Albánia – Tanulmányút

Ösztöndíj
Az Albán Köztársaság Oktatási és Tudományos Minisztériuma pályázatot hirdet magyar pályázók részére tanulmányútra (2-5 hó) a 2018-2019-es tanévben.
Mester vagy PhD diplomával rendelkező magyar szakemberek nyújthatnak be pályázatot posztgraduális tanulmányok és kutatás céljából. A magyar fél utazási támogatást nyújt, a fogadó fél pedig az alábbiakat biztosítja az ösztöndíjasoknak: ösztöndíj, egy év időtartamú albán nyelvi előkészítő kurzus 3 különböző szinten, kollégiumi szállás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

Az online rendszerbe feltöltött pályázatnak hiánytalanul tartalmaznia kell a pályázati felhívásban szereplő dokumentumokat, mely – a pályázat egyéb részleteivel együtt – honlapunkról érhető el:
http://tpf.hu/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok

A Tempus Közalapítványnak által érdemesnek ítélt pályázatokat az Közalapítvány küldi el az ösztöndíjat biztosító külföldi partner szervezetnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a külföldi partner további dokumentumokat kérhet a Tempus Közalapítvány által jóváhagyott pályázóktól.