Balassi hódolói

Hazai

…víjjak kardra és kopjára, s a gonosz, ez legyen a jussom, már jóhíremtől megfusson.

Balassi hódolói

A sok ezredéves múltban gyökerező magyar közműveltség rajongóinak, az európai életérzés iránt vonzódó fiataloknak élménykínáló alkalma az európai életérzés ünnepe, a Bálint napi Balassi-fesztivál. Az európai Balassi-folyamat kiindulópontja – a http://www.balassi.eu – pályázási lehetőséget nyit önkormányzatoknak, művelődési intézményeknek, könyvtáraknak, civil közösségeknek, értékőrzőknek, énekkaroknak, az elithez tartozó vendéglátóhelyeknek a XIV. Bálint napi Balassi-fesztiválhoz – az európai életérzés ünnepéhez – kapcsolódó rendezvény megszervezésére. 2019-ben a fesztivál a Balassinak hódoló verseket emeli az irodalombarátok érdeklődésének fénykörébe  Szép világom fejre fordul ki vitézül végen állott homlokáról vér lecsordult itthon bújdos balga vádlott” – adja meg a Bálint nap vitézlő hangulatát Ferenczes István Balassi-kardos székelyföldi poéta. 
Az európai költőóriás felidézéséért a 2019. február 13-án és 14-én – szerdán és csütörtökön – sorra kerülő zenés irodalmi esteken, az európai életérzés ünnepén azokat a verseket célszerű megjeleníteni, amelyekben az utókor költészete felidézi a nagy elődöt: “…de az ég fegyveres sátra, nem búcsúsok lobogója, de villám-lobogós kopja, hitem nem a szenteltvízben, de kardomban adtad Isten” – ötvözi fájó élményeivel a szenvedélyt Tóth Bálint, a magyar alapítású nemzetközi irodalmi díjjal, a Balassi Bálint-emlékkarddal elsőként – 1997-ben – kitüntetett költő.

A pályázat különösen ajánlott az európai értékeket finomító, megújító szervezeteknek, a sok évezredes hagyományt hatásosan fejlesztő civil egyesületeknek, kórusoknak, valamint az igényes vendégváróknak: éttermeknek, fogadóknak. “Míg odakint ölnek, bent lovak prüszkölnek, élvezik ízét zabnak. Feszes inaikban, hatalmas tavasz van, istállók szétszakadnak. Pálinkám lenyelem, ott, hol a kegyelem, pejlovak megmaradnak. – kelt lovak idézésével is Bálint napi érzést Döbrentei Kornél.

Kiváltképp örömmel látja a kiíró a határon túli magyar közösségek pályázatát: Fegyvernektől Tündéresig, Őriszigettől Magyarfaluig. Ugyancsak bizakodással várja az Európa távolabbi részein lakó, és a tengerentúli magyar közösségek pályaművét Santandertől St. Andrews-ig, Los Angelestől Hamilton Cityig. Fölfényezhetik az érzést: “God in His mercy has granted these glorious days. Let us each with good heart give His holy name its proper praise, Let us drink, in good fellowship living henceforth and always” – költötte át angolra Balassi versét John Ridland és Czipott Péter.

A fesztiválrendezvényeknek egy közös mozzanatuk van: a 2019-ben, azaz a magyar gyökerű nemzetközi díj életében a huszonharmadik alkalommal Balassi Bálint-emlékkarddal kitüntetett magyar poéta és külföldi műfordító megnevezése a közönség előtt. Az európai életérzés ünnepének boros rendezvényein az első koccintás ezen irodalmárok egészségére történik. A kitüntetettek nevét a Balassi-kard alapítójától, Molnár Páltól, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnökétől E-levélben kapja meg valamennyi pályázó előzetesen. A rendezvény többi része szabadon alakítható a pályázók ötletei, elképzelései szerint. Felhasználhatják a poéták verssorait: “Csillagok, virágok, kikeleti lányok, áprilisi fényes szél, hogy tündököl minden, suhog, csattog ingem, Isten, engem éltessél, éltess nyolcvan évig, hadd legyek vitéz itt: a szellemi végeknél!” – fohászkodott Utassy József.
A pályaművet 2018. december 29-éig kell a  és a  címre eljuttatni. A legjobbnak talált három rendezvénytervet az európai Balassi-kultusz központja, a http://www.balassi.eu bemutatja a világhálón, az alkotókkal rövid interjút készít a Présház Hírportál – http://www.preshaz.eu -, emellett a szervezők és családtagjaik meghívólevelet kapnak a Bálint napi Balassi-fesztivál központi rendezvényére, a Balassi Bálint-emlékkard XXII. alkalommal történő átadására. “Ó, én édes hazám, csuda évek során perpatvarban, csatán űzött engem kétség, álnok rókanépség, ördög, bú, szegénység” – idézi az európai költőfejedelem hazaszeretetét a felföldi Kulcsár Ferenc.

Figyelem! Fontos kitétel: ez a pályázat – minthogy a Balassi-kard európai hagyománya immár huszonharmadik éve számottevő állami támogatás nélkül fejlődik – nem jár pénzmozgással. A jutalom egy különleges rendezvényen való részvétel, és az ottani kapcsolatteremtés lehetősége. Tehát az utazás és a Budapesten tartózkodás költségeit maguk a pályázók viselik. Ehhez támogatást nem kapnak. A rendezvényen ez a pályázat nem kerül szóba. A pályázók a közönség soraiban foglalnak helyet. A kardátadás után találkozhatnak kiemelkedő magyar költőkkel, zeneművészekkel, borászokkal, alkotó értelmiségiekkel.