Átlépés a rimaszombati Ref. Alapiskolába

Rimaszombat Külhoni

Átlépés a rimaszombati Református Alapiskola 5. osztályába

A rimaszombati Református Alapiskolában a 2021/2022-es tanévben is nyílik 5. osztály. Ez úton is szeretnénk tájékoztatni az érdeklődő szülőket és törvényes képviselőket a gyermekeknek az 5. osztályba való beíratásának módjáról.

Az alapiskola 5. osztályába való átlépést a szülők kérvényezik abban az iskolában, ahová kérik a gyermek felvételét.

A kérvénynek tartalmaznia kell:

  • a kérelmező törvényes képviselők adatait és elérhetőségét (teljes név, állandó lakhely, ha a tartózkodási hely nem egyezik meg az állandó lakhellyel, akkor annak címét is, telefonszám, e-mail cím),
  • a kérvény tárgyát (kérelem a tanuló 5. osztályba való felvételére – prijatie do 5. ročníka základnej školy)
  • a gyermek adatait (név, ahogy a születési anyakönyvi kivonatban szerepel, születési hely és időpont, állandó lakhely, illetve a gyermek tartózkodási helye, születési szám, állampolgárság, nemzetiség),
  • az átlépés dátumát (ebben az esetben 2021. szeptember 1.),
  • annak az alapiskolának a nevét és címét, amelyikből a gyermek átlép a Református Alapiskolába.

Tekintettel arra, hogy az iskolának mindkét szülő számára el kell küldenie a határozatot, lehetőség szerint kérjük, hogy mindkét szülő neve, címe és aláírása szerepeljen a felvételi kérelmen. Nem jelenti viszont a felvételi kérelem érvénytelenségét, ha csak az egyik szülő beleegyezése szerepel a kérvényen.A kérvény és annak kitöltési mintája letölthető. A megírt, illetve kitöltött kérvényt személyesen, postai vagy elektronikus úton lehet eljuttatni az alapiskola címére:
Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Református Alapiskola, Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota,

Ezt követően a Református Alapiskola igazgatója határozatot ad ki, amelynek egyik példányát elküldi a törvényes képviselőnek, a másik példányát pedig annak az alapiskolának, amelyből a tanuló átiratkozott. Az alapiskola 5. osztályába nem kell felvételi vizsgát tenni.

Az alapiskolák közötti átlépés nincs határidőhöz kötve. Ugyanakkor a következő tanév szervezése szempontjából javasoljuk, hogy az érdeklődő szülők 2021. május végéig juttassák el hozzánk a kérvényeket.

A beiratkozással kapcsolatos további kérdéseiket feltehetik a +421-47-2010191, +421-911-449904 telefonszámokon vagy a fenti e-mail címen.