ARC-kiállításra óriásplakát készítése

Hazai
Vigyázat, civilek!

Ki a civil? Aki nem profi? Aki nem katona? Aki nem színész, zenész, művész, tűzoltó, rendőr vagy focista, esetleg politikus? Az a civil, aki civilszervezetnek dolgozik? Az a civil, aki aktivista? Az a civil, aki szívesen segít, ha valaki segítséget kér? Az a civil, aki otthon ül és nem csinál semmit, vagy az a civil, aki a szabad idejét feláldozza valamire, ami túlmutat a saját feladatkörén?
És a magyarok? Ők civilek vagy nem civilek?
Te civil vagy? Vagy profiként kívülről nézed ezt az egész őrült civilezést? Te szereted a civilséget? Van róla véleményed? Szerinted fontos civilnek lenni, vagy a legnagyobb ártalom?
Azt gondolsz, amit akarsz, és azt alkotsz, amit eszedbe jut erről – nekünk csak az számít, hogy alkoss, vegyél részt az idei ARC kreatív párbeszédében, aminek középpontjában a civilek, a civilség és a civilezés áll.
Az alkotói szabadság jegyében a felkínált témán kívül más ötlettel, témával is pályázhatsz szabadon!
Fejezd ki magad, hass, alkoss és nyerj! Formáld az idei ARC-ot a saját képeddel!
Pályaművedet óriásplakát formátumban készítsd el! Ld. technikai feltételek!
Pályázat kiírója az ARC Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.

Jogi és személyi feltételek
Érvényesen pályázhat minden 14. életévét betöltött természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli bejegyzett szervezet (ez utóbbi kettő együttesen a továbbiakban: jogi személy).
A 18. életévét be nem töltött természetes személyek csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával pályázhatnak. Pályázatuk akkor érvényes, ha törvényes képviselőjük hozzájárult a pályázáshoz. Amennyiben a zsűri beválasztja az alkotó pályázatát a kiállításra, az csak abban az esetben állítható ki, ha a hiteles kézjeggyel ellátott törvényes képviselői nyilatkozatot a pályázó postai úton elküldi az ARC-nak. (Cím: ARC Nonprofit Kft. 1583 Budapest, Pf. 33.)
Állampolgárság és lakóhely tekintetében a pályázat kiírója nem köt ki feltételt a pályázókkal szemben.
Pályázhatnak jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok is.
Pályázni csoportosan is lehet.
A pályázat kiírójának tagjai, tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a felsoroltak közeli hozzátartozói nem pályázhatnak.

Pályamunkák beadásának feltételei
A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.
A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályamunka a saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői, felhasználói illetve személyiségi jogát, a pályamunka közzététele semmilyen jogszabályt nem sért.
Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.
Az érvényes pályázat feltétele a jelen weboldalon való pályázói regisztráció, a pályázati anyag megfelelő formátumban való feltöltése, és a pályázati feltételek elfogadása.
A pályázat kiírója különbséget tesz létező termék fiktív reklámja és létező termék bújtatott reklámja között. Amennyiben a pályamunka bújtatott reklámnak minősül és a zsűri beválasztja a kiállítandó alkotások közé, a plakát tényleges kiállításának feltételeiről a pályázónak, az érintett márka jogtulajdonosának és a pályázat kiírójának tárgyalás keretében meg kell egyeznie.

A pályázat benyújtásának módja
A pályamunka benyújtása elektronikusan, a jelen weboldalon történik.
A pályázónak mindenekelőtt regisztrálnia kell a weboldalon.
Az adatlap kitöltését követően a pályázónak fel kell töltenie a pályamunkát a következő pontban felsorolt technikai feltételeknek megfelelően.
Amennyiben a pályázó szükségét érzi a pályamunkához rövid leírást is készíthet.
Határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.
Kérjük a pályázókat, hogy a regisztrációnál megadott e-mail címüket a pályázati időszakban és azt követően a kiállítás megnyitójáig folyamatosan figyeljék!
A zsűrizést követően értesítjük pályázóinkat arról, hogy bekerült-e pályamunkájuk a kiállítandó alkotások közé. Amennyiben igen, a pályázónak el kell küldenie a pályamunka nagyfelbontású anyagát.

Technikai feltételek
A zsűri által a kiállításra beválasztott pályaműveket óriásplakát (504 x 238 cm) formátumban állítjuk ki.
A pályamunkákat az alábbi technikai paramétereknek megfelelően kell leadni:
A pályamunkát az elbíráláshoz JPG file, 1429 pixel x 675 pixel (= 504 mm x 238 mm, 72 dpi) formátumban kell feltölteni.
Az óriásplakátként való kiállítás érdekében rendelkezésre kell állnia a pályamű számítógépes állományának 504 mm x 238 mm méretben, TIF vagy Illustrator EPS formátumban, 300 DPI, CMYK.
Az egyedi megvalósítást igénylő pályamunkákkal kapcsolatban a kiíróval kell a pályázat benyújtását megelőzően konzultálni.

Részvételi díj
Természetes személyek részére nincs nevezési díj. Jogi személyek esetében a nevezési díj pályaművenként 130.000 Ft + áfa. (165.100.-Ft). A nevezési díjat csak abban az esetben kell a cégnek befizetnie, ha a zsűri a pályamunkát beválogatta és az alkotás bekerül a kiállítás anyagába.

Határidő
A pályázatok leadási határideje: 2017. július 11. éjfél

Szerzői és felhasználói jogok
A pályázat benyújtói a pályázat benyújtásával a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiíró részére felhasználási engedélyt:
A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá az évente a pályaművekből rendezendő kiállítások népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek felhasználására minden esetben csakis a pályázó nevének feltűntetése mellett.
A kiíró, úgyis mint a kiállítás rendezője jogosult a művek nyilvánosságra hozatalára a kiállítások keretében, továbbá a kiállításokhoz szorosan kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám, PR, stb. keretében a pályázó nevének feltűntetése mellett. Jogosult még a megnyitón a résztvevőkről készült fotók cikkekben való megjelentetésére.
A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója, valamint a különdíjat adó cégek a pályaműről készült reprodukciót könyv alakban, illetve elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett a fent felsoroltaknak. A kiállítás nonprofit jellege folytán a pályázó a díjazásról lemond.
A pályázatra benevezett pályaművek további, azaz már nem nonprofit jellegű felhasználásával kapcsolatban adott esetben a pályázó és a pályázat kiírója külön megállapodást kötnek egymással, melyben az esetleges díjazást egymás között megosztják. Ez a MACIARC pályázat pályaművei és a különdíjas alkotások esetében is érvényes.
A különdíjak esetében a következők is érvényesek: a különdíjak nyertesei, valamint a kiállításra kerülő pályaművek alkotói hozzájárulnak ahhoz, hogy külön díjazás nélkül a díjakat felajánlók PR anyagaiban, valamint online felületeiken felhasználhassák az alkotást. A felajánló – ahol lehetséges – feltünteti az alkotó nevét.

Adatvédelem – adatkezelés
A pályázó által megadott elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.
Azzal, hogy a pályázó az ARC Nonprofit Kft. részére bármely személyes adatát – akár a weboldal űrlapjainak használatával, akár a honlapon feltüntetett e-mailben – elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot az ARC Nonprofit Kft. az alábbiak szerint kezelje.
Az adatkezelés célja: az ARC Nonprofit Kft. a pályázó által megadott adatokat kapcsolattartási és új pályázatokról szóló tájékoztatási célokra használja fel. Az adatkezelés jogalapja: Az ARC Nonprofit Kft. kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, foglalkozás, jelszó, e-mail cím, irányítószám, cím (település, utca, házszám), telefon, fax.
Adatok védelme: Az ARC Nonprofit Kft. kijelenti, hogy a pályázó által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat. Az ARC Nonprofit Kft. a pályázó által megadott adatok közül a pályázó személyére, adataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást, a jogszabályok által előírt titokként kezeli.
Adatfeldolgozók köre: az adatokhoz kizárólag az ARC Nonprofit Kft. munkatársai férhetnek hozzá. Az ARC Nonprofit Kft. az adatokat (az érintett külön engedélye nélkül) nem hozza nyilvánosságra és harmadik félnek nem továbbítja.

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.
További információ: e-mailen a email címen vagy telefonon a +36 30 510 8860-as telefonszámon kérhető.
Kövesd az ARC-ot a Facebookon is!
http://www.facebook.com/ArcMagazin