Államközi ösztöndíjak / Részképzések

Hazai
Államközi ösztöndíjak / Részképzések

Pályázat klasszikus kétoldalú államközi oktatási megállapodásokban biztosított részképzésekre.
Államközi ösztöndíjak / Részképzések

A program célja:
Magyarországnak a világ számos országával van kormányközi vagy tárcaközi oktatási, tudományos és kulturális egyezménye. A kétoldalú megállapodásokban rögzített munkatervek többek között egyetemi részképzéseken való részvételt tesznek lehetővé a pályázók számára.

A pályázásra jogosultak köre:
Egyetemi tanulmányokra – egy vagy kétszemeszteres BA/BSc vagy MA/MSc részképzésre vagy részdoktori képzésre – csak az pályázhat, aki beiratkozott nappali munkarendű képzésben részt vevő hallgatója valamely magyarországi, államilag elismert felsőoktatási intézménynek (levelező- és esti képzésben részt vevő hallgatók nem pályázhatnak). Pályázni az adott képzési ciklusban csak egyszer (BA/BSc, MA/MSc képzés során 1-1 alkalommal) lehetséges. A pályázók végzettsége alatt a pályázás időpontjában megszerzett végzettség, illetve az akkor érvényes hallgatói státusz értendő.

Támogatható tevékenységek:
5 vagy 10 hónapos külföldi egyetemi/főiskolai résztanulmányok folytatása.
Az ösztöndíj csak államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok céljából vehető igénybe.

A célországok köre a részképzésre vonatkozó pályázati felhívásban érhető el.
Határidő: 2018. február 13.
http://tka.hu/palyazatok/3009/reszkepzesek