Az 54. Irinyi János Kémiaverseny

Felvidék Hazai

november 8. – december 10.

 

A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya és a Debreceni Egyetem segítségével Szlovákiában tizenhetedik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2021/2022-es tanévre.

Az elméleti verseny anyaga az általános iskolában és a középfokú iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az elméleti tudás kiterjed az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A gyakorlati versenyen a térfogatos elemzésben kell jártasságot bizonyítani.

Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlovákiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a harmadik forduló (országos forduló Debrecenben) írásbeliből és gyakorlatból áll.

Az I. kategóriába a gimnáziumok első évfolyamának tanulói, a II. kategóriába a gimnáziumok második évfolyamának tanulói, a III. kategóriába a szakközépiskolák első és második évfolyamának diákjai tartoznak.

Az 54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny határidői

  1. Az iskolák igazgatói december 10-ig jelzik a Selye János Gimnáziumnak a versenyezni kívánó tanulók létszámát, kategóriánkénti bontásban a  címen Andruskó Imre igazgató részére és on-line bejelentkeznek a https://www.irinyiverseny.mke.org.hu honlapon.
  2. A megbízott szervező január 3-ig elkészíti a feladatlapokat.
  3. A Selye János Gimnázium január 10-ig továbbítja a feladatlapokat az iskolákhoz.
  4. Az iskolai forduló lebonyolítása január 13-án csütörtökön történik 13-tól 17 óráig.
  5. Az iskola szaktanára január 31-ig visszaküldi a feladatlapokat a megbízott szervezőnek, aki kijavítja azokat, és február 12-ig összeállítja a szlovákiai fordulóba bekerült tanulók névsorát.
  6. február 24-én (csütörtökön) 9-től 14 óráig a Selye János Gimnáziumban lezajlik a szlovákiai forduló.
  7. április 1-3-án zajlik az országos forduló Debrecenben a járványügyi helyzet függvényében.

A versennyel kapcsolatos további információ az alábbi honlapon érhetőek el.