CEEPUS / Hálózati pályázatok

Online Hazai

CEEPUS hálózat felsőoktatási intézmények olyan nemzetközi partnerségét jelenti, melyben nem a teljes intézmények vesznek részt, hanem kisebb egységek, kari vagy akár tanszéki szinten. A karok/tanszékek nemzetközi együttműködésben hoznak létre egy bizonyos tudományterületre fókuszáló vagy interdiszciplináris hálózati együttműködést, melyhez az adott tanévre elnyert pontos mobilitási helyek tartoznak (hallgatói és oktatói cserék). A hálózati pályázat és a mobilitási terv egy tanévre szól, de minden évben meghosszabbítható, így hosszú távú együttműködések alapja lehet.
A CEEPUS programon belül a nemzetközi együttműködések kialakítása a hivatalos CEEPUS országok (Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, és Szlovénia) akkreditált felsőoktatási intézményei között lehetséges. A CEEPUS programban a teljes pályázati folyamat online zajlik.

Hálózatok létrehozása és működtetése
Hálózati pályázatok
A programban a pályázatok beadásának első lépése egy ún. hálózat (network) létrehozása vagy egy már működő hálózathoz való csatlakozás. A hálózat az a szervezeti keret, amelyben az oktatók és hallgatók mobilitása megvalósul. Egy CEEPUS hálózatot legalább három CEEPUS országból egy-egy felsőoktatási intézmény szervezeti egységei (lehet egy intézmény, egy kar vagy akár egy tanszék) alakítanak ki.

Megvalósítható tevékenységek:

 • Klasszikus hálózati tevékenység (hallgatói és oktatói mobilitás, csoportos hallgatói szakmai tanulmányút szervezése)
 • Klasszikus hálózati tevékenység + nemzetközi közös képzési programok fejlesztése / bevezetése
 • Nemzetközi közös diplomaprogramok fejlesztése / bevezetése
 • Közös szakdolgozati/disszertációs témavezetés
 • Tantervfejlesztés
 • Közös kutatási tevékenység
 • Speciális kurzusok (nyári egyetemek, intenzív programok) szervezése
 • Oktatói mobilitás esetén 6 tanítási óra, ill. konzultáció / hét
 • Társult tag (Silent Partner, támogatásban nem részesülő intézmény: nonprofit szervezet vagy vállalkozás) bevonása az együttműködésbe
 • Nem képezheti a CEEPUS hálózati pályázat tárgyát tudományos kongresszusok, konferenciák szervezése, ezek csak kiegészítő tevékenységek lehetnek a hálózati együttműködésen belül!
A CEEPUS programba való bekapcsolódás feltételei:
 • Kizárólag akkreditált felősoktatási intézmények pályázhatnak (koordinátorként vagy partnerként)
 • A CEEPUS keretében utazó diákoknak a fogadó intézményben tandíjmentességet kell biztosítani
 • Kölcsönösen kötelező a külföldi tanulmányok elismerése
 • Kötelező az ECTS vagy azzal kompatibilis kreditrendszer használata
 • Beérkezők számára a kurzusok látogatását a helyi nyelven kívül biztosítani kell angolul, németül vagy franciául
 • Oktatói mobilitásban részt vevőknek kötelező heti minimum 6 óra oktatás, az érintett felek által megállapított nyelven

A pályázatok beadása elektronikus úton, online rendszerben lehetséges, a Központi CEEPUS Iroda honlapján keresztül, melynek elérhetősége: www.ceepus.info.
Az online pályázat véglegesítésének határideje minden év január 15. 23.59 (szerver idő).

További információk: https://www.tka.hu/palyazatok/115/ceepus—halozati-palyazatok