Balassi és a fegyverek

Pályázati eredmények

A sok ezredéves múltban gyökerező magyar közműveltség rajongóinak, az európai életérzés iránt vonzódó fiataloknak élménykínáló alkalma a Bálint napi Balassi-fesztivál. Az európai Balassi-folyamat kiindulópontja – a www.balassi.eu – pályázási lehetőséget nyit önkormányzatoknak, művelődési intézményeknek, könyvtáraknak, civil közösségeknek, értékőrzőknek, énekkaroknak, az elithez tartozó vendéglátóhelyeknek a XIII. Bálint napi Balassi-fesztiválhoz – az európai életérzés ünnepéhez – kapcsolódó rendezvény megszervezésére. 2018-ban a fesztivál a poéta alkotásaiból a fegyverekről szóló verseket emeli az irodalombarátok érdeklődésének fénykörébe ”Az éles szablákban örvendeznek méltán, mert ők fejeket szednek” – adja meg a Bálint nap vitézlő hangulatát a költő.

A tőrök, a kopják, a szablyák poétájának felidézéséért a 2018. február 13-án és 14-én – kedden és szerdán – sorra kerülő zenés irodalmi esteken, az európai életérzés ünnepén azokat a Balassi-verseket célszerű megjeleníteni, amelyekben Balassi a fegyverekhez való vitézi rokonságáról ír. „Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, / Ki keresztyénségnek viseled paisát,/ Viselsz pogány vérrel festett éles szablyát” – érzékelteti a lovas kapitányként is szolgáló poéta, hogy a harchoz védekező és támadó fegyver egyaránt szükségeltetik.  „Miképpen Mars csillag jó vitéz, jó hadnagy, /fegyverével mindent győz, / Úgy két szép szemével mint két éles tőrrel / Julia győz, megkötöz” – ötvözi katonaélményeivel a szerelmi szenvedélyt a költőóriás.

A pályázat különösen ajánlott az európai értékeket finomító, megújító szervezeteknek, a sok évezredes hagyományt hatásosan fejlesztő civil egyesületeknek, kórusoknak, valamint az igényes vendégváróknak: éttermeknek. ” Azért már nála mind íja, nyila Cupidónak vagyon / Szemében nyila, afelett íja vonva haragoson, / Kivel szívemet, mint célül tett jelt lövi, hogy kínt valljon” –kelt fegyverek idézésével is Bálint napi érzést a poéta.

Kiváltképp örömmel látja a kiíró a határon túli magyar közösségek pályázatát: Fegyvernektől Tündéresig, Őriszigettől Magyarfaluig. Ugyancsak bizakodással várja az Európa távolabbi részein lakó, és a tengerentúli magyar közösségek pályaművét Santandertől St. Andrews-ig, Los Angelestől Hamilton Cityig. Fölfényezhetik az érzést: “Téged hadnagyomnak örömmel kiáltsalak, / Vérrel festett szablyát, kit adsz ollyanoknak, kik zászlód alatt járnak….”

A fesztiválrendezvényeknek egy közös mozzanatuk van: a 2018-ban, azaz a magyar gyökerű nemzetközi díj életében a huszonkettedik alkalommal Balassi Bálint-emlékkarddal kitüntetett magyar poéta és külföldi műfordító megnevezése a közönség előtt. Az európai életérzés ünnepének boros rendezvényein az első koccintás ezen irodalmárok egészségére történik. A kitüntetettek nevét a Balassi-kard alapítójától, Molnár Páltól E-levélben kapja meg valamennyi pályázó előzetesen. A rendezvény többi része szabadon alakítható a pályázók ötletei, elképzelései szerint. Felhasználhatják a poéta verssorait: “Nyilat puzdrába, zsinórt íjába egyengeté, veté,…”

A pályaművet 2017. december 29-éig kell a  és a  címre eljuttatni. A legjobbnak talált három rendezvénytervet az európai Balassi-kultusz központja, a www.balassi.eu bemutatja a világhálón, az alkotókkal rövid interjút készít a Présház Hírportál – www.preshaz.eu –, emellett a szervezők és családtagjaik meghívólevelet kapnak a Bálint napi Balassi-fesztivál központi rendezvényére, a Balassi Bálint-emlékkard XXII. alkalommal történő átadására. “Az Diana módjára megeresztve haja, kezében szép dárdája, /Könnyű, zöld ruhája, oldalán kézíja, szép aranyas puzdrája” – idézi fel szerelme alakját az európai költőfejedelem.

Figyelem! Fontos kitétel: ez a pályázat – minthogy a Balassi-kard európai hagyománya immár huszonkettedik éve számottevő állami támogatás nélkül fejlődik – nem jár pénzmozgással. A jutalom egy különleges rendezvényen való részvétel, és az ottani kapcsolatteremtés lehetősége. Tehát az utazás és a Budapesten tartózkodás költségeit maguk a pályázók viselik. Ehhez támogatást nem kapnak. A rendezvényen ez a pályázat nem kerül szóba. A pályázók a közönség soraiban foglalnak helyet. A kardátadás után találkozhatnak kiemelkedő magyar költőkkel, zeneművészekkel, borászokkal, alkotó értelmiségiekkel.

Az te nagy nevedben én is most, Istenem, kötöttem fel szablyámot, / Sok jó szerencséket várok csak tetőled, s vitézlő sok szép jókot…

Forrás: PrésHáz.Eu