Az Év Magyar Minőség Rendszermenedzsere

Hazai

Az Év Magyar Minőség (szakterület megnevezése) Rendszermenedzsere 2017. cím elnyerésére

A címet az a személy nyerheti el, aki jelentősen közreműködött Magyarországon működő – termelő vagy szolgáltató – gazdálkodó szervezet vezetésébe hatékonyan beépült, bizonyíthatóan eredményes irányítási rendszerének (MIR, KIR, MEBIR, KES stb.) fejlesztésében. A pályázó mutassa be, hogy a munkája mennyiben járult hozzá a szervezet működésének jobbításához, stratégiai, gazdasági és piacpolitikai céljainak eléréséhez.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat (maximum 6 oldal):
– a címre pályázó vagy javasolt menedzser neve, címe, munkaköre, telefon- és faxszáma, e-mail címe,
– a gazdálkodó szervezet neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe,
– a fejlesztés lényeges vonásainak leírása, az elért minőségirányítási, gazdasági és piaci eredmények felsorolása, dokumentálása (kiemelten az utóbbi évek munkássága),
– a pályázó, illetve a javasolt személy rövid szakmai életrajza (beleértve közéleti szereplését, szakirodalmi tevékenységét),
– a szakmai értékelést alátámasztó további információk.
Egyéni jelentkezés esetén a pályázathoz kérjük mellékelni az érintett (menedzselt) szervezet ajánlását.

Az elbírálás főbb kritériumai:
– Milyen eredményt tud felmutatni a szervezet a minőségirányítás fejlesztésében?
– Ez mennyiben segítette elő a szervezet gazdasági eredményességét, és/vagy elismertségét, piaci részesedésének növekedését, a vevőkör elégedettségét, a társadalmi felelősségvállalást?
– Milyen minőségfejlesztési módszert vezetett be?
– Milyen innovációt, fejlesztést alkalmazott?
– A fejlesztés mely elemeivel járult hozzá a fenntartható fejlődéshez?
– A fentiek mennyiben vezethetők vissza a menedzser tevékenységére?

Nevezés díj: 100 000 Ft + 27% áfa, MMT tagoknak 80 000 Ft + 27% áfa
A pályázatot és a nevezési lapot (utóbbit aláírás után szkennelve) pdf formátumban e-mail csatolmányként kell benyújtani a címre 2017. október 3-án éjfélig.

A Nevezési lap -, amely a további feltételeket is tartalmazza és jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan része – letölthető a társaság portáljáról: https://www.quality-mmt.hu
A pályázatokat az MMT, az és a pályázatot támogató szervezetek által delegált tagokból álló zsűri bírálja el.
A zsűri a jelentkezést, a pályázati anyagot és a döntéshozatalhoz felhasznált információkat bizalmasan kezeli.

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére és a díjak átadására a november 7-én kerül sor.

A díjazottakat bemutatjuk a “Magyar Minőség” folyóiratban, továbbá a Magyar Minőség Társaság portálján 12 hónapig logójukkal és a nyertes portáljára mutató hyperlinkkel szerepeltetjük.

A díjazottak jogosultak a címet a szakmai tevékenységükkel összefüggésben használni.
A díjazottak jogosultak vonatkozó anyagaikban, illetve weboldalukon Az Év Magyar Minőség (szakterület megnevezése) Rendszermenedzsere 2017. feliratot és a logót elhelyezni.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Turos Tarjánné, tel: (1)215-6061
E-mail:

Támogatók felajánlásait köszönettel fogadjuk. A támogatói névsort feltüntetjük a díjazottak oklevelén, díjátadáskor nyilvánosságra hozzuk, a Magyar Minőség folyóiratban és a Magyar Minőség Társaság portálján megjelentetjük.
https://quality-mmt.hu/az-ev-magyar-minoseg-iranyitasi-rendszer-menedzsere-2017/

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag