Az év középiskolai tanári csapata

Hazai
Az év középiskolai tanári csapata a digitalizációért

A pályázatot a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ) írja ki a magyarországi működésre bejegyzett, érvényes működési engedéllyel rendelkező középfokú oktatási intézmények részére, amelyekben a rendszeresített képzés főállásban oktató tanárok közreműködésével valósul meg. 
A pályázat kiírása és értékelése a tanévet követő ősszel történik meg, a díj átadására – ünnepélyes keretek között – decemberben, a VISZ éves záróünnepségén kerül majd sor. A pályázat kiírását, a beérkezett anyagok értékelését és a díj odaítélésére vonatkozó előterjesztést a VISZ szakértőkből és szakújságírókból álló bizottsága segítségével készíti el. A döntést – ennek figyelembevételével – a VISZ elnöksége hozza meg. A VISZ “Az év digitalizációs középfokú iskolai tanári csapata” szakmai díjjal a közvetlen oktatási munkában oroszlánrészt vállaló, munkájukban a digitális transzformációt, az informatika mindent átszövő hatását felhasználó tanári közösség erkölcsi-anyagi elismerésének emeléséhez szeretne hozzájárulni. 

A zsűri a következő szempontok szerint fogja értékelni a középfokú oktatási intézmények pályázatban megjelölt csapatainak elmúlt 1-2 éves munkáját:
– az új digitalizációs szemlélet, a korszerű módszerek, megközelítések használata tantárgyak oktatásában, számonkérésében;
– új módszerek, korszerű tanítási, számonkérési segédanyagok kidolgozása, modern technológiák felhasználása a tantárgyak oktatásban és számonkérésében;
– meglévő digitális oktatási, szakmai anyagok felkutatása, felhasználása, akár magyar, akár idegen nyelven;
– a fentieket legalább három tantárgyban érvényesíteni kell:
– gimnáziumok esetében legalább egy humán és egy reál tárgyban,
– szakgimnáziumok, szakközépiskolák esetében legalább egy szakmai és egy humán tárgyban;
– iskolai élet digitális közösségi terének interaktív használata.

A zsűri két körben választja ki a díjazottat. Először egyéni javaslatok alapján kialakítja a díjra esélyes iskolák egy szűkített körét, és behívja őket meghallgatásra. A beérkezett pályamunkák alapján a zsűri kiválasztja a személyes meghallgatásra is érdemes jelölteket, s kiválasztja a díjra legérdemesebb iskolát.

“Az év középfokú digitalizációs iskolai tanári csapata 2018” díjazása 1 000 000 Ft és egy emléktábla. 

Egy éjszaka maximum 40 fős osztály részére a Szigethalmi Ifjúsági Élménytáborban. Látogatással egybe kötve a Szigethalmi Családi Vadasparkba és az Emese parkba.

A díjat – a hatályos jogszabályok figyelembevételével – a nyertes pályázatot benyújtó intézmény által megnevezett legalább közhasznúnak minősített alapítványnak utalja át a VISZ, amely gondoskodik a díjazott csapat által elkészített pályaműért járó szakmai díj folyósításáról. A díjátadásra ünnepélyes keretek között, a szaksajtó képviselőinek jelenlétében kerül sor a VISZ decemberi évzáró rendezvényén, amelyen a legjobbnak ítélt csapat vagy csapatok számára rövid bemutatkozási lehetőséget biztosítunk.

A pályázás módja 
– Iskolánként, a tagintézményeket is beleértve, egy pályázatot lehet beadni. 
– A leadott pályázat formátuma Adobe Acrobat pdf. (másolásvédelem nélkül) 
– A jelzett határidőig elküldeni erre a címre:  

A zsűri tagjai 
– Takács Tibor – a VISZ elnöke 
– Csillag Dávid – Szerencsejáték CIO-ja, a 2018-as ÉV FIatal CIO-ja 
– Csongrádi Tamás – Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakgimnázium, az Év Középiskolai Tanári Csapat Pályázatának nyerteseinek egyike 
– Dervenkár István – Bitport.hu főszerkesztője 
– Gazdag Ferenc – Nemzeti Közművek 
– Havass Miklós – Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagja 
– Kerékfy Pál – Tiszteletbeli VISZ tag 
– Mester Sándor – Project/029 B2B üzletágvezető, Computerworld főszerkesztője 
– Nagyné Agárdi Györgyi – Allianz Biztosító CIO-ja, a VISZ elnökségi tagja 

Értékelési mód 
A VISZ szakmai zsűrit kér fel a pályázatok értékelésre. A zsűri minden tagja áttanulmányozza az intézménytől beérkező pályázatokat és azokat az előbbiekben megadott szempontrendszer szerint értékeli. A legjobbnak ítélt pályázatok jelöltjeit a zsűri szóban is meghallgatja, majd sorrendet állítva fel közöttük. 

A pályázat ütemezése 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 12. 
A zsűri rövid listájának összeállítási határideje: 2018. november 24. 
A zsűri meghallgatja a legjobb pályázókat: 2018. november végén Budapesten, egy később megadott helyszínen 
A pályázat eredményének kihirdetése és ünnepélyes díjátadó: 2018. december 5. délután, Budapesten, 
Scientific Games Kft. (1011 Budapest, Fő u. 14-18.) 

Formai követelmények 
A pályázati anyagnak a következő információkat kell tartalmaznia tömör formában, mellékletekkel együtt is maximum 10 (A4-es) oldal terjedelemben: 
– Pályázók neve, beosztása 
– Foglalkoztató intézmény neve, címe, emailcíme, honlap címe. 
– A pályázók által tanított tárgyak, a pályázatban érintett tárgyak heti óraszáma. 
– A pályázók által tanított tanulók az érintett tárgyakban elért tanulmányi verseny eredményei. 
– Milyen formában, mértékben használ újszerű, pl. közösségimédia-eszközöket a tanulók bevonásához, motiváláshoz? A tanulókkal való foglalkozások módja, gyakorisága és intenzitása. 
– Hogyan biztosítja azt, hogy “életszagú”, gyakorlati helyzeteket, problémákat is megismerjenek a tanulók? Például elektronikus ügyintézés, elektronikus könyvtárhasználat, közösségi oldalak problémái. 
– Milyen újszerű módszereket, technológiákat használ az oktatásban, illetve konzultációk során? Például közösségi oldalak, mobilalkalmazás, stb. 
– A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázatra történő jelentkezés feltétele az adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele és hozzájárulás adása az adatai kezeléséhez (Hozzájárulási nyilatkozat kitöltése). Ellenkező esetben a VISZ nem tudja a pályázati anyagot befogadni.
http://www.mvisz.hu/