Algéria teljes doktori képzés, 3/c

Ösztöndíj

Algéria teljes doktori képzés, 3/c

Ország: Algéria
Támogatottak: PhD-hallgatók
Célok: teljes PhD-képzés
Tudományterület: valamennyi tudományterület
Támogatások formája: ösztöndíj
Ösztöndíj idotartama: 36 hó
Szükséges nyelvtudás: francia
Korhatár (alsó-felso): nincs
Ösztöndíj keret: 5 fő
Pályázati határido: 2017. március 6., 23h
Pályáztató szervezet: Tempus Közalapítvány
Pályáztató címe: 1438 Budapest 70, Pf. 508.
Pályáztató email címe:
Pályáztató telefonszáma: 237 1300/ 202
Pályáztató URL-je: www.tka.hu

 

Teljes PhD-tanulmányok folytatása algériai felsőoktatási intézményekben, valamennyi tudományterületen a 2017/18. tanévtől

Az ösztöndíj csak államilag elismert felsőoktatási intézményben folytatandó tanulmányok céljából, csak a 2017-2018-as tanévtől vehető igénybe.

A pályázati anyagot a 2017. március 6-i határidőig online (nem papír) alapon kell benyújtani.
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia magyar nyelven ÉS francia/angol nyelven:

szakmai önéletrajz (Europass formátumban kell a CV-t feltölteni, de az online rendszerben az önéletrajzi alapadatokat ki kell tölteni)
• munkaterv (a tervezett kutatás terve)
• tudományos publikációk jegyzéke, TDK eredmények
• hivatalos ajánlás két, tudományosan/szakmailag elismert szakembertől eredeti aláírással, valamint pecséttel és/vagy fejléccel ellátva
• mesterszintű diploma másolata
• nyelvtudás igazolása (állami nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata, ennek hiányában szakmai ajánlója vagy valamely felsőoktatási intézmény idegen nyelvi lektorátusa, tanszéke igazolása

csak francia/angol nyelven:
• a külföldi intézmény hivatalos, aláírással, valamint fejléccel és/vagy pecséttel ellátott fogadólevele. A pályázóknak 2017. szeptember 1-jéig be kell nyújtaniuk az akkreditált külföldi állami doktori iskolában tett felvételi sikeréről tanúskodó okiratot

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden olyan dokumentumot, aminek feltöltésére az online pályázati rendszerben nincs külön sor (pl. az önéletrajz magyar változata), az „Egyéb dokumentumok” sorhoz kell feltölteni.

A pályázathoz magyar nyelven adatvédelemről szóló nyilatkozatot kell feltölteni (a nyilatkozati adatlap kizárólag az online rendszerből nyomtatható, s aláírás után visszatölthető a pályázat véglegesítése és elküldése előtt).

A Tempus Közalapítványnak által érdemesnek ítélt pályázatokat az Közalapítvány küldi el az ösztöndíjat biztosító külföldi partner szervezetnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a külföldi partner a pályázati anyagot papír alapon is kérheti, illetve további dokumentumokat kérhet be a Tempus Közalapítvány által jóváhagyott pályázóktól (pl. az útlevél másolata, fogadó levél). Ennek fényében javasoljuk, hogy jelen pályázati anyag eredeti, papír alapú változatát gondosan őrizzék meg.

Az ösztöndíj csak a külföldi szerv elfogadó válasza után tekinthető elnyertnek.
A fogadó fél által biztosított juttatások feltétele, hogy az ösztöndíjas folyószámlát nyisson Algériában.
A fogadó fél az ösztöndíj meghirdetésének időpontjáig nem tájékoztatott az általa fizetendő ösztöndíj, illetve az esetleges egyéb juttatások mértékéről.

A munkaterv 2016-ban lejár, új megállapodás aláírása várható, változások elképzelhetők.