonjogát, és hogy harmadik félnek nincs joga, jogcíme, követelése vagy érdeke a kampányban.
A pályázatban való részvétel nem jár költséggel.

6. A díj időbeli ütemezése
2019. április 1. és július 31. között: a pályázatokat a http://www.clarinetproject.eu címen lehet benyújtani
2019. augusztus 16-ig: a 12 első körben kiválasztott pályázók kihirdetése
2019. szeptember 16-ig: a 3 nyertes bejelentése
2019 november végéig: díjátadó ünnepség az ECCAR éves közgyűlésén

7. Előválasztási eljárás és kiválasztás
– Előválasztási eljárás
Az egyes kampányokra a CLARINET honlapján lehet online szavazni a Díj hivatalos zárásáig, ahogy ezt a Szabályok 5. és 6. pontjában bemutattuk. A legtöbb szavazattal rendelkező 12 pályázat (4 -4 jelölt a három kategóriában) kerül fel az első körös kiválasztási listára. 
– Végső döntés, kiválasztás
2019. szeptemberében a partnerszervezetek és a migrációs téma kommunikációs szakértői által alakított bizottság választja ki a három kategória 1-1 győztesét.
A bizottság tagjai a következő kritériumok alapján választják ki a három legjobb kampányt:
– Releváns és hiteles (nélkülözhetetlen);
– A társadalom valamennyi csoportjára vonatkozó megközelítés (33%);
– A harmadik világbeli állampolgárok történeteinek és szempontjainak megjelenítése (33%);
– Eredetiség és innovatív megközelítés (33%).
A döntés végleges és kötelező érvényű.
A Díj eredményeiről a bizottság e-mailben tájékoztatja az összes jelöltet, és közzéteszi az interneten a http://www.clarinetproject.eu honlapon a megjelölt időpontig a jelen szabályzat 5. fejezete alapján.
A bizottság fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze a pályázók személyazonosságának legitimitását és eredetiségét, és kizárjon minden olyan résztvevőt, aki olyan pályázatot nyújt be, amely nem felel meg ezeknek a hivatalos szabályoknak.

8. A díj
A három győztes kampányt vagy kezdeményezést az ECCAR (Európai Rasszizmus Elleni Együttműködés) Éves Közgyűlésén fogják személyesen díjazni, amely még 2019. novembere előtt kerül megrendezésre (https://www.eccar.info/en). Az ECCAR egy olyan kezdeményezés, amelyet az UNESCO 2004-ben indított el, hogy megalakítsa a tapasztalatok megosztása iránt érdeklődő városok hálózatát, és hogy javítson a rasszizmus, a megkülönböztetés és az idegengyűlölet elleni küzdelem politikáján. Az ECCAR nemzetközi hálózata 23 országban 134 tagot számlál: Egyesült Királyság, Törökország, Németország, Görögország, Franciaország, Spanyolország, Moldova, Svájc, Olaszország, Macedónia, Oroszország, Írország, Luxemburg, Ausztria, Finnország, Svédország, Ciprus, Norvégia, Lettország, Hollandia, Bosznia és Hercegovina, Magyarország.
A nyerteseknek lehetőségük lesz arra, hogy bemutassák kampányukat az ECCAR tagjai előtt, és így jelentős lehetőséget kapjanak kampányuk láthatóságának növelésére és a hálózatépítésre, kapcsolatok teremtésére.
A projekt a győztes pályázó egy képviselője számára fedezi az utazási és a szállás költségeket.

9. Engedély
A pályázat benyújtásával a pályázók felhatalmazzák a CLARINET projekt képviselőit a pályázati anyag reprodukálására, terjesztésére vagy megjelenítésére, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó származékos munkák elvégzésére (a szerző megjelőlésével együtt), a Díj promóciójával vagy annak részeként, valamit a projekthez kapcsolódó média vagy egyéb nyilvános események alkalmával történő felhasználására további kompenzáció nélkül.

10. További információ
További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Marta Meloni

Tel.: +39 051 840 166
https://www.clarinetproject.eu/hu/a-dij-szabalyai/