Cikkírói pályázat

Online tér Hazai

A Külügyi Műhely Alapítvány pályázatot hirdet rövidebb terjedelmű – 10-15 ezer karakter hosszú – elemzések elkészítésére egyetemi – BA, MA, valamint PhD – hallgatók részére. A pályázóktól olyan elemzéseket várunk, amelyek a közép-és kelet-európai országok, és Oroszország, valamint a Balkán régió országai esetében vizsgálják meg a COVID-19 pandémiás helyzetre adott politikai és gazdasági válságkezelési gyakorlatokat. A pályázók szabadon választhatják ki, hogy a fenti régiók közül mely országgal-országokkal kívánnak behatóbban foglalkozni az elemzésükben. Lényeges szempont, hogy a pályázó a konklúzióban saját gondolatokat és meglátásokat, valamint összefüggéseket tárjon fel.
Területi lehatárolás:

 • Közép-és kelet-európai régió: Csehország, Ausztria, Szlovénia, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Ukrajna, Románia, Észtország, Lettország, Litvánia, Fehéroroszország, Moldova, Oroszország.
 • Balkáni régió: Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Bulgária, Montenegró, Koszovó, Albánia, Észak-Macedónia, Görögország.
Elsődleges, de nem kizárólagos tematikus fókuszpontok:
 • A választott ország(ok)ban végbemenő gazdaságvédelmi és politikai intézkedések bemutatása.
 • A választott ország(ok)ban végbemenő gazdaságvédelmi intézkedések hatása a politikai rendszer stabilitására.
 • A választott ország(ok) válságkezelésének jellege – például alakító vagy követő.
 • Adott ország mely régió országával-országaival működött szorosabban egyet (kérjük alapul venni az ENSZ statisztikai besorolását).
 • A választott ország(ok) milyen mértékben működött együtt más tagállammal az Európai Unión belül.
 • Az adott tagállam viszonyrendszerének alakulása az Európai Unióval a válságkezelés során.
 • Az Európai Unió válságkezelési mechanizmusainak bemutatása (NextGenerationEU), illetve azok mennyiben támogatják a választott ország(ok) válságkezelési folyamatait.
 • A választott ország(ok) együttműködése az ENSZ-családdal.
Az elemzéseket 2021. november 30-ig kérjük leadni a  e-mail címen.

Díjazás:

 1. helyezett: 20.000 Ft értékű könyvutalvány-nyeremény és médiamegjelenés
 2. helyezett: 15.000 Ft értékű könyvutalvány-nyeremény és médiamegjelenés
 3. helyezett: 10.000 Ft. értékű könyvutalvány-nyeremény és médiamegjelenés
Különdíj (amennyiben releváns lesz): 10.000 Ft értékű könyvutalvány-nyeremény és médiamegjelenés
 1. helyezett: médiamegjelenés egyéni megbeszélés szerint
 2. helyezett: médiamegjelenés egyéni megbeszélés szerint

A nyeremények átvételére kizárólag személyesen, Budapesten van lehetőség.

További információk: http://kulugyimuhelyalapitvany.hu/2021/10/08/cikkiroi-palyazat-rovid-elemzesek-elkeszitesere/