Bútor a plázson

Hazai
BÚTOR A PLÁZSON
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS STRANDBÚTOR TERVEZÉSÉRE

A Siófok Plázs üzemeltetője, a Plázs Nyár Kft. formatervezési pályázatot hirdet strandbútor tervezésére.

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
Olyan megvalósítható bútor vagy bútorcsalád tervezése, amelyet strandon lehet használni. Megkötés nincs arra nézve, hogy milyen strandbútor legyen: pihenőbútor, napozóágy, szék, asztal, árnyékoló.
Szívesen fogadjuk egész bútorcsalád ötletét is. Szeretnénk, ha pályázatunk keretén belül olyan strandbútor születne, amely esztétikus, innovatív és kielégíti a strandolók igényeit.

A PÁLYÁZAT JELLEGE ÉS FORMÁJA:
Országos, nyilvános, titkos

A PÁLYÁZÓK KÖRE:
A pályázaton természetes és jogi személyek egyaránt indulhatnak: tervezőművészek, formatervezők, designerek, építészek, belsőépítészek, design stúdiók. A pályázatban minden szakirányú (művészeti, formatervezői, építész, belsőépítész) felsőoktatási intézményben tanuló diák is részt vehet. Egy pályázó több pályamunkát is beadhat.
A pályázók azzal, hogy pályaművüket benyújtják, a pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÁS:
A pályázóknak teljes tervezési szabadságot kívánunk biztosítani, de olyan munkákat várunk, melyek előremutatóak és szellemesek. Sem a strandbútor karakterére, sem anyagára vonatkozóan megkötést nem teszünk, de elvárjuk mindezek korszerűségét, valamint, hogy megvalósulás esetén a strandbútor jól használható, tartós és időtálló legyen. Alapkövetelmény az esztétikus megjelenés és az egyszerű használat. Olyan munkákat várunk, amelyek sorozatgyártásra is alkalmasak.
Szeretnénk, ha a bútor eleget tenne a következő feltételeknek:
– Legyen a bútor esztétikus, minőségi.
– Legyen megjelenésében innovatív, előremutató.
– Legyen ugyanakkor funkcionális, könnyen és jól használható.
– Stílus megkötés nincs, de fontos, hogy szellemes, ötletes legyen.
– Anyaghasználatban szintén nincs megkötés, de elvárt, hogy tartós és időtálló legyen, ellenálló a mechanikai sérüléseknek. Anyagként számításba vehetők bontott, újrahasznosított anyagok is.
– Tükrözze a magyar design értékeit.
– Fontos figyelembe venni a minél gazdaságosabb gyártás szempontjait is.

A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA:
A pályázatra benyújtandó anyagok:
1. A pályázók neve, lakcíme, székhelye, telefonszáma.
2. Műleírás: a tervezett bútor bemutatása, a felhasznált anyagok megnevezésével.
3. Látványtervek: 3D látványtervek a bútorról.
4. Műszaki rajzok.
5. Pontos műszaki leírás.
6. Gyártási, kiviteli tervek.
7. Kivitelezési költség meghatározása.
8. A teljes pályamű PDF-JPEG formátumban is benyújtandó CD/DVD-n.
A tervlapok mérete egységesen A/1-es, melyeket habkartonra kasírozva kell beadni. Egy pályamű legfeljebb 3 db A/1-es tablóból állhat bútoronként, melyhez mellékelni kell a teljes szöveges ismertető és műszaki leírás A4-es formátumban szerkesztett füzetét.
A tervek bármilyen technikával készülhetnek, kézi rajz is leadható. A pályázat tartalmazhat kisméretű modellt, ha azt a nevező szükségesnek tartja.
A pályázat titkosságának biztosítása érdekében a pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket jeligével, névaláírással ellátni, vagy egyéb a titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad, és a pályamű nem tartalmazhat olyan utalást sem, amelyből a szerző személyére következtetni lehet. A pályázók nevét, lakcímét, székhelyét illetve a kiírásban kért egyéb adatait lezárt borítékban kell csatolni. A pályamű különböző elemein csupán a munka címét lehet feltüntetni.

A PÁLYAMŰVEK BEADÁSÁNAK HELYE:
A pályázatot zárt, ütésálló borítékban, ajánlott (tértivevényes) levélben, a következő címre kérjük küldeni: SYMBOL, 1036. Budapest Bécsi út 56.
A munkák személyesen is beadhatók a következő címen: SYMBOL, 1036. Budapest Bécsi út 56. (A személyes beadás időpontját kérjük egyeztetni a 06 30 925-9871 telefonszámon.)
A borítékra mindkét esetben kérjük ráírni: “BÚTOR A PLÁZSON”
A pályázat digitális formáját e-mailben a címre kell elküldeni.

A PÁLYÁZAT SZAKASZAI
A pályázat több fordulós.
I. forduló:
A beérkezett pályaművek közül a zsűri választja ki a legjobbnak ítélt 5-10 munkát, amelyek díjazásra kerülnek. A díjazott strandbútor tervekből kiállítást rendezünk a Symbol Galériában, Budapesten.
Ezek a bútorok kerülnek be a második fordulóba.
II. forduló:
A második fordulóban a nyertes pályázók bútoraiból prototípus készül. A kivitelezési a munkákat a Plázs Nyár Kft. vállalja magára, a pályázókkal együttműködve. A tervezők a továbbiakban részt vehetnek a gyártási koncepció véglegesítésében, a gyártott termékek terveinek további kidolgozásában és technikai, ill. technológiai megvalósításában. A bútorok legyártásának költségeit a Plázs Nyár Kft. állja.
A strandbútorok elkészült prototípusai a nyár folyamán, júliustól augusztusig a Siófok Plázson kerülnek elhelyezésre, bemutatásra. A strandolók, látogatók szavazhatnak az általuk legjobbnak tartott bútorra helyben, illetve a Siófok Plázs weboldalán és facebook oldalán.
A prototípuson, a bútorral kapcsolatos összes dokumentumon, és a pályázatról szóló kommunikációkban a nyertes megjelenik tervezőként, neve nyilvánosságot kap. A Plázs Nyár Kft. vállalja, hogy a nyertes pályamunkákat internetes felületein publikálja, azoknak sajtónyilvánosságot szerez.
III. forduló:
A legtöbb szavazatot kapott strandbútor tervezőjével a Plázs Nyár Kft. szerződést köt a jövőbeni gyártásra, amit 2018-ra tervez. Ebben az esetben a tervezőt a versenytől független, szerződésben meghatározott jogdíj illeti meg.

HATÁRIDŐK:
I. forduló:
Beadási határidő: 2017. április 30.
A pályaművek zsűrizése: 2017. május 10.
A legjobb pályaművek díjazása, díjátadás: 2017. május 12.
Kiállítás a Symbol Galériában a díjnyertes pályamunkákból, illetve a zsűri által bemutatásra kiválasztott munkákból: 2017. május 12.
II. forduló:
A díjazott pályamunkák prototípusának elkészíttetése: 2017. május 13 – június 30.
A strandbútorok elhelyezése a Siófok Plázson, közönség szavazás: 2017. július – augusztus
A II. forduló eredményhirdetése: 2017. augusztus 20.
III. forduló:
A nyár folyamán legtöbb szavazatott kapott strandbútor gyártása 2018-ban.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:
– Innovatív, ötletes formaterv.
– A koncepció egyedisége, kreativitása.
– Újszerű anyag és formakezelés a funkcionalitás megtartása mellett.
– Ergonómiai szempontok figyelembevétele.
– Praktikusság, egyszerű kezelhetőség.
– Kültéri igényeknek feleljen meg.
– A benyújtott bútor formaterve új, egyedi és máshol eddig fel nem használt legyen.
– A megvalósíthatósági szempontok figyelembevétele, költségkímélő megoldás.
– Gyárthatóság: hazai alapanyag bázison megvalósítható bútor.
– A jövő bútorait előrevetítő, piacképes vízió mely alkalmas a sorozatgyártásra is.

A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA:
A benyújtott pályázatok közül a zsűri a legjobb, megvalósításra leginkább alkalmas 5-10 pályaművet jelöli meg győztesként. Ezek kerülnek díjazásra és kerülnek be a második fordulóba. A munkák díjazása egyben a szerzői jogok megvásárlását jelenti.
A pályázatok díjazására mindösszesen 2 000 000 Ft (Kétmillió forint) áll rendelkezésre, amit minimum 5, maximum 10 nyertes pályázó között osztunk szét egyenlő arányban. A pályázati díj a pénzbeli juttatáson kívül nyertesenként két nyári strandbelépőt is tartalmaz a Siófok Plázs területére.

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ:
László Helga, telefonszám: 06 20 474-5494
e-mail:

A PÁLYAMŰ BEADÁSÁNAK SZEMPONTJAI:
Egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat.
A pályázaton egy alkotó(i csoport) több pályaművel is részt vehet.

A ZSŰRI TAGJAI:
Püspök Balázs, formatervező, designer, egyetemi docens, tanszékvezető, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Formatervező Tanszék
Göde András, belsőépítész, egyetemi docens, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Wesselényi Garay Andor, építész, urbanista, szakíró, kritikus, habilitált egyetemi docens
Vincze László, építész, egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Barna Sándor, Plázs Nyár Kft.
Erdélyi Zoltán, Plázs Nyár Kft.
Rass Csaba, Plázs Nyár Kft.
Pintér Tamás, igazgató, Balatonparti Kft.
A zsűri munkáját jogi szakértő segíti.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉNEK KIHIRDETÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSA:
A benyújtott pályázatok elbírálásának eredményéről minden pályázó e-mailben értesítést kap.
A benyújtott pályázatokat nem áll módunkban visszaküldeni.
Amennyiben a beküldött pályamunkák egyike sem felel meg valamely okból a pályázati feltételeknek, a pályázatkiíró fenntartja annak jogát, hogy nem hirdet eredményt.
A pályázók adatainak titokként való kezelését a pályázat kiírói biztosítják.

JOGI FELTÉTELEK:
A pályázaton való résztvétel feltételei:
Pályázni csak olyan saját, egyedi tervvel lehet, amely más személy szerzői, illetve iparjogvédelmi jogát nem sérti. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen, a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díj átadását követően válik ismertté, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. A pályázat beküldésével a pályázó beleegyezik a pályamű nyilvánosság előtti bemutatásába. A beadott terveket és azok anyagait a későbbiekben, térben és időben történő korlátozás nélkül a pályázat kiírója a nyilvánosság előtt bemutathatja. Amennyiben a kiíró valamelyik pályázatot megvalósításra érdemesnek találja és a termék megvalósítását, forgalmazását kezdeményezi, abban az esetben avval a pályázóval külön megállapodást köt.
Adatkezelés:
A pályázat beküldésével a pályázó a pályázati tartalom vonatkozásában korlátlan felhasználási jogot biztosít a Plázs Nyár Kft.-nek a pályázatról történő tájékoztatás céljára. A pályázók a pályázaton való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mail cím, lakcím, személyi igazolvány szám, telefonszám és bankszámlaszám) a Plázs Nyár Kft. mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a díj odaítélése és a nyertesek értesítése céljából, legfeljebb az elbírálást követő 6 hónapig.
A Plázs Nyár Kft. a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között.
Felelősségkizárás:
A pályázatok hiányosságáért (név- vagy számelírás, konkrétumok hiánya stb.), értesítési vagy utalási késedelemért a Plázs Nyár Kft. nem vállal felelősséget. A pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Plázs Nyár Kft.-nek nem áll módjában ellenőrizni.
Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a pályázókat terheli.
A Plázs Nyár Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a pályázaton való részvétel során, a pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A pályázó a pályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja jelen Szabályzatot, és kijelenti, hogy megadott adatai megfelelnek a valóságnak.
Jogok:
Jelen pályázat megvalósítása során létrejövő eredményekkel való rendelkezési jog korlátlanul a pályázatkiírót illeti a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával.
A jelen pályázat megvalósítása során létrejövő eredményekkel kapcsolatosan a díjkiosztást követően az eredmények tekintetében további vagyoni igényt a pályázó nem támaszt.
A pályázatkiíró fenntartja a jogot, hogy a benyújtott pályamunkák alapján a zsűri által elfogadott pályázatok köréből a zsűri döntése alapján a pályázatkiíró szerződést köthet a pályázóval vagy pályázókkal a pályamunka továbbfejlesztésére, további bútorok formatervének elkészítésére.
A pályázatkiíró fenntartja a jogot, hogy a zsűri választása alapján a legalkalmasabb pályamunkák formaterveiből a program prototípusát létrehozza. A létrejövő prototípus bútor(család) a pályázatkiíró kizárólagos tulajdonát képezi.
A pályázatkiíró fenntartja a jogot, hogy a zsűri választása alapján a legalkalmasabb pályamunka formaterveiből létrehozott bútor prototípusát védjegyoltalmi eljárással oltalmazza a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával.
A pályázatkiíró kijelenti, hogy a pályázatkiíró – a zsűri által elfogadott pályamunkák rendelkezési jogosultjaként – termelésszerű gyártási igény felmerülése esetén az adott pályázóval a termelésszerű gyártáshoz kapcsolódóan tervezői jutalékra vonatkozó szerződést köt annak jogszabályi keretei között.