Civil Sziget pályázati felhívás 2018

Hazai
Civil Sziget pályázati felhívás 2018

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. (továbbiakban Iroda) pályázatot hirdet civil szervezetek és a civil társadalommal együttműködő közintézmények számára a Sziget 2018 fesztiválon (2018. augusztus 8-15.) a fesztivál Civil Sziget elnevezésű programhelyszínén való megjelenésre.

Pályázatot nyújthatnak be azok a – legalább egy éve működő – civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), illetve olyan közcélú intézmények, amelyek tevékenysége elsősorban a 16-35 éves korosztály részvételére, nevelésére, integrációjának segítésére, problémáik megelőzésére, illetve megoldására épül, és amelyek a fesztivál sajátos körülményeihez igazodó programot kívánnak megvalósítani.
Olyan programokat várunk, amelyek bemutatják a pályázó szervezet mások számára hasznos tevékenységét, törekszenek a “szigetlakók” aktivizálására, a programokba való bevonására.
Az Iroda a programhelyszínen 100 szervezet számára tud helyet biztosítani.

Pályázni lehet:
1. kategória – Civil Sziget
Önálló 7 napos, vagy részidős megjelenésre a Civil Sziget programhelyszínen, olyan programmal, amely kapcsolódik a Sziget fesztivál idei, Love Revolution témáihoz: Peace, Green Planet, Human Rights.

2. kategória – Szemléletformáló kampányok
Pályázat kampányokkal, amelyek több szervezet együttműködésében, a fenti témákban valósulnak meg és fontos üzeneteket akarnak eljuttatni a fesztivál nagyszámú nemzetközi fiatal közönségének. A nyertes pályázóknak az Iroda segítséget biztosít a kampányok fesztiválon és esetleg a fesztiválon kívüli megvalósulásához.

Pályázni benyújtható csak az egyik vagy mindkét pályázati kategóriába a pályázó döntése szerint. Közcélú intézmények csak az 1. kategóriában pályázhatnak.

Az Iroda biztosítja az összes nyertes civil pályázónak a részvételhez, és a megvalósítandó programhoz szükséges alap technikai feltételt (terület, sátor, áram, alap bútorzat).

A rendezvényre való bejutáshoz szükséges belépőjegyeket az Iroda minden nyertes pályázónak kedvezményes árú, szakmai jegyek formájában biztosítja, melyek költsége a résztvevőt terheli.

A nyertes pályázókat terhelik a Civil Szigeten való megjelenéshez, megvalósítandó programokhoz kapcsolódó költségek is.

Az Iroda térítésmentes jegyeket ajánl fel azoknak a civil alapítványoknak, egyesületnek, nem állami és önkormányzati fenntartású szervezeteknek, amelyeknek nehézségekbe ütközik a programjukhoz szükséges összes szakmai belépőjegy megvásárlása, és az Iroda fontosnak tartja a jelenlétüket a fesztiválon.

A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok a szervezetek: 
– Amelyek nemzetközi, vagy országos hatáskörűek, magas színvonalú szakmai programot kívánnak nyújtani a fesztivál látogatóinak.
– Programjukat több nyelven bonyolítják.
– Amelyek a megjelenésükhöz szükséges belépőjegyek legalább 50%-át saját maguk biztosítják.

Nem pályázhatnak magánszemélyek, profitérdekelt-, illetve politikai szervezetek, valamint zenekarok, előadóművészek.

A pályázat leadásának (internetes lezárásának) határideje 2018. április 15. 20:00. A bírálás eredményét 2018. május 4-én tesszük közzé.

A döntésről minden pályázó e-mailben kap értesítést.
A nyertes pályázókkal a fesztiválon való részvétel feltételeit tartalmazó megállapodást, a velük történt személyes egyeztetést követően, az Iroda legkésőbb 2018. augusztus 3-ig megköti. A megállapodásban a felek rögzítik a fesztiválon való részvétellel, a technikai feltételek biztosításával, a munkamegosztással és a tevékenységekkel kapcsolatos feltételeket. 

Az Iroda a pályázat elbírálása során fenntartja a jogot arra, hogy a benyújtott programokat és a szervezet eddigi tevékenységeit, valamint a fesztivál célját, programját, lehetőségeit és adottságait a döntésnél együttesen vegye figyelembe. 

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. Mivel a pályázat, és ezt követően a programszervezéssel kapcsolatos kommunikáció az interneten folyik, a pályázat elengedhetetlen feltétele legalább egy, működő, rendszeresen figyelt e-mail cím.

További információk és jelentkezés:
Kontakt:
Vidó Andrea
Sziget Zrt.

Tel.: 3720680
https://szigetfestival.com/hu/civilsziget-palyazat