Cif Ragyogjon Magyarország!

Hazai
Cif Ragyogjon Magyarország!

Nyílt pályázati felhívás a 2019. évi Cif Ragyogjon Magyarország! Programban való részvételre

1. Rövid összefoglaló A rövid összefoglaló tájékoztató jellegű, nem tartalmazza teljeskörűen a pályázattal kapcsolatos információkat. A sikeres pályázat elkészítéséhez szükséges a pályázati kiírás alapos áttekintése. A Ragyogjon Magyarország! Program célja, hogy megtaláljuk és megtisztítsuk azokat a közösségi tereket, amelyek használata kiemelten fontos a helyi közösségek számára. Hiszünk abban, hogy egy élhetőbb környezetben mindannyian jobban érezzük magunkat, ezért az Unilever csapata most társadalmi szervezetek által javasolt helyszínek ingyenes megtisztítására vállalkozik.

A pályázati anyaghoz csatolni kell az adott helyszín tulajdonosának/kezelőjének hozzájárulását (sablon elérhető).
Beküldési határidő: 2019. április 1.-2019. május 6.
Kik pályázhatnak: közhasznú jogállású társadalmi szervezetek (civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek, alapítványok, egyesületek)
Mire: egy közterület (pl. homlokzat, tér) / magánterület (épület) megtisztítása és rendbetétele.
Hogyan: a ragyogjonmagyarorszag.hu honlapon található pályázati űrlap kitöltésével és a felületen történő beküldésével.
Mit nyerhetnek: a nyertes pályázatok által javasolt helyszíneket az Unilever 3 millió Ft értékben megtisztítja
Értékelés: független zsűri által történő, illetve közönségszavazás útján.

2. A Ragyogjon Magyarország! Program
2.1. A program elindítója: a Cif termékeket gyártó és forgalmazó Unilever
A program elindítója a Cif súrolószerek gyártója és forgalmazója, az Unilever. A Cif termékcsalád története Magyarországon 1993 márciusában a folyékony súrolószerek bevezetésével kezdődött. A hatékony, de a felülethez gyengéd súrolószer hamar meghódította, és hosszú évek óta vezeti a súrolópiacot. A további folyamatos fejlesztések az ezredfordulóra egy még sűrűbb, modernebb súrolókrémet eredményeztek, amely ma már kényelmesen használható spray formátumban is megtalálható. A Cif márka hitvallása, hogy tiszta környezetben jobban érezzük magunkat, a tisztaság boldogabbá tesz minket, ezért küldetésüknek tekintik, hogy emberek közösségeit támogassák a számukra fontos terek ragyogóvá varázsolásában.
2.2. Kommunikációs partner: Carbon Group Communication Kft.
2007-es megalakulása óta Carbon Group csapata alapértéknek tekinti, hogy megbízóival olyan kapcsolatot alakítson ki, amelyben mindenki fontosnak és hasznosnak érzi magát: az
1 A rövid összefoglaló tájékoztató jellegű, nem tartalmazza teljeskörűen a pályázattal kapcsolatos információkat. A sikeres pályázat elkészítéséhez szükséges a pályázati kiírás alapos áttekintése.
ügynökség tevékenységére az őszinte, nyitott, bizalomteli légkör jellemző. A reklámügynökség munkáját az évek során számos rangos díjjal jutalmazták.
2.3. A program célkitűzései
A Cif termékek gyártójaként az Unilever a higiéniai körülmények javításának elkötelezett híve. Hiszünk abban, hogy a tiszta környezet pozitívan hat az emberek testi-lelki jóllétére, mosolyt csal az arcokra, a ragyogóvá varázsolt terekben pedig szívesen töltünk időt egymással.
A Ragyogjon Magyarország! program keretében célunk, hogy:
– megtaláljuk és megtisztítsuk azokat a közösségi helyszíneket (pl. épületek, homlokzatok, terek) amelyek tisztasága kiemelten fontos a helyi csoportok számára
– ezáltal elősegítsük a pályázatokban megjelölt helyszínek rendeltetésszerű használatát, amely sok száz embernek szerezhet örömet és erősítheti bennük a valahová tartozás érzését
– környezetünk megszépítése nem csupán esztétikai élményt nyújt, de hozzájárul a természet megóvásához, a minket körülvevő világról való felelős gondoskodáshoz

3. Mit lehet nyerni?
A nyertes pályázó által javasolt helyszín megtisztítását
3 millió forint értékben megvalósítja az Unilever.
A nyeremény nem renoválási munkák elvégzésére (pl. falazás, vakolás, betonozás, bontás, zsaluzás, nyílászárók beépítése, szigetelés, festés-mázolás) vagy szemétszedésre irányul, a pályázati támogatás elsősorban2 felületek megtisztítását jelenti.
Ebből az összegből rendbe lehet hozni például egy közösségi teret, ki lehet súrolni egy épület homlokzatát, ki lehet takarítani helyiségeket, hogy aztán ismét vagy újonnan használatba vehessék az ott élő emberek, vagy mindazok a személyek, akikért a civil szervezet elhivatottan dolgozik.

4. Kik pályázhatnak?
A pályázaton közhasznú jogállású társadalmi szervezetek indulhatnak, azaz
– egyesületek (a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével),
– alapítványok (a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével),
– nonprofit jellegű gazdasági társaságok,
– szociális szövetkezetek,
amelyek megfelelnek az alábbi együttes feltételeknek:
– 2019. május 6. éjfélig feltöltötték a ragyogjonmagyarorszag.hu internetes oldalra az alábbiakban részletezett pályázati dokumentációt (pályázati űrlap, fényképek)
– beszerezték a pályázatban a tisztítás helyszínéül megjelölt terület tulajdonosának/kezelőjének hozzájárulását. Csak azokat a hozzájárulásokat tudjuk elfogadni, amelyek a pályázati kiírásban szereplő sablondokumentum tartalmával egyezően, hiánytalan kitöltve és tulajdonos/kezelő általi aláírásával kerültek benyújtásra.
A határidőn túl benyújtott pályázatok mérlegelést követően elbírálásra kerülhetnek, a hiányosan beérkező pályázatok esetén pedig egyedi döntés alapján hiánypótlásra adunk lehetőséget. Várjuk mindazon pályázók jelentkezését, akik a fenti kritériumoknak megfelelnek és szeretnének a segítségünkkel egy közösségi teret szebbé varázsolni.

5. Milyen helyszínekkel lehet pályázni?
A pályázatban egy olyan, Magyarország területén található helyszín bemutatását várjuk, aminek megtisztítása fontos a helyi közösség számára. A helyszín használata hozzájárul a közösség kialakulásához, fejlődéséhez és megerősödéséhez, szabadidős tevékenységeknek nyújt teret / információ átadásra szolgál / segíti a helyi csoportok közötti kommunikációt / a szociális problémák megoldását8. Egy hely, ahol az emberek összejöhetnek, leülhetnek beszélgetni és tervezni, tanulni, kézműveskedni, vagy éppen játszani. Lehet egy olyan épület homlokzata is, ami mellett nap mint nap elsétálnak az ott élők, s amelynek rendbe tétele érték a számukra.
8 Giczey Péter (2012): A settlement mint szervező központ. In: Válogatott irodalmak,szakirodalmi összegzések a Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett szociális és közösségi munka c. képzés II. részéhez. pp. 17-18.
9 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. §
10 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. §
A pályázatban szereplő helyszín lehet:
közterület: vagyis közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván9. A közterület általában közlekedés céljára szolgáló terület (közút, köztér), vagy zöldterület (közpark, közkert).
magánterület: egyéni tulajdonban levő hely, amely nem vehető igénybe közforgalom vagy közhasználat céljából. A magánterület rendszerint be nem épített nagyobb terület, kiterjedt hely. Ebben az esetben lényeges, hogy a pályázat térjen ki a magánterület közösség általi használati funkciójának leírására.
épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából10. Ebben az esetben lényeges, hogy a pályázó térjen ki annak leírására, hogy a rendeltetés, vagy a rendeltetéssel összefüggő tevékenység miként szolgálja a helyi közösség érdekét.
Legyen szó önkormányzati-, állami-, vagy magántulajdonban lévő ingatlanról, földterületről, a pályázat szempontjából fontos annak igazolása, hogy a pályázatban megjelölt helyszínt a helyi közösség / civil szervezet használja. Ennek leírását a pályázati űrlap kérdései között szereplő A tisztításra jelölt helyszín részletes ismertetése c. részben tudják feltüntetni a pályázók.
A pályázati anyaghoz csatolni kell az adott helyszín tulajdonosának/kezelőjének a leendő tisztítási munkálatokra vonatkozó írásbeli hozzájárulását.
Kizárólag azt a hozzájárulást áll módunkban elfogadni, ami az általunk készített sablon dokumentum kitöltésével jön létre. (A sablont a kiírás végén találhatja.)

6. A pályázás módja
A pályázatok benyújtása a ragyogjonmagyarorszag.hu felületen keresztül történik11.
1. Rövid regisztráció a pályázó adatainak megadásával
2. Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap feltöltése
3. Csatolmányok feltöltése
4. A pályázati felületen történő véglegesítés a “Beküldés” ikonra kattintva (a pályázat a “Mentés” gombbal a kitöltés közben folyamatosan elmenthető)
A pályázati felület 2019. április 1-jén válik elérhetővé.
A pályázatok feltöltésének határideje 2019. május 6. éjfél.
11 E-mailben vagy más csatornánkon hozzánk érkező pályázati anyagokat nem áll módunkban elfogadni.
12 minimum 300 dpi felbontású
13 saját készítésű/megvásárolt/kép tulajdonosának beleegyezésével történő kép beküldése. Amennyiben kiskorú személy szerepel a képen, a pályázati felületre való feltöltés előfeltétele a szülő/gondviselő beleegyező nyilatkozatának megléte.

7. Milyen csatolmányokat kell feltölteni?
A hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap benyújtásán túl az alábbi dokumentumok felöltése szükséges a pályázaton történő sikeres induláshoz:
1. a helyszín tulajdonosának/kezelőjének a leendő tisztítási munkálatokra vonatkozó hozzájárulása, azaz a Hozzájárulás című sablon dokumentum kitöltése, aláírása
2. a civil szervezet alapdokumentumainak képviselő által hitelesített másolata: alapszabály vagy alapító okirat, illetve a bejegyzésről szóló bírósági végzés és a közhasznúsági jogállást igazoló bírósági kivonat
3. 5 db nagy felbontású12, jogtiszta13 fénykép a pályázatban megjelölt helyszínről.

8. A kiválasztás szempontjai
A hiánytalanul benyújtott pályázatokat háromfős szakmai zsűri fogja értékelni, akik a következő szempontok mentén bírálják el a felhívásra beérkezett anyagokat:
a) mennyi ember életére gyakorol pozitív hatást a pályázat megvalósulása (pl. egy tér megtisztításával egy egész városrész életminősége javítható)
b) milyen minőségi változást jelent a pályázat megvalósulása a közösség életében
c) megvalósíthatóság: az adott helyszín 3 millió Ft értékű tisztítási munkálatokkal rendbe hozható-e
d) általános szempontok: pozitívabb elbírálást jelent, ha saját területén az érintettek nagy része tisztában van a szervezet létével, működésével és céljával; a szervezet célcsoportja Magyarországon van; a szervezet rendelkezik önkéntes-bázissal; a szervezet rendelkezik saját weboldallal/bloggal, illetve közösségi média (facebook és/vagy instagram) jelenléttel.

9. A kiválasztás menete és a pályázatok megvalósítása
A 2019. május 6. éjfélig benyújtott pályázatok közül a háromfős szakmai zsűri két győztest választ ki14, további 8 pályázatot pedig közönségszavazásra jelöl.
2019. május 15-június 8. online közönségszavazás a ragyogjonmagyaroszag.hu oldalon: az indulókat előzetesen értesítjük,
2019. június 11. eredményhirdetés
2019. június 12. -július szándéknyilatkozatok, pályázati szerződések megkötése
2019. július-november pályázatok megvalósítása

10. Kérdések
A pályázattal kapcsolatos egyéb kérdéseivel keressen minket az alábbi e-mailcímen:
Mielőtt hozzánk fordulna, kérjük, olvassa el figyelmesen a pályázati GY.I.K. dokumentumot, amelyben összegyűjtöttük a gyakran felmerülő kérdésekre adott válaszokat.