Capture fotópályázat

Hazai
Capture fotópályázat

Pályázati kiírás 
A pályázat célja 
A Capture fotópályázat célja a társadalmi problémák lehetséges megoldásaira felhívni a figyelmet, arra, hogy az egyes ember mit tehet. A képeken aktív tevékenységet vagy arra utaló látványt várunk, minél kreatívabban megjelenítve (tehát nem egy messziről lefotózott hajléktalant vagy közelről az arcát szeretnénk látni). Célunk, hogy a hálót mutassuk be, ne a halat: a megoldást keressük, nem a problémát. 

Kik vehetnek részt? 
A pályázaton magyarországi középfokú oktatásban részt vevő diák, illetve felsőoktatásban lévő, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató vehet részt és küldhet be képeket. Nevezési díj nincs. A versenyző csak saját nevében nyújthat be pályázatot. Aki a versenyen való jelentkezésig nem tölti be a 16. életévét, annak szülői hozzájárulást kell kitöltenie. 

Verseny lebonyolítása 
A pályázók maximum 5 db fekete-fehér vagy színes digitális képpel nevezhetnek. Kép címet és kép leírást minden kép esetén kötelező megadni. 
A nevezés a verseny honlapján kitöltött jelentkezési lappal és feltöltött képekkel történik. A nevezéshez “hatodik képként” fel kell tölteni érvényes diákigazolvány másolatát vagy érvényes hallgatói jogviszonyigazolást. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31. 23:59. 
A határidőn túl érkező anyagot a pályázatból kizárjuk. A szervezők a szempontoknak nem megfelelő képeket zsűri elé bocsátás előtt kizárják. 
A szakmai zsűri meghatározott pontrendszer alapján a képek között sorrendet állít fel. A zsűri döntése ellen fellebbezésre nincs lehetőség. A zsűri által kiválasztott kiállításra jutó képek között anonimizált formában közönségszavazásra kerül sor. A közönségszavazásra a verseny facebook oldalán kerül sor, ahol a legtöbb “like”, “imádom” illetve “hűha” reakciót kapó kép közönségdíjban részesül. 
A zsűri által kiállításra javasolt képet a szervezők rendelik meg a fotólaborban. A képeken a szervezők nem módosítanak, kivéve, ha a kép sötétsége jelentősen rontaná a kiállítás minőségét. A kiállítás után a versenyzők visszaigényelhetik a kiállított művet, erről a nevezési lapban kell nyilatkozniuk. 
Díjazás: A kategóriák első három helyezett művek beküldői, valamint a közönségdíjas tárgyjutalomban részesülnek. Egy versenyző lehet közönségdíjas és helyezett is egyben, és több képe is kiállításra kerülhet. 

Fényképeknek a következő szempontoknak kell megfelelnie 
– Más felületen megjelent fotóval nem lehet pályázni. A pályázaton csak olyan fotókkal lehet részt venni, amelyek más pályázatokon és/vagy kiállításon, illetve nyomtatásban még nem jelentek meg nyilvánosan, valamint a verseny ideje alatt, szervezetnél készült. A versenyző saját, személyes honlapjára feltett fotó és a közösségi oldalaira, blogokra feltöltött fotója nem számít nyilvános megjelenésnek. Kivételt képeznek ez alól a versenyzőnek honoráriumot fizető, úgynevezett stockfotó oldalak, blogok. A kép ilyenen való megjelentetése kizáró körülmény. 
– A kép címek maximum 100 karakter hosszúak lehetnek. 
– A kép leírások minimum 200, maximum 400 karakter hosszúak lehetnek. 
– A fotót JPG kiterjesztésben kell feltölteni 
– A fotó hosszabbik oldala minimum 2500 pixel, maximum pedig 5000 pixel lehet. 

A képfeldolgozás során a következő módosításokat lehet végrehajtani: 
– A kép feldolgozása során a korrekció a következő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color/balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight)! 
– Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizálási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása. 

Jogi apróbetű 
Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a versenyző, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. A képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatók (csak olyan képek nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek a közerkölcsöt és nem sérthetik az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat. 
Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, az érintett képet törli, kizárja a pályázatból! 

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. 
A résztvevő a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket és egyben hozzájárul, hogy a szervezők a Facebook/Instagram/honlapon és a pályázattal kapcsolatos publikációkban, albumokban, valamint kiállításokon, a kiállítást propagáló egyéb elektronikus/nyomtatott publikációkban képeiket térítésmentesen, szerzői jogdíj és felhasználási díj fizetése nélkül használhatják a fotós nevének feltüntetésével. A kiállítás megfelelő propagálása céljából a képeket a pályázatot kiíró szabadon, szerzői jog érvényesítése nélkül felhasználhatja. A kiállítás képeit (kiállítási nagyításokat) a befogadó intézmények szerzői és felhasználási díj nélkül állíthatják ki a fotós nevének feltüntetésével. 

Adatvédelem, Adatkezelés 
A személyes adatok felvétele az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint. A versenyzők tudomásul veszik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény kötelezővé teheti személyes adatok megőrzését, illetve a nyeremény felajánlóknak való átadását. 
A versenyzők a nevezés benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, email cím, stb.) a szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a szervező a továbbiakban kezelje a fotók felhasználása, valamint a nyertesek azonosítása, értesítése és a reklamációk kezelése, a többszörös jogosulatlan regisztrációk kiszűrése céljából, illetve a nyertes Pályázók nevét, lakcímét a nyeremények kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében kezelje. 

A versenyző a fotópályázaton történő részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy neve nyilvánosságra kerüljön. 
A fotópályázattal összefüggésben a szervező az adatkezelő. 
Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig, illetve visszavonásig tart, figyelembe véve a nyeremények átadásához szükséges eljárást, valamint a nyerteseket a nyeremény átvételét követően terhelő kötelezettségeket is. 
A szervező, mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jár el.
https://linktr.ee/thecapturecontest?fbclid=IwAR3yMgqt_yS2SoQHm2HqxMSmSFW9D3ptTnZ9tOdh4mstHnaJ8QoBg4tfPg4