Civil térkép

Hazai
Civil térkép

CIVIL TÉRKÉP: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – HELYI/TÉRSÉGI HÁLÓZATOK 
A 16 helyi civil szervezet részvételével lezajlott sikeres kétnapos indító képzés után új szakaszába lépett a Civil Térkép projekt: immár a hely és térségi civil együttműködések, hálózatok fejlesztésében hosszabb távon közreműködő partnereinket keressük. 

Következő lépésként az Ökotárs és partnerei – az Autonómia, a Civil Kollégium és a Kárpátok alapítványok – pályázatot hirdetnek kisösszegű támogatásra Budapesten kívül működő helyi civil szervezetek és informális civil csoportok, állampolgári közösségek részére, közösen meghatározott ügyek, megtalált feladatok mentén való együttes kampányok megvalósítására, szerveződésre a térségben tapasztalt problémák megoldása és a civil aktivitás erősítése érdekében. 

A felhívás hosszú távú célja lesz, hogy segítse a helyi és térségi civil együttműködéseket, az aktív csoportok és szervezetek kis hálózatainak alakulását. Mindezzel szeretnénk hozzájárulni a hazai civil együttműködés kiszélesítéséhez, a meglévő koalíciók tagságának, bázisának bővüléséhez, és ezzel az egész hazai civil társadalom ellenállóbbá, aktívabbá és láthatóbbá válásához. 

A legfeljebb 10 hónap időtartamú támogatásra olyan szervezetek és csoportok jelentkezését várjuk, akik vállalják, hogy a projekt során legalább 3-4 helyi, vagy regionális szervezettel közösen, ideális esetben több települést vagy településrészt összefogva): 
– részletesen kidolgoznak egy cselekvési tervet; 
– részt vesznek a projekthez kapcsolódó képzéseken és eseményeken, illetve a helyi szükségleteknek megfelelően maguk is szerveznek ilyet; 
– együttműködnek a program mentoraival; 
– megvalósítják a pályázaton bemutatott programot.

Az elnyerhető pályázati támogatás összege egyenként legfeljebb 300 000 Ft. Emellett a pályázat nyertesei projektjük megvalósításának ideje alatt nem-pénzbeli támogatást is kapnak a Civil Térkép program munkatársaitól. 
– Képzéseket a hatékony civil tevékenységhez, aktivizmushoz elengedhetetlen készségek – például kommunikáció, forrásszerzés, közügyekben való részvétel – gyakorlatias megszerzéséhez, illetve továbbfejlesztéséhez. 
– Mentorálást és tapasztalatcserét – munkatársaink a projekt egész ideje alatt tanácsokkal, kapcsolatokkal, módszerekkel segítik a helyi együttműködést. Lehetőséget teremtenek az ország más részein sikeres szervezetek, ügyek első kézből való megismerésére, az egymástól tanulásra.

A pályázatra július 1-ig lehet jelentkezni a Civil Térkép projekt oldaláról hamarosan letölthető adatlap kitöltésével és beküldésével. 
Bővebb információ: Komenczi Bálint,  
http://www.okotars.hu