Civilek a civilekért! 2017

Hazai
Pályázati felhívás – CIVILEK A CIVILEKÉRT! 2017

CIVILEK A CIVILEKÉRT! 2017
Az alapítványok 2017-es évre vonatkozó 1%-os támogatás gyűjtése érdekében az EMSZ (Egészségügyi Média Szövetség) újabb pályázatot írt ki.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Érthetően az Egészségért Alapítvány közreműködve az Egészségügyi Média Szövetséggel pályázatot hirdet civil szervezetek számára a 2017. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó helyi vagy országos szintű kampányok támogatására.

A pályázat rövid leírása
A pályázat során a sikeresen pályázó civil szervezetek 1%-os kampányához 70%-os támogatást nyújt az “Érthetően az Egészségért Alapítvány” és az Egészségügyi Média Szövetség.

A kiíró szervezet rövid bemutatása
“Érthetően az egészségért, az orvosok és egészségügyi szakdolgozók jövőjéért” Alapítvány 2009-ben azzal a céllal alakult, hogy az egészségügyben tapasztalható információs hiányosságokat felismerve javítson az orvosok és a betegek közötti kommunikáción, valamint bővítse ismereteiket. Független egészségügyi nonprofit szervezetként az alapítvány küldetése:
1. A prevenció, mint egészség-megőrzési életforma tudatosítása a társadalom legszélesebb köreiben.
2. A társadalmat érintő kérdések esetében a problémákra adható megoldások megismertetése.
3. A fenntartható kommunikáció megteremtése a lakosság és a civil szervezetek között.
4. Az orvosok munkáját és a laikusok megértését segítő üzenetek terjesztése, rendszeres tájékoztatás.
Az alapítvány küldetését figyelembe véve döntött arról a kuratórium, hogy közreműködve az Egészségügyi Média Szövetséggel pályázatot hirdet társadalmi szervezetek számára, amelynek segítségével a civil szervezetek egészségügyi intézmények várótermeiben (orvosi rendelőkben, szakrendelőkben, kórházakban) felhívják a figyelmet tevékenységükre valamint kampányt folytathatnak a társadalmi szervezeteknek felajánlható SZJA 1% gyűjtésére.

A pályázat célja
Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek számára személyi jövedelemadó felajánlásokat elősegítő tevékenységek támogatása.
A 2017. évi személyi jövedelemadó-bevalláshoz és 1% felajánláshoz kapcsolódó országos szintű kampányok lebonyolítása, amelyek:
ösztönzik a felajánlókat, hogy a pályázaton nyert civil szervezet részére ajánlják fel 1%-aikat,
lehetőséget biztosítanak civil szervezetek számára, hogy alternatív módon, egészségügyi intézmények hiteles környezetében kampányolhassanak.

Pályázati feltételek
Pályázhat minden társadalmi szervezet, amely jogosult 1%-os felajánlások fogadására és a jelen pályázati kiírás pályázatát nem zárja ki.
– A pályázati űrlap hiánytalan kitöltése.

Pályázati támogatás
A rendelkezésre álló forrás mértéke: 15 000 000 Ft + áfa.
A pályázati támogatás minimuma: 35 000 Ft.
A pályázati támogatás maximuma: 1 500 000 Ft + áfa
A pályázati támogatás mértéke: 70%.

Pályázatból kizártak
Nem nyújthatnak be pályázatot:
a. pártok,
b. párt által alapított alapítványok,
c. párt részvételével létrehozott egyesületek,
d. biztosító egyesületek.

Nem részesülhet támogatásban az a társadalmi szervezet, amely
a. az Alapítványhoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban, vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő, vagy valótlan adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b. a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte, vagy ellene a hivatalbóli törlési eljárás megindult.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:
a. bűncselekménynek, vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b. alapvető emberi, vagy alkotmányos jogot sért; a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A pályázat menete és az elbírálás
Az Egészségügyi Média Szövetség három tagvállalata országosan, pályázónként minimum 2 db, maximum 300 db, egészségügyi intézmények várótermeiben kihelyezett hirdetési felületet biztosít a pályázó civil szervezetek számára. A felületek hirdetési költségeit 70 %-ban az “Érthetően az Egészségért Alapítvány” és az Egészségügyi Média Szövetség támogatja. A nyertes pályázók az általuk megpályázott mennyiségben, egészségügyi intézmények várótermeiben, plakátokon kampányolhatnak az SZJA 1%-okért.
A nyertes pályázók a hirdetési felületek mellett lehetőséget kapnak arra, hogy hirdetési felületeik mellett szórólapok kerüljenek elhelyezésre, melynek igény szerinti gyártását (kreatív alapján) és kihelyezését az “Érthetően az Egészségért Alapítvány” vállalja. Így a váróteremben várakozók nem csak az egészségügyi intézményben találkozhatnak a nyertes pályázók 1%-os kampányával, hanem szórólapon emlékeztetőül magukkal is vihetik. A pályázatokat az “Érthetően az Egészségért Alapítvány” és az EMSZ által felkért szakértőkből álló bíráló bizottság bírálja el.
A pályázat során a következő kommunikációs kampány-csomagokra lehet pályázni:
kampány ársávok
EMSZ tagvállalat egyedi ár plakát/hó*
“Érthetően az Egészségért Alapítvány” és EMSZ támogatás plakát/hó*
pályázati önrész plakát/hó*
támogatás mértéke 2-5 db plakát 25 000 Ft 17 500 Ft 7500 Ft 70%
6-20 db plakát 20 000 Ft 14 000 Ft 6 000 Ft 70%
21-50 db plakát 15 000 Ft 10 500 Ft 4 500 Ft 70%
50+ db plakát 13 000 Ft 9100 Ft 3900 Ft 70%
*Az árak az áfát nem tartalmazzák, és a plakát árak havonta értendőek.
A kampányok időtartama 2 hónap, és a 2018. március 15. és 2018. május 15. közötti időszakra vonatkozik.
Mit jelent ez pontosan? Ez azt jelenti, hogy egy sikeresen pályázó szervezet a fenti táblázat alapján számítandó forint pályázati támogatásban részesül a megrendelt plakáthelyek és 70% kedvezmény alapján kalkulálva.

PÉLDA:
2 db plakát kihelyezése esetén 2 hónapos kampány időszakra
a teljes ár: 2 db x 25 000 Ft/plakát/hó x 2 hónap = 100 000 Ft + áfa
pályázati támogatással: 2 db x 7500 Ft/plakát/hó x 2 hónap = 30 000 Ft + áfa
A pályázaton nyertes társadalmi szervezetek számára az “Érthetően az Egészségért Alapítvány” vállalja még:
– A plakát készítését és kihelyezését (50×70 cm-es méretben)
– A szórólap kihelyezését (méret: LA4)
– A szórólap grafikai tervének elkészítését (a grafikai tervezés és a nyomtatási összeg nem tartozik bele az árba)
Miért a várótermi kommunikációt választotta az alapítvány kuratóriuma a pályázati támogatások eszközéül?
Mert a GfK Hungária Kft. közvélemény-kutatása szerint a nyertes pályázók plakátjait 1 500 000-2 000 000 ember láthatja havonta. Az ország várótermeinek közönsége minimum 30 percet várakozik a plakátok előtt, figyelmesen olvasgatva azokat, így az üzenet átadás hatékonysága kiváló. (GFK 2011)

A pályázatok benyújtásának módja
A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a hiánytalanul, azaz a Projekt Adatlap minden kérdésére választ adva kell benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a bírósági nyilvántartásba vételről szóló harminc napnál nem régebbi kivonatot és a törvényes képviselő által minden oldalán aláírt alapító okiratot.
A pályázatot elektronikus példányban (CD vagy DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével, VAGY személyesen VAGY e-mailen kell az Alapítvány számára eljuttatni. Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a projekt nevét, a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
Postai úton: 2040 Budaörs Kálvária u. 20. Személyesen: 2040 Budaörs Kálvária u. 20. Elektronikusan:
További információ: Szekér Enikő 06/20/540 1101
Jelentkezés: 2018. január 05-től!
A pályázatok benyújtási határideje: 2018. február 12.
http://www.erthetoen.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag