Ady Endre-ösztöndíj 2019

Felvidék Ösztöndíj

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Mentor TT – Felvidéki Tehetségsegítő Tanács a magyarországi NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM keretében(NTP-ADY-M-19) Ady Endre-ösztöndíjat hirdet a magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására.

Az SZMPSZ-hez a komáromi, újvári, lévai, nagykürtösi, rimaszombati, rozsnyói és pozsonyi járásokból várják a pályázatokat. A MentorTT a dunaszerdahelyi, galántai, vágsellyei, losonci, bodrogközi, ungvidéki, tornaljai, kassai, rimaszombati és nyitrai járásokból érkező pályázatokat fogja elbírálni.

A pályázat beküldésének határideje: 2019. október 15.

 Közös postacím:

Regionálnepedagogické centrum
Regionális Pedagógiai Központ
ul. Zoltána Kodálya 2367/49
P.O.BOX: 270
924 01 Galanta

A borítékon kérjük feltüntetni: Ady-ösztöndíj

 1. A pályázat célja

Pénzügyi segítség nyújtása (ösztöndíj) a magyar nyelvű közoktatásban résztvevő,kiemelkedően tehetséges ésszociálisan hátrányos helyzetű, a2019/20-as tanévben 6-13. évfolyamon alapiskola felső tagozatonvagy középiskolában ( alapiskola 6-9. évfolyamán, középiskola 1-4.évfolymán) tanulók számára annak érdekében, hogy a támogatás révén zavartalanabbul tudják folytatni tanulmányaikat.

Az Ady Endre ösztöndíjra jelentkező tanulóknak az alábbiakban felsorolt feltételeknek kell megfelelniük:

 • kiemelkedően tehetséges

Ennek kritériumai az alábbiak valamelyike:

 1. a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2018/2019-es tanévben,
 2. b) megyei 1-2., vagy országos 1-4.vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el vagy a 2018/2019-es tanévben,
 3. c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;

és

2) szociálisan hátrányos helyzetű

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

 1. a) nagycsaládban él, árva vagy félárva; a szülő egyedülálló
 2. b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos,
 3. c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

A beérkezett ösztöndíjpályázatokat a meghirdető az alábbi (kötelezően benyújtott) hivatalos dokumentumok, valamint nyilatkozatok alapján értékelik:

 • Pályázati adatlap,
 • Iskolalátogatási igazolás a 2019/20-as tanévben,
 • A 2018/2019-es tanév év végi bizonyítványának fénymásolata,
 • A 2018/2019-es tanévben szerzett megyei, országos, vagy nemzetközi verseny eredményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum.
 • Amennyiben van, tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal)
 • A 2018/2019-es iskolai évben elért további eredmények. Erről a kiállított oklevelek másolatai szolgálnak bizonyítékul, vagy pl. a tantárgyi olimpiák esetében csak az első három helyezett kap oklevelet, a további eredményt az iskola igazolja az eredménylista másolatával vagy az adott verseny eredményeinek az internetről letöltött eredménylistájával – ez esetben fel kell tüntetni az eredményeket tartalmazó honlap címét és az utolsó letöltés dátumát.
 • Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat.
 • Szándéknyilatkozatot arról, hogy a pályázó mire kívánja felhasználni az elnyert ösztöndíjat.

Beküldendő dokumentumok listája:

 • Adatlap – 2 eredeti példányban
 • Iskolalátogatási igazolás a 2019/20-as tanévben*– 2 eredeti példányban
 • 2018/2019-es tanév év végi bizonyítványa – 2 másolati példányban, az iskola igazgatója által aláírva és lepecsételve
 • A 2018/2019-es iskolai évben elért eredmények, aktivitások listája. – 1eredeti példányban
 • Oklevelek,igazolások a 2018/2019-es tanévben elért eredményekről (amennyiben vannak**) – 2 másolati példányban
 • Tehetségpont ajánlása (amennyiben van) – 2 eredeti példányban
 • 1. sz. melléklet (nyilatkozat szociális helyzetről) – 2 eredeti példányban
 • 2. sz. melléklet (szándéknyilatkozat) – 2 eredeti példányban

*Azok a diákok pályázhatnak, akik a 2019/20-as tanévben hatodik, vagy felsőbb osztályba járnak.

**Azokról a tanulmányi versenyekről (pl. tantárgyi olimpiák), amelyeken nem osztanak oklevelet, az internetről kinyomtatott eredmények a mérvadók.

A bírálók számára értelmezhetetlen oklevél (pl. nem kiírt arany-, ezüst-, bronzsáv, rovásírással kiírt oklevél stb.) eredményét az iskola igazgatója aláírással és bélyegzővel igazolja a másolat hátulján.

A pályázatról bővebb információk és a szükséges mellékletek letölthetők a www.tehetseg.sk vagy az www.szmpsz.sk honlapról.

 További tájékoztatást nyújt e-mailben vagy telefonon:

Szanyi Mária, , tel.: 0911 451 024
Hanesz Angelika, , tel.: 0904 397 322
Fekete Irén elnok.szmpsz@gmail.com  tel: 0907 111 455
Majer Anna  tel: 0907 623 206
Szabó Judit , tel: 0917 539 964

Forrás: Felvidék.ma/SZAKC