Az SNI pedagógia alapjai Mesterkurzus

Hazai
Az SNI pedagógia alapjai (Nyíregyháza) Mesterkurzus pályázat

PK 05_2017. sz. Pályázat
A Projektközpont Szolgáltató Kft. pályázatot hirdet szakmai tréningen való támogatott (kedvezményes) részvételre az alábbiak szerint.

1. Pályázók köre:
a. Természetes személyek
b. Valamilyen pedagógiai vagy társadalomtudományi (felsőfokú) végzettséggel rendelkeznek
c. Nyitottak az SNI pedagógia iránt

2. A pályázat tárgya:
A pályázat keretében egy szakmai nap kerül megrendezésre. A szakmai napot követően távoktatás zajlik az ismeretek elmélyítése érdekében.
A szakmai nap (tréning) tárgyalt témakörei:
A szakmai napon tárgyalt témakörök gyakorlatorientált kompetenciákat tartalmaznak.
– Az SNI pedagógia elméleti háttere
– A sajátos nevelés intézményi lehetőségei
– SNI pedagógia érvényesülése az óvodai csoportban/osztályteremben
– A pedagógus differenciálási lehetőségei
– Az SNI pedagógia érvényesülése az általános nevelésben
– Az SNI pedagógia és tehetséggondozás
– Az SNI pedagógiai tevékenység tervezése és megvalósítása
A szakmai nap (tréning) előadója:
Dr. Danyi Gyula, PhD.
a Neveléstudomány Doktora (PhD.), egyetemi docens
A szakmai nap (tréning) időpontja és helye:
2017. április 28. (péntek) 09:00
VOKE Művelődési Központ, Nyíregyháza, Toldi u. 23, 4402
Rendelkezésre álló státuszok (támogatott ) száma: 48 fő.
Jelen pályázat automatikus pályázat. A rendelkezésre álló státuszok a pályázatok beérkezésének sorrendjében kerülnek feltöltésre. Pályázati jelentkezéseket a rendelkezésre álló státuszok erejéig fogadhatunk be.
Amennyiben a pályázati határidő lejárta előtt feltöltésre kerülnek a státuszok, úgy az adott pályázati jelentkezés befogadása megtagadható.

3. Általános tudnivalók
a. A szakmai nap konzulens irányítása mellett valósul meg. A konzulens feladata az ismeretek mélyítése és módszertani megsegítése.
b. A szakmai nap időbeosztásáért a konzulens felelős, szünetek a kurzus résztvevőinek együttes döntése alapján tartandó.
c. A szakmai napot követően távoktatásra kerül sor. A távoktatás tartalmazza a szakmai nap által érintett témakörökhöz kapcsolódó elektronikus segédleteket, amelyek a pályázati programban résztvevők számára szabadon letölthetők (rendelkezésre bocsátott kurzuskódok felhasználásával) nyomtathatók és szerkeszthetők.
d. A távoktatási anyagok (elektronikus jegyzetek) saját ütemben és tempóban, ajánlott sorrend szerint dolgozhatók fel.
e. A távoktatáshoz kapcsolódó kódok átadására a szakmai napon kerül sor. A kurzuskódok felhasználásával a távoktatási felület már a szakmai napot követően elérhetővé válik.
f. A szakmai napon (tréningen) manuális jegyzetelésre nincs szükség, tekintettel arra, hogy a tréninget követően a segédletek elektronikus formában elérhetők.
g. A szakmai napon való részvételről Projektigazolás kerül kiállításra, amely igazolja a szakmai napon való részvételt, a pályázati programhoz kapcsolódó kompetenciák megismerését. Az igazolás (tanúsítvány) 20 órányi (kredit) szakmai tartalmat igazol.
h. A szakmai program vizsgakötelezettséggel nem jár.

4. Pályázathoz kapcsolódó költségek:
A programhoz pályázati önrész kapcsolódik, amely a pályázó költsége. Jelen pályázathoz kapcsolódó pályázati önrész mértéke a mindenkori minimálbér 4%-nak megfelelő összeg, 2017-ben az idevonatkozó 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet értelmében 5100 Ft./fő. szolgáltatási díj. (A tanúsítványok kiállításának díját a helyszínen, készpénzben kell teljesíteni – a tanúsítványok átadás-átvételére a szakmai nap végén kerül sor.) Az önrészen kívül más költség nem társul. A pályázat nem tartalmazza az esetleges utazási- és étkezési költségeket, ezen kiadások a pályázót terheli.

5. Pályázati jelentkezés:
Elektronikus jelentkezését WORD formátumban kérjük megküldeni a címre.
Tárgy mező: SNI alapjai
(A pdf, jpg vagy más nem szerkeszthető fájltípus nem megfelelő. Az így megküldött jelentkezéseket nem fogadjuk! )

Jelentkezési határidő: 2017. április 16.
(Telefonos ügyfélszolgálatot a szerteágazó tevékenységünk következtében nem üzemeltetünk – kérdéseit e-mailben tegyék fel. Köszönjük!)

Pályázatkezelő:
Projektközpont Szolgáltató Kft.
Adószám: 25044636-2-12, Cg.: 12-09-009022
e-mail:
http://www.projektkozpont.hu