Boldog Iskola” és „Örökös Boldog Iskola

Budapest Egyéb

Pályázat

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatot hirdet magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára Boldog Iskola” és Örökös Boldog Iskola” cím elnyerésére.
Az Alapítvány 2014-ben indította el Boldogságóra programját, melynek fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke.

A Boldogságóra Program weboldala: www.boldogsagora.hu

Jelenleg több, mint 1000 csoportban tartanak már boldogságórákat, a gyerekek munkáit itt lehet megtekinteni: www.boldogsagora.hu/gyerekek-munkai

A jelen pályázattal elnyerhető Boldog Iskola” címet azon intézmények kaphatják meg, melyek – a pályázati kiírásban szereplő Pályázati feltételeknek megfelelően – legalább egy tanulócsoport bevonásával igazoltan tartottak legalább egy Boldogságórát, és a program fenntartását a következő tanévben is vállalják. Azon intézmények, melyek elnyerik a „Boldog Iskola” címet, egy oktatási segédanyagokat tartalmazó csomagot kapnak ajándékba.

A Boldog Iskola cím meghosszabbítására pályázhatnak azon intézmények, melyek a programot az idei tanévhez hasonlóan legalább egy csoportban viszik tovább a következő tanévben is, de Örökös Boldog Iskola címre nem pályáznak.
Az Örökös Boldog Iskola” címre olyan intézmény pályázhat ennek a tanévnek a végén, mely Boldog Iskolaként a Boldogságóra programot igazoltan rendszeresen valósította meg egy tanéven keresztül legalább három tanulócsoportban vagy az intézmény minden tanulócsoportjában.

 A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI

Pályázati kiírás

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatot hirdet magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára Boldog Iskola és Örökös Boldog Iskola cím elnyerésére, illetve a Boldog Iskola cím meghosszabbítására.

A pályázatra óvodák jelentkezését is várjuk, ezen intézmények a Boldog Óvoda címet nyerik el. A pályázati feltételek minden tpíusú nevelési-oktatási intézmény számára azonosak.

A pályázat célja

Az Alapítvány egyik kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az általános és középiskolás korosztály számára kidolgozott Boldogságóra programmal. Jelen pályázat ennek a szándéknak széles körben való megvalósulását tűzi ki céljául.

A pályázat tárgya

 • A kidolgozott feltételrendszernek megfelelő intézmények számára a Boldog Iskola, valamint az Örökös Boldog Iskola cím elnyerése, illetve a Boldog Iskola cím meghosszabbítása.
 • A címet elnyerő intézmények igazoló oklevelet kapnak.
 • Az az intézmény, amelyik eddig még nem rendelkezett a Boldog Iskola címmel, de idén elnyeri, megkapja a boldogságórákhoz tartozó oktatási csomagot.
 • Az elnyerhető címek száma korlátlan.

A pályázók köre

Óvodák, általános iskolák, középiskolák, kollégiumok, gyermekotthonok

A cím alkalmazhatósága

 • A Boldog Iskola cím egy tanévre szól, jelen pályázati időszakban a 2017/2018-as tanévre szóló címre pályáznak az intézmények.
 • A Boldog Iskola címet elnyert intézmények igazoló oklevelet kapnak, melynek értelmében a címet egy tanéven keresztül használhatják. A cím minden évben megújítható lesz.
 • A címmel rendelkező intézmény tagja lesz a Boldog Iskolák hálózatának. A hálózatba tartozó intézmények számára a Boldogság Intézet szakmai programokat szervez.
 • A címet birtokló intézményt sajátos arculata, a pozitív pszichológia iránti elkötelezettsége megerősítheti a nevelési-oktatási intézmények közötti pozíciójában. A cím megkülönböztető jegy, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők és gyermekek számára, és pozitív visszajelzést jelent az iskola munkájáról a külső és belső kapcsolatrendszerének.
 • A címnek való megfelelést a Boldogság Intézet szakértői bizottsága ellenőrzi. Ha valamelyik vállalt feltételről kiderül, hogy mégsem valósult meg, a cím visszavonásra kerül.
 • Azon intézményben, mely több feladatellátási hellyel rendelkezik – feladatellátási helyenként külön-külön benyújtott pályázat alapján – kizárólag a feltételeknek megfelelő feladatellátási helyre vonatkozva használható a cím.
 • A Boldog Iskola cím újabb pályázattal meghosszabbítható.
 • A tanévben a programot igazoltan fenntartó intézmények újabb pályázatnak való sikeres megfelelés esetén (legelőször 2017 szeptemberében) kaphatják meg az Örökös boldog iskola címet.

BŐVEBBEN: ITT!